Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 31.07. - 07.08.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 31.07. - 07.08.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 31. 7.

18. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Kučerovu, Vaňkovu, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Za Marii a Stanislava Šoukalovy, jejich děti s rodinami, rodiče Smejkalovy a Šoukalovy a duše v očistci

10:30

Za Marii Stupkovu a jejího manžela

11:00

Poutní mše svatá Kúsky

11:40

Poutní mše svatá Osové

11:30

Křty VM: Adam Večeřa

18:00

Za uzdravení a za živou a + rodinu Krchňavých, Černých, Kučerovu, Matulovu a duše v očistci

Pondělí 1. 8.

Památka sv. Alfonse Marie z Liguory, biskupa a učitele církve

7:00

Za školáky a studenty, učitele a vychovatele

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 2. 8.

 7:00

Za syna Vladimíra Pospíšila, živou rodinu Pospíšilovu, Bradáčovu, Chytkovu, Cejnkovu a ochranu Panny Marie

Středa 3. 8.

7:00

Za + manželku, dvoje rodiče a živou a + rodinu

10:00

Mše svatá V DPS

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 4. 8.

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

7:00

Za živé a + z rodiny Malouškovy a Boží požehnání a ochranu pro mladé

Pátek 5. 8.

1. v měsíci/ Celodenní a celonoční výstav NSO

8:00

Za manžela Josefa, rodiče Homolovy, syna Jana a Boží ochranu pro celou rodinu

14:00 – 16:00 Svátost smíření

19:00 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 6. 8.

Svátek Proměnění Páně

7:00

Za Emanuela Bambulu a rodiče, rodinu Svobodovu a duše v očistci

11:00

Svatba VM: Pavel Špaček a Kristýna Bradáčová

18:00

Na společný úmysl

1. Za Stanislava Nováčka, jeho sestru a tři bratry, dvoje rodiče a všechny + příbuzné s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu

2. Za + Libora Brožu a živou a + rodinu

3. Za + Stanislava Bartuška, dvoje rodiče, vnučku Lucii a duše v očistci

4. Na poděkování za 50. let společného života, rodiče, sourozence a živé

a + členy rodiny

5. Za + rodiče Marii a Josefa Drápelovy a + syna Jiříka

6. Za Boží ochranu, pomoc, klid a pokoj pro Františku Chmelovu

Neděle 7. 8.

19. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za rodinu Nedomovu, obřad uvedení nového faráře a děkana

10:30

Za rodiče Padělkovy, prarodiče, bratra, švagra a příbuzné, duše v očistci a Aloisii Coufalovu a manžele Kampasovy

11:00

Poutní mše svatá Oslavice

14:00

Poutní mše svatá Závist

11:30

Křty VM: Tobiáš Fedorko, Viktorie Pavlišová

18:00

Za + a živou rodinu Rybovu, + Vladimíru Čermákovu a duše v očistci

  

Farní oznámení

Úřední hodiny v  srpnu na faře ve VM budou: Pondělí a středa 8:00 – 9:00, pátek 9:00 – 10:00. Dále pak po telefonické domluvě.

V srpnu nebudou večerní mše svaté ve čtvrtek a v pátek.

Nový farář a děkan, o. Jiří Kaňa, bude uveden v neděli 7. 8. při mši svaté v 9:00.

V sobotu 6. srpna je první sobota v Netíně, 17:00 svátost smíření a 18:00 mše svatá.

 

Nedělní liturgie

Někdo ze zástupu požádal Ježíše: „Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou o dědictví!“ Odpověděl mu: „Člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ Potom jim řekl: „Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má.“ Pověděl jim toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na poli hojně urodilo. Uvažoval tedy sám pro sebe: `Co udělám? Vždyť už nemám, kam svou úrodu uložit! Tohle udělám,' řekl si, `strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím všechno své obilí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!' Bůh mu však řekl: `Blázne, ještě této noci budeš muset odevzdat svou duši; a čí bude to, co jsi nashromáždil?' Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.“ Lk 12,13-21

Konto, které platí i na věčnosti

Máš hodně bohatství, které tě zajišťuje na mnoho let. Můžeš si žít v nadbytku ty i ostatní… Uzavři toto bohatství do pokladnice srdce těch, kdo jsou chudí, protože tam je žádný mol neničí a nic tam nepodléhá zmaru. Jako banka ti má sloužit klín chudáka, dům vdovy, ústa sirotků… Tahle konta platí i na věčnosti. Tahle sila jsou vhodná k uložení bohatých žní, protože v budoucnu je nikdo nezapálí ani nezničí…

Když se rozdělíš, sám z toho budeš mít víc

Ty se domníváš, že to, co Bůh tvým prostřednictvím nechal vyrůst ku prospěchu mnohých, můžeš uchovat jenom pro sebe. Přiznej si, že tvá lakota ti brání, aby sis ty sám dopřál z toho, co ti bylo svěřeno. Kdyby ses o to rozdělil s druhými, nakonec i ty sám bys z toho měl daleko víc. Vždyť plod rozdávání dober se nakonec obrací ve prospěch toho, kdo takto jedná. Požehnání štědrosti pomazává toho, kdo rozdává. …

Peníze tu zanecháš, ale dobrotivost tě bude provázet

Co je lepší: být štědrým dárcem nebo úzkostlivým strážným? Co je pro tebe lepší: když tě budou s uznáním nazývat otcem mnoha sirotků, nebo když budeš vlastníkem mnoha potvrzení opatřených pečetěmi dokládajícími tvou movitost? Peníze tu musíme nakonec zanechat druhým, ale dobrotivost a štědrost nás bude provázet, až budeme předstupovat před toho, jenž spravedlivě soudí zásluhy každého člověka.                                          

Ambrož z Milána

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 31. 7.

18. v mezidobí

9:45

Za Pavla Prokopa, rodiče Prokopovy, Hladíkovy a Štegnerovy

Pátek 5. 8.

1. v měsíci

16:30

Výstav NSO a svátost smíření

17:00

Mše svatá Dolní Bory

Neděle 7. 8.

19. v mezidobí

9:45

Za Blaženu a Josefa Markovy, prarodiče Pálkovy a Markovy, rodiče Požárovy a živou a + přízeň a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Rousměrov

 

Farní oznámení

Úřední hodiny v srpnu na faře ve VM budou: Pondělí a středa 8:00 – 9:00, pátek 9:00 – 10:00. Dále pak po telefonické domluvě.

Nový farář a děkan, o. Jiří Kaňa, bude uveden ve VM v neděli 7. 8. při mši svaté v 9:00.

V sobotu 6. srpna je první sobota v Netíně, 17:00 svátost smíření a 18:00 mše svatá.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 31. 7.

18. v mezidobí

8:00

Za rodiče Dvořákovy, syny, snachy a zetě

Pondělí 1. 8.

Památka sv. Alfonse Marie z Liguory, biskupa a učitele církve

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 5. 8.

1. v měsíci

18:30

Za Františka a Andreu Slepičkovy, dvoje rodiče a zetě Stanislava

Sobota 6. 8.

Svátek Proměnění Páně/1. v měsíci

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 7. 8.

19. v mezidobí

8:00

Za rodiče Bradáčovy z Olší a živou a + přízeň

14:00

Poutní mše svatá Závist

 

Farní oznámení

Úřední hodiny v  srpnu na faře ve VM budou: Pondělí a středa 8:00 – 9:00, pátek 9:00 – 10:00. Dále pak po telefonické domluvě.

Nový farář a děkan, o. Jiří Kaňa, bude uveden ve VM v neděli 7. 8. při mši svaté v 9:00.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Ježíš je Mesiáš.
(Sk 5,42)
Nahoru