Farnost Velké Meziříčí

 1. Úvodní stránka
 2. Pořad bohoslužeb
 3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 17.07. - 24.07.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 17.07. - 24.07.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 17. 7.

16. v mezidobí

7:30

Na úmysl dárce, živou a + rodinu, Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny

9:00

Za Karla Sysla, celou rodinu a duše v očistci

10:30

Za farníky

11:30

Křty VM: Alžběta Zbožínková, Emílie Pospíšilová, Simon Hladík

11:00

Poutní mše svatá Vídeň

18:00

Za rodiče Požárovy, Cendelínovy a živou a + rodinu Požárovu a duše

v očistci

Pondělí 18. 7.

7:00

Za + bratra a duše v očistci

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř – zámek

18:30

Mše svatá Lavičky

Úterý 19. 7.

 7:00

Za Františka a Marii Brabcovy, Boží požehnání pro rodinu a duše v očistci

Středa 20. 7.

7:00

Za živou a + rodinu Mejzlíkovu, Studených a duše v očistci

18:00

Mše svatá Hrbov

19:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 21. 7.

7:00

Za Marii a Bohumíra Bradáčovy, jejich rodiče, zetě Jiřího a duše v očistci

Pátek 22. 7.

Svátek sv. Marie Magdaleny

8:00

Na poděkování za 80. let života s prosbou o Boží ochranu a požehnání

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

Sobota 23. 7.

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

7:00

Za + dvoje rodiče, manžela, bratra a živé a+ příbuzné a duše v očistci

18:00

Za rodiče Celých, Hladíkovy, bratra Karla, sestru Marii a Boží požehnání

a ochranu pro celé rodiny

Neděle 24. 7.

17. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za + rodiče Pavelcovy a Štouračovy a celou živou a + rodinu Pavelcovu

a Štouračovu

10:30

Za manžela Mariana a syna Petra Kubíčka, Anežku a Jaroslava Mejzlíkovy, Janu Mejzlíkovu a rodinu Kubíčkovu a duše v očistci

11:30

Křty VM: Andrea Hugová

11:00

Poutní mše svatá Lhotky s žehnáním nového hasičského auta

18:00

Za + rodiče Annu a Josefa Prachařovy a duše v očistci

 

Farní oznámení

 •         Úřední hodiny v červenci a srpnu na faře ve VM budou: Pondělí a středa 8:00 – 9:00, pátek 9:00 – 10:00. Dále pak po telefonické domluvě.
 •         V červenci a srpnu nebudou večerní mše svaté ve čtvrtek a v pátek.
 •         Poslední nedělní mši svatou ve Velkém Meziříčí bude sloužit o. Martin 24.7., o. Pavel 31.7. Nového kaplana, otce Jana Kříže, přivítáme v neděli 24.7., nový farář a děkan, o. Jiří Kaňa, bude uveden v neděli 7.8.
 •         Úřední hodiny v červenci a srpnu na faře ve VM budou: Pondělí a středa 8:00 – 9:00, pátek 9:00 – 10:00. Dále pak po telefonické domluvě.
 •         Poslední nedělní mši svatou ve Netíně bude sloužit o. Martin 17.7., o. Pavel 24.7. Nového kaplana, otce Jana Kříže, přivítáme ve Velkém Meziříčí v neděli 24.7., nový farář a děkan,

Nedělní liturgie

Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.“ Lk 10,38-42

Lukáš předkládá vyprávění o Martě a Marii, kde se podtrhuje, že tím nejdůležitějším v životě člověka je naslouchání Božímu slovu. Můžeme říci, že služba bližnímu dosahuje duchovní opravdovosti jedině tehdy, je-li plodem Božího slova zasetého do lidského srdce díky naslouchání. Nesmí se jednat pouze o službu ve smyslu lidského zaměstnání, nýbrž o podíl na soucítění a pomoci samotného Boha, což je možné jedině za předpokladu, že se člověk vytrvale otvírá Božímu slovu. K tomu je třeba si navíc uvědomit, že práce nebo služba může plodit stres, může dokonce ztratit svou povahu prostředku a stát se falešným cílem, hledáním sebe a své vlastní velikosti před lidmi, své vlastní popularity. Tohle všechno hrozí, když sloužící člověk ztrácí ze zřetele Hospodina. Tím nejlepším údělem je právě hledání Boží vůle, protože ten, kdo ji hledá a plní. Bude žít na věky. Kdyby se Marta nechala oslovit tím, co si Ježíš skutečně přeje, pak by mu mohla lépe sloužit a nevystavovala se nebezpečí, že mu bude vnucovat něco, oč Mistr vlastně ani nemá zájem, co nepotřebuje a co by mu dokonce mohlo škodit. Kontemplativní rozměr života je vždy tím nejlepším základem pro jeho aktivní složku.

Člověk se rád nechá strhnout naléhavými potřebami, ovšem za cenu opomíjení toho, co je opravdu důležité. Tohle nebezpečí na nás číhá na každém kroku. Pokušení podřazovat věci Boží tomu, co se nám jeví jako naléhavější, lze překonávat jedině živou vírou a vytrvalou pozorností věnovanou Božímu slovu po Mariině vzoru, tedy pokorně u Ježíšových nohou. Právě to je také místo opravdového učedníka.

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/marta-a-marie

 

 Farnost Bory

Neděle 17. 7.

16. v mezidobí

9:45

Za Boženu Mičkovu, manžela, rodiče, sourozence a duše v očistci

Pátek 22.7.

Svátek sv. Marie Magdaleny

16:30

Výstav NSO a svátost smíření

17:00

Mše svatá Dolní Bory

Neděle 24. 7.

17. v mezidobí

9:45

Za rodiče Křížovy, dceru, dva syny a manželky

 

Farní oznámení

 •         Úřední hodiny v červenci a srpnu na faře ve VM budou: Pondělí a středa 8:00 – 9:00, pátek 9:00 – 10:00. Dále pak po telefonické domluvě.
 •         Poslední nedělní mši svatou ve Netíně bude sloužit o. Martin 17.7., o. Pavel 24.7. Nového kaplana, otce Jana Kříže, přivítáme ve Velkém Meziříčí v neděli 24.7., nový farář a děkan, o. Jiří Kaňa, bude uveden ve Velkém Meziříčí v neděli 7.8.

 

 

Farnost Netín

Pořad bohoslužeb

Neděle 17. 7.

16. v mezidobí

8:00

Za Antonína Homolu, manželku a dvoje rodiče

Pondělí 18. 7.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Pátek 22. 7.

Svátek sv. Marie Magdaleny

18:30

Za Josefa Havelku, sourozence, rodiče a celou živou přízeň

Sobota 23. 7.

14:00

Svatba Netín: František Homola a Helena Padalíková

Neděle 24. 7.

17. v mezidobí

8:00

Za rodiče Rozmarinovy, prarodiče a bratra

  

Farní oznámení

 •         Úřední hodiny v červenci a srpnu na faře ve VM budou: Pondělí a středa 8:00 – 9:00, pátek 9:00 – 10:00. Dále pak po telefonické domluvě.
 •         Poslední nedělní mši svatou ve Netíně bude sloužit o. Martin 17.7., o. Pavel 24.7. Nového kaplana, otce Jana Kříže, přivítáme ve Velkém Meziříčí v neděli 24.7., nový farář a děkan, o. Jiří Kaňa, bude uveden ve Velkém Meziříčí v neděli 7.8.
nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Ježíš je Mesiáš.
(Sk 5,42)
Nahoru