Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 10.07. - 17.07.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 10.07. - 17.07.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 10. 7.

15. v mezidobí

7:30

Za rodiče Ďáskovy, syna, dceru, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci

9:00

Za farníky

10:30

Za živou a + rodinu Švábovu a Bartuškovu, sestru s manželem, synovce a tři neteře

11:30

Křty VM: Oliver Sýkora, Václav Sobotka, David Mahel

11:45

Poutní mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Za rodiče Fňukalovy a Pospíchalovy, manžele Urbánkovy a Pokorných a živou a + přízeň

Pondělí 11. 7.

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

7:00

Za Zdenu Příhodovu, za přijetí všech milostí pro ni a šťastnou hodinu smrti

18:00

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 12. 7.

 7:00

Na poděkování za 80. let života a živou a + rodinu Klímovu a Střechovu

Středa 13. 7.

7:00

Za živou a + rodinu

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Ladislava Pospíšila

18:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Oslavice

Čtvrtek 14. 7.

Památka bl. Hroznaty, mučedníka

7:00

Za rodinu Dočkalovu

Pátek 15. 7.

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

8:00

Za Jitku Fialovu, Leoše Fialu, Leoška, Štěpánka, Matouška a všechny milosti a dary Ducha svatého, Boží ochranu, ochranu Panny Marie a sv. Josefa

11:00

Rozloučení na obřadní síni ve VM: + Jarmila Škvařilová

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

Sobota 16. 7.

Památka Panny

Marie Karmelské

7:00

Za rodiče, dva bratry a celou živou a + rodinu Mitášovu

10:00

Mše svatá Olší nad Oslavou s žehnáním hasičského praporu

12:00

Svatba VM: Jan Kubiš a Michaela Vávrová

18:00

Za rodinu Michalovu, Střechovu, Hedviku Ambrožovu, manžele Vondráčkovy a duše v očistci

Neděle 17. 7.

16. v mezidobí

7:30

Na úmysl dárce, živou a + rodinu, Boží pomoc a ochranu pro živé rodiny

9:00

Za Karla Sysla, celou rodinu a duše v očistci

10:30

Za farníky

11:30

Křty VM: Alžběta Zbožínková, Emílie Pospíšilová

11:00

Poutní mše svatá Vídeň

18:00

Za rodiče Požárovy, Cendelínovy a živou a + rodinu Požárovu a duše v očistci

 

 Farní oznámení

Úřední hodiny v červenci a srpnu na faře ve VM budou: Pondělí a středa 8:00 – 9:00, pátek 9:00 – 10:00. Dále pak po telefonické domluvě.

V červenci a srpnu nebudou večerní mše svaté ve čtvrtek a v pátek.

Ve čtvrtek 14. července bude navštěvovat nemocné pan děkan o. Pavel.

Poslední nedělní mši svatou ve Velkém Meziříčí bude sloužit o. Martin 24.7., o. Pavel 31.7. Nového kaplana, otce Jana Kříže, přivítáme v neděli 24.7., nový farář a děkan, o. Jiří Kaňa, bude uveden v neděli 7.8.

 

Nedělní liturgie

Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše do úzkých, a zeptal se ho: „Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život?“ (Ježíš) mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak tam čteš?“ On odpověděl: „ Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí, a svého bližního jako sám sebe.“ Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. To dělej a budeš žít.“ Ale on se chtěl ospravedlnit, a proto se Ježíše zeptal: „A kdo je můj bližní?“ Ježíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali napolo mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul se mu. Také jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl dva denáry a dal je hostinskému se slovy: `Starej se o něho, a co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet.' Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k tomu, který se octl mezi lupiči?“ On odpověděl: „Ten, kdo mu prokázal milosrdenství.“ A Ježíš mu řekl: „Jdi a stejně jednej i ty!“ Lk 10,25-37

„A kdo je můj bližní?“ Kam až sahá moje zodpovědnost? O koho mám s láskou pečovat a pomáhat mu? Jsou to jen moji nejbližší? Širší rodina? Přátelé, známí, sousedé, spolupracovníci?

Jakoby kolem nás byly soustředné kružnice a šlo o to určit, do jakého poloměru patří bližní a kdo už bližní nejsou. Zákoníkova otázka z evangelia má svou platnost. Naše síly a možnosti totiž nejsou neomezené, musíme vážit, kde je použijeme.

Ježíš ale otázku pozoruhodně obrací. Bližní není charakteristika druhých lidí, ale mě samotného a mého jednání. Být bližním znamená vidět bídu druhého, neodvrátit pohled, mít s ním soucit a prokázat milosrdenství.

Zachovám se v konkrétní situaci jako bližní, nebo ne? (Převzato z webu www.vira.cz.)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 10. 7.

15. v mezidobí

9:45

Za rodinu Březkovu, Večeřovu, živou a + přízeň a duše v očistci

10:30

Křty Horní Bory: Adéla Dostálová a Aneta Vávrová

Pátek 15. 7.

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

16:30

Výstav NSO a svátost smíření

17:00

Mše svatá Dolní Bory: Za Oldřicha Zástěru a rodiče Vrbkovy

Neděle 17. 7.

16. v mezidobí

9:45

Za Boženu Mičkovu, manžela, rodiče, sourozence a duše v očistci

 

Farní oznámení

Úřední hodiny v červenci a srpnu na faře ve VM budou: Pondělí a středa 8:00 – 9:00, pátek 9:00 – 10:00. Dále pak po telefonické domluvě.

Poslední nedělní mši svatou ve Netíně bude sloužit o. Martin 17.7., o. Pavel 24.7. Nového kaplana, otce Jana Kříže, přivítáme ve Velkém Meziříčí v neděli 24.7., nový farář a děkan o. Jiří Kaňa, bude uveden ve Velkém Meziříčí v neděli 7.8.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 10. 7.

15. v mezidobí

8:00

Za rodiče Šitkovy, syna a dva vnuky, Bořivoje Buchtu a živou a + rodinu

11:45

Poutní mše svatá Stránecká Zhoř

Pondělí 11. 7.

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

18:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 15. 7.

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

18:30

Za rodiče Roseckých, dvě dcery, syna, vnoučata a duše v očistci

Sobota 16. 7.

Památka Panny Marie Karmelské

10:00

Mše svatá  Olší nad Oslavou s žehnáním hasičského praporu

Neděle 17. 7.

16. v mezidobí

8:00

Za Antonína Homolu, manželku a dvoje rodiče

  

Farní oznámení

Úřední hodiny v červenci a srpnu na faře ve VM budou: Pondělí a středa 8:00 – 9:00, pátek 9:00 – 10:00. Dále pak po telefonické domluvě.

Poslední nedělní mši svatou ve Netíně bude sloužit o. Martin 17.7., o. Pavel 24.7. Nového kaplana, otce Jana Kříže, přivítáme ve Velkém Meziříčí v neděli 24.7., nový farář a děkan, o. Jiří Kaňa, bude uveden ve Velkém Meziříčí v neděli 7.8.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru