Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 03.04.2022 - 10.04.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 03.04.2022 - 10.04.2022

Farnost Velké Meziříčí 

Neděle 3. 4.

5. postní

7:30

Za Alberta Marka, celou rodinu a duše v očistci

9:00

Za Bohumilu a Františka Šoukalovy a živou a + rodinu Šoukalovu

10:30

Za manžela, rodiče Balákovy, Kosourovy, Antonína a Marii Karáskovy a a duše v očistci

14:30

Pobožnost Křížové cesty

18:00

Za farníky

Pondělí 4. 4.

7:00

Za Viléma Jahodu a vnuka Viléma a rodiče Jahodovy a Hlavovy

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Mše svatá Kochánov

Úterý 5. 4.

7:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní a Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

Středa 6. 4.

7:00

Za rodiče Krejčovy, živou a + rodinu, duše v očistci s prosbou o Boží ochranu a požehnání

10:00

Mše svatá v DPS

10:30

Pohřební mše svatá: Za + Věru Sokolovou

17:00

Mše svatá Mostiště

17:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 7. 4.

7:00

Za rodiče Špačkovy, Aloisii Kubišovu, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Za + Josefa Bednáře a + rodiče

Pátek 8. 4.

 

8:00

Na poděkování za 50. let společného života s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let a ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Zdeňka Holečka

14:00 – 16:00 Svátost smíření a výstav NSO

16:15

Pobožnost křížové cesty

17:00

Za + Marii Grecovu a rodinu Grecovu a Brychtovu

19:00 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 9. 4.

7:00

Za + tatínka Bohumila Vlčka, jeho rodiče Bohumila a Antonii Vlčkovy, + sestru Anežku a strýce Emila a duše v očistci

18:00

Za Josefa Vokurku, rodiče, babičku, rodinu Sládkovu, Dřímalovu, Mašovu, živou rodinu a duše v očistci

Neděle 10. 4.

Květná neděle/ žehnání ratolestí

7:30

Za manžela, dvoje rodiče, strýce Cyrila, bratra Josefa a Boží požehnání

pro rodinu

9:00

Za farníky

10:30

Za živou a + rodinu Pohankovu a Kujínkovu

14:30

Pobožnost Křížové cesty pro děti

18:00

Za rodinu Hublovu ze Lhotek

 

Farní oznámení

V neděli 3. dubna v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

V úterý 5. dubna v 15:00, 16:00 a 17:00 podle skupin ve farním sále pokračují přípravy dětí na 1. svaté přijímání.

Ve čtvrtek 7. dubna bude pravidelná návštěva nemocných.

Ve čtvrtek 7. dubna v 19:00 ve farním sále pokračuje setkání nad nedělním evangeliem.

V pátek 8. dubna v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

V sobotu proběhne v kostele od 20:00 modlitba za Ukrajinu. Chceme se tak spojit v přímluvě za zastavení války.

Na květnou neděli v 14:30 povedou pobožnost křížové cesty mladé rodiny s dětmi. Zveme další děti a rodiče.

Na našem YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí najdete katecheze o svátostech, které si na postní dobu připravují kněží z děkanátu.

Zveme na diecézní setkání mládeže do Brna s otcem biskupem, bude to sobota před Květnou nedělí 9. dubna. Akce pro mládež od 6. třídy a bude možné jet společně v 7:30 linkovým autobusem. Mládež bude doprovázet jáhen Jiří. Program a přihlašování na stránkách DCM Brno.

Je spuštěné přihlašování na prázdninové farní tábory pro děti, výpravu pro mládež a také farní víkend pro rodiny v červnu. Informace na plakátcích a na internetu. Dále zveme na Celostátní setkání mládeže v srpnu v Hradci.

V nástěnkách a na webových stránkách farnosti VM najdete velikonoční zpovědi 2022.

U oltáře sv. Anny je možnost zakoupit ikony.

 

Předvelikonoční zpověď v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí 2022

Pátek

08. 04. 2022

7:00 – 9:00

14:00 – 17:00

19:00 – 21:00

Sobota

09. 04. 2022

6:30 – 7:00

 

17:00 – 19:00

Neděle

10. 04. 2022

   

17:00 – 19:00

Pondělí

11. 04. 2022

6:30 – 8:00

 

 

Úterý

12. 04. 2022

6:30 – 8:00

 

 

Středa

13. 04. 2022

6:30 – 9:00

 

14:00 – 16:00

Pátek

15. 04. 2022

 

9:00 –11:00

 

 

Nedělní liturgie

Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.“ A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš! Jan 8,1-11

„Kdo z vás je bez hříchu, hoď první kamenem!“ Ježíš odsuzuje hřích, ale ne člověka.

Začali se vytrácet. Starší nejprve. Mladí jsou často velmi radikální. Ještě jim chybí zkušenost vlastních slabostí a selhání. K našemu následování Ježíše, k naší lidské a křesťanské zralosti patří nikoho nesoudit a neodsuzovat. R. D. Pavel Hověz, Brno-sv. Tomáše

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 3. 4.

5. postní

9:45

Na úmysl dárce

14:30

Pobožnost křížové cesty v Horních Borech

Čtvrtek 7. 4.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Na úmysl dárce

Pátek 8. 4.

17:30

Výstav NSO a adorace

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Jelínkovy, Karla Jelínka, rodiče Mahelovy a Františka Mahela

Neděle 10. 4.

Květná neděle/ žehnání ratolestí

9:45

Za Jaromíra Novotného, rodiče a rodiče Vaverkovy

14:30

Pobožnost křížové cesty v Horních Borech

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 7. dubna bude pravidelná návštěva nemocných.

Ve čtvrtek 7. dubna zveme na mši svatou zvláště děti a po mši svaté cca 17:45 na faře v Borech pokračuje příprava na první svaté přijímání.

Ve čtvrtek 7. dubna v 19:00 ve farním sále ve VM pokračuje setkání nad nedělním evangeliem.

V pátek 8. dubna v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

Zveme na diecézní setkání mládeže do Brna s otcem biskupem, bude to sobota před Květnou nedělí 9. dubna. Bude možné jet společně v 7:30 linkovým autobusem z Velkého Meziříčí. Mládež bude doprovázet jáhen Jiří. Program a přihlašování na stránkách DCM Brno.

Na YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí najdete katecheze o svátostech, které si na postní dobu připravují kněží z děkanátu.

Je spuštěné přihlašování na prázdninové farní tábory pro děti, výpravu pro mládež a také farní víkend pro rodiny v červnu. Informace na plakátcích a na internetu. Dále zveme na Celostátní setkání mládeže v srpnu v Hradci.

V nástěnkách a na webových stránkách farnosti VM najdete velikonoční zpovědi 2022.

 

Předvelikonoční zpověď ve farnosti Bory 2022

Pátek

08. 04. 2022

Dolní Bory

17:00 – 18:00

Neděle

10. 04. 2022

Horní Bory

po mši svaté

Úterý

12. 04. 2022

Horní Bory

17:30 – 18:30

cizí zpovědníci

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 3. 4.

5. postní

8:00

Za Miroslava a Zdeňka Judovi a živou a + rodinu Judovu a Šitkovu

14:30

Pobožnost křížové cesty

Pondělí 4. 4.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 8. 4.

18:30

Za rodiče Němcovy, bratra Otu a boží ochranu a pro celou rodinu

a duše v očistci

Neděle 10. 4.

Květná neděle/ žehnání ratolestí

8:00

Za Marii a Ladislava Holíkovy ze Svařenova a jejich rodiče, rodiče Beranovy ze Závisti a Lenku Pacalovu z Hrbova

14:30

Pobožnost křížové cesty

 

Farní oznámení

Ve středu 6. dubna v 18:00 na faře v Netíně proběhne další katecheze pro rodiče dětí, které půjdou letos k prvnímu svatému přijímání.

Ve čtvrtek 7. dubna v 19:00 ve farním sále ve VM pokračuje setkání nad nedělním evangeliem.

V pátek 8. dubna v 19:30 na faře v Netíně pokračuje příprava na biřmování.

Zveme na diecézní setkání mládeže do Brna s otcem biskupem, bude to sobota před Květnou nedělí 9. dubna. Bude možné jet společně v 7:30 linkovým autobusem z Velkého Meziříčí. Mládež bude doprovázet jáhen Jiří. Program a přihlašování na stránkách DCM Brno.

Na našem YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí najdete katecheze o svátostech, které si na postní dobu připravují kněží z děkanátu.

Je spuštěné přihlašování na prázdninové farní tábory pro děti, výpravu pro mládež a také farní víkend pro rodiny v červnu. Informace na plakátcích a na internetu. Dále zveme na Celostátní setkání mládeže v srpnu v Hradci.

V nástěnkách a na webových stránkách farnosti VM najdete velikonoční zpovědi 2022.

 

Předvelikonoční zpověď ve farnosti Netín 2022

Neděle

10. 04. 2022

7:00 – 7:50

Pondělí

11. 04. 2022

18:00 – 19:00

cizí zpovědníci

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Proč se bojíte, malověrní?
(Mt 8,26)
Nahoru