Farnost Velké Meziříčí

 1. Úvodní stránka
 2. Pořad bohoslužeb
 3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 7.4. - 14.4.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 7.4. - 14.4.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 7. 4.

5. postní

7:30

Za + manželku Stanislavu, + rodiče Hamrovy a + rodiče Krchňavých

9:00

Za živou a + rodinu Charvátovu, Herinkovu, Hajátkovu a Šoltésovu

10:30

Mše svatá se křty -  Dominika Pospíšilové, Petr Vondrák a Matyáš Petrla: Za farníky

14:30

Pobožnost křížové cesty

18:00

Na vlastní úmysl

Pondělí 8. 4.

7:00

Za + rodiče Špačkovy, + Aloisii Kubišovu, Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu a duše v očistci

8:30

Pohřební mše svatá: Za + Bohumilu Šoukalovu

14:00

Mše svatá v nemocnici

18:00

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 9. 4.

7:00

Za Josefa Bojanovského, manželku Marii a dvoje rodiče

Středa 10. 4.

7:00

Za rodiče Cendelínovy, Jaroslava Požára, celou rodinu Požárovu a duše v očistci

10:30

Pohřební mše svatá: Za + Margitu Zemanovu

17:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 11. 4.

  7:00

Za + manžela Miroslava, syna Jaroslava, dvoje rodiče a duše v očistci

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola,  17:00 schůzka ministrantůZa rodiče Krejčovy, syna Josefa, švagrovou, za živou a + rodinu a duše v očistci

Pátek 12. 4.

8:00

Za rodiče Bartošovy a Smejkalovy

13:30

Domov pro seniory

14:00- 16:00 Svátost smíření

16:15

Pobožnost křížové cesty

17:00

Za rodiče Vidlákovy, Marii a Jindřicha Petrlíkovy a celou živou a + přízeň

Sobota 13. 4.

7:00

Za + rodiče Drlíčkovy s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

18:00

Za živou a + rodinu Kotíkovu, Šitkovu, Lukešovu a duše v očistci

Neděle 14. 4.

Květná neděle/žehnání ratolestí/sbírka na podporu primice Jaroslava Mrni

7:30

Za manžela, dvoje rodiče, strýce Cyrila, bratra Josefa a Boží požehnání pro rodinu

9:00

Mše svatá se žehnáním ratolestí a průvodem do kostela: Za farníky

10:30

Za Marii a Jana Švejdovy, živé a + z rodiny Peškovy, Krejčovy a duše v očistci

14:30

Pobožnost křížové cesty

18:00

Za Bohuslava Kališe, rodinu Malcovu a duše v očistci

 

Farní oznámení

 •         V neděli 7. dubna v 15:00 zveme na křížovou cestu z Dědkova na Dědkovskou horu.
 •         V úterý 9. dubna pokračuje ve farním sále příprava na 1. sv. přijímání podle skupin                     v 15:00, 16:00 a 17:00.
 •         Autobus na Nový Jeruzalém ve čtvrtek 11. dubna v Měříně pojede v 17:25 z Vídně, 

          17:30 z Mostišť, 17:35 z Vel. Meziříčí od zám. schodů, 17:40 z Vel. Meziříčí od Billy a 17:45                      z Laviček – rozcestí.

 •         V sobotu 13. dubna se v Brně koná diecézní setkání mládeže s otcem                                          biskupem. Autobus pro přihlášené jede v 6:45 z Velkého Meziříčí od Domusu směr Brno.

 •         Zveme děti ve věku 7 – 12 let na křesťanský tábor „S vírou přes moře“, který se                        uskuteční na faře v Jimramově od 11. do 18. 8. 2019. Informace a přihlášky naleznete                   vzadu v kostele na stolečku. Těšíme se na Vás.
 •         Zveme kluky a holky ve věku od 6. do 13. let na farní tábor „Dobrodružství Cyrila a                 Metoděje“ na faře v Netíně  ve dnech 4. – 9. 8. 2019. Více informací najdete  
 •         na plakátku v nástěnce a na internetových stránkách farnosti Velké Meziříčí.

Předvelikonoční zpověď v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Pátek      12.04.2019

6:30 - 9:00

14:00 – 16.00

Sobota    13.04.2019

6:30 - 7:00

17:00 – 19:00

Neděle    14.04.2019

 

17:00 – 19:00

Pondělí   15.04.2019

6:30 - 8:00

 

Úterý      16.04.2019

6:30 - 8:00

 

Středa    17.04.2019

6:30 - 10:00

14:00 – 16:30

Pátek      19.04.2019

9:00-  12:00

 

 

Nedělní liturgie

Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.“ A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“ Jan 8,1-11

Naše soudy jsou tvrdé a nemilosrdné. Ježíš nechce být jako ti, kdo jen křičí a kritizují. Odpovídá tazatelům: všichni jste hříšní. Žena slyší: nikdo tě neodsoudil, ani já tě neodsuzuji, jdi a nehřeš! Ježíš touží po tom, abychom se vymanili z vlivu tohoto světa, který sleduje hříchy jako něco senzačního, a neustále o tom mluví. Tento duch světa nám brání, abychom se dívali dopředu, obírá nás o radost.

Ano, jsem slabý a všichni kolem mě taky. Nikdy můj hřích není větší než náš Pán. Bůh používá i naše nedostatky k tomu ,abychom se mu přiblížili. Noří nás do smrti, abychom měli účast na vzkříšení.

...........................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 7. 4.

5. postní

 9:45

Za Jaromíra Novotného, jeho otce a rodiče Vaverkovy

14:30

Pobožnost křížové cesty

Čtvrtek 11. 4.

17:00

Mše svatá pro děti: Za Rudolfa a Aleše Kučerovy, rodiče Kučerovy a Brendelovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Pátek 12. 4.

18:00

Dolní Bory: Za Marii a Božetěcha Pokorných, živou a + přízeň a duše v očistci

Neděle 14. 4.

Květná neděle/žehnání ratolestí

 9:45

Mše svatá se žehnáním ratolestí a průvodem do kostela: Za Adolfa Poula, manželku, rodiče, sourozence a Josefa Dostála

14:30

Pobožnost křížové cesty

 

Farní oznámení

 •         V neděli 7. dubna v 15:00 zveme na křížovou cestu z Dědkova na Dědkovskou horu.
 •         Autobus na Nový Jeruzalém ve čtvrtek 11. dubna v Měříně pojede v 17:20 z Borů.
 •         V sobotu 13. dubna se v Brně koná diecézní setkání mládeže s otcem biskupem.                      Autobus pro přihlášené jede v 6:30 z Horních Borů(aut. zastávka u kostela).
 •         Zveme kluky a holky ve věku od 6. do 13. let na farní tábor „Dobrodružství Cyrila                     a Metoděje“ na faře v Netíně  ve dnech 4. – 9. 8. 2019. Více informací najdete  
 •         na plakátku v nástěnce a na internetových stránkách farnosti Velké Meziříčí.

Předvelikonoční zpověď v kostele v Borech

Pátek      12.04.2019

17:00 – 18:00

Dolní Bory

Neděle    14.04.2019

po nedělní mši svaté

Úterý      16.04.2019

17:00 – 18:30

Horní Bory

.............................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 7. 4.

5. postní

 8:00

Za Miroslava a Zdeňka Judovi a živou a + rodinu Judovu a Šitkovu

14:30

Pobožnost křížové cesty

Pondělí 8. 4.

18:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 12. 4.

18:30

Za Jana Vítka, dvě sestry, rodiče a rodiče Cahovy

Neděle 14. 4.

Květná neděle/žehnání ratolestí

 8:00

Mše svatá se žehnáním ratolestí a průvodem do kostela: Za rodiče Sýkorovy, Smolíkovy, Jana Sýkoru a Františka Pola

14:30

Pobožnost křížové cesty

 

Farní oznámení

 •         V neděli 7. dubna v 15:00 zveme na křížovou cestu z Dědkova na Dědkovskou horu.
 •         Autobus na Nový Jeruzalém ve čtvrtek 11. dubna v Měříně pojede v 17:40 z Netína.
 •         V sobotu 13. dubna se v Brně koná diecézní setkání mládeže s otcem biskupem.                      Autobus pro přihlášené jede v 7:10 z Netína(aut. zastávka u kostela).
 •         Zveme kluky a holky ve věku od 6. do 13. let na farní tábor „Dobrodružství Cyrila                     a Metoděje“ na faře v Netíně  ve dnech 4. – 9. 8. 2019. Více informací najdete
 •         na plakátku v nástěnce a na internetových stránkách.

Předvelikonoční zpověď v kostele v Netíně

Neděle    14.04.2019

7:00 – 7:50

 

Pondělí   15.04.2019

 

17:30 – 19:00

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Anděl Páně v noci otevřel dveře žaláře.
(Sk 5,19)
Nahoru