Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 27.02. - 06.03.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 27.02. - 06.03.2022

Farnost Velké Meziříčí

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

 

Neděle 27. 2.

8. v mezidobí/Sbírka na pomoc Ukrajině

7:30

Za + manžela, živou a + rodinu Kališovu a Vaňkovu, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Za Vladimíra a Emílii Polákovy a živou a + rodinu Polákovu a Votoupalovu

10:30

Za farníky

14:00

Křest VM: Lilien a Jasmína Staňkovy

18:00

Za rodiče Sedláčkovy a Vaňkovy, jejich + sourozence, živou rodinu a duše v očistci

Pondělí 28. 2.

7:00

Na poděkování za dar života a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro rodiny dětí

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

17:00

Mše svatá Oslavice

17:00

Mše svatá Vídeň

Úterý 1. 3.

7:00

Za + rodiče Novotných s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu a duše v očistci

Středa 2. 3.

Popeleční středa/ Den přísného postu a modliteb za mír

6:30 – 9:00 Svátost smíření

7:00

Mše svatá s udělováním popelce: Za obrácení hříšníků

 8:00

Mše svatá s udělováním popelce: Na úmysl svatého Otce

17:00 – 18:00 Svátost smíření

18:00

Mše svatá s udělováním popelce: Za Bohumila a Andělu Sojkovy a jejich rodiče

Čtvrtek 3. 3.

7:00

Za Albínu Žákovu a duše v očistci

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Za + paní Ludmilu Juránkovu, živou a + rodinu Kazdovu, Juránkovu, Dvořáčkovu a duše v očistci

Pátek 4. 3.

1. v měsíci/Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za dvoje + rodiče, jejich děti, celou přízeň a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření

16:15

Pobožnost křížové cesty

17:00

Za rodiče Kryštofovy a živou a + rodinu

19:00 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 5. 3.

1. v měsíci

7:00

Za + Miroslava Večeřu, rodiče Večeřovy a Svobodovy a duše v očistci

18:00

Na společný úmysl

1. Za živou a + rodinu Kohoutovu a Němcovu, duše v očistci a Boží ochranu a požehnání pro celé rodiny

2. Za rodiče Pazderovy a bratra Bohumila a Boží požehnání pro živou rodinu

3. Za rodinu Fikrovu a Sodomkovu

4. Za + manžela a + dvoje rodiče

5. Za + manžela Stanislava, rodiče Kubišovy a Vondráčkovy a + sourozence s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu

Neděle 6. 3.

1. postní

7:30

Za farníky

9:00

Za rodiče, živou a + rodinu Lavických a Celých a duše v očistci

10:30

Za manžela, rodiče Svobodovy a bratra Jana, prarodiče a duše v očistci

11:30

Křty VM: Adam Kratochvíl a Petr Chalupa

14:30

Pobožnost Křížové cesty

18:00

Za živou a + rodinu Rybovu a + Vladislavu Čermákovu

 Farní oznámení

V neděli 27. února v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.

Popeleční středa je spojena s modlitbami za Ukrajinu, bude probíhat celodenní výstav NSO, prosím zapisujte se k modlitbě na stolku pod kůrem. Program najdete na nástěnce.

Ve středu 2. března nebudou na faře ve VM odpolední úřední hodiny.

Ve čtvrtek 3. března bude pravidelná návštěva nemocných.

Od 3. března (pak každý následující čtvrtek až do 7. dubna) 19:00 – 20:00 ve farním sále ve VM zveme na tzv. „Postní čtvrtky“- společná příprava na nedělní evangelium. Více informací na plakátcích a na webových stránkách farnosti VM.

Kněží děkanství letos připravili pro postní dobu online katecheze o svátostech. Katecheze budou postupně zveřejňovány na YouTube kanálu farnosti Velké Meziříčí od Popeleční středy dál. Více informací na plakátu.

V pátek 4. března v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

Elektronickou aplikaci „Průvodce postní dobou 2022“ si můžete zdarma stáhnout do svých mobilních telefonů na:  https://www.biskupstvi.cz/aktualne

Na stolku vzadu u novin si můžete vzít krabičky na Postní almužnu 2022, kterou jako každoročně pořádá Oblastní Charita ve Žďáru nad Sázavou.

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl učedníkům přirovnání: "Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy? Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru: `Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku', a sám nevidíš ve svém oku trám! Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra. Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky ani z bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím (přetéká) srdce." Lk 6,39-45

Chceme-li následovat pevným krokem svého Pána,
ať už v hojnosti nebo v protivenstvích,
rozjímejme o něm, když byl zahrnut poctou
a když byl potom vystaven posměchu a krutému utrpení.

On si v tomto tak proměnlivém prostředí 
uchovává stále stejnou duchovní rovnováhu.

Mějte svůj pohled upřený na Ježíše,
neboť on dává klidnému svědomí radost,
uzdravuje svědomí zraněné hříchem
a všem dává jistotu naděje ve spásu

Guerric z Igny byl cisterciácký mnich

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 27. 2.

8. v mezidobí/ Sbírka na pomoc Ukrajině

9:45

Na úmysl dárce

Středa 2. 3.

Popeleční středa/ Den přísného postu a modliteb za mír

17:00

Mše svatá s udělováním popelce v Horních Borech:  Za živou a + rodinu Prudkovu, Přibylovu a duše v očistci

Pátek 4. 3.

1. v měsíci

17:30

Výstav NSO a adorace

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Tomanovy, duše v očistci a živou a + přízeň

Neděle 6. 3.

1. postní

9:45

Za Jana Karáska a rodiče a živou a + přízeň

14:30

Pobožnost křížové cesty v Horních Borech

Farní oznámení

Kněží děkanství letos připravili pro postní dobu online katecheze o svátostech. Katecheze budou postupně zveřejňovány na YouTube kanálu farnosti Velké Meziříčí od Popeleční středy dál. Více informací na plakátu.

Ve středu 2. března nebudou na faře ve VM odpolední úřední hodiny.

Ve čtvrtek 3. března bude pravidelná návštěva nemocných.

Od 3. března (pak každý následující čtvrtek až do 7. dubna) 19:00 – 20:00 ve farním sále ve VM zveme na tzv. „Postní čtvrtky“- společná příprava na nedělní evangelium. Více informací na plakátcích a na webových stránkách farnosti VM.

V pátek 4. března v 19:30 na faře ve VM pokračuje příprava na biřmování.

Elektronickou aplikaci „Průvodce postní dobou 2022“ si můžete zdarma stáhnout do svých mobilních telefonů na: https://www.biskupstvi.cz/aktualne

Na stolku vzadu si můžete vzít krabičky na Postní almužnu 2022, kterou jako každoročně pořádá Oblastní Charita ve Žďáru nad Sázavou.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 27. 2.

8. v mezidobí/ Sbírka na pomoc Ukrajině

8:00

Za Josefa, Annu a Marii Ekslerovy, jejich rodiče a celou přízeň

Pondělí 28. 2.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Středa 2. 3.

Popeleční středa/Den přísného postu a modliteb za mír

18:30

Mše svatá s udělováním popelce: Za Františka Sojku a Miroslava Homolu a celou rodinu Sojkovu a Homolovu

Čtvrtek 3. 3.

17:30

Mše svatá pro děti: Za Jiřího Bartuška, jeho rodiče a sourozence a duše v očistci

Pátek 4. 3.

1. v měsíci

18:30

Za Jaroslava a Alenku Debefovy a celou rodinu  

Sobota 5. 3.

1. v měsíci

15:00

Svátost smíření

16:00

Za poutníky

Neděle 6. 3.

1. postní

8:00

Za Marii Homolovu, manžela a živou a + rodinu

14:30

Pobožnost křížové cesty

 Farní oznámení

Kněží děkanství letos připravili pro postní dobu online katecheze o svátostech. Katecheze budou postupně zveřejňovány na YouTube kanále farnost Velké Meziříčí od popeleční středy dál. Více informací na plakátu.

Ve středu 2. března nebudou na faře ve VM odpolední úřední hodiny.

Ve čtvrtek 3. března v 16:15 na faře v Netíně začíná příprava na 1. svaté přijímání.

Od 3. března (pak každý následující čtvrtek až do 7. dubna) 19:00 – 20:00 ve farním sále ve VM zveme na tzv. „Postní čtvrtky“- společná příprava na nedělní evangelium. Více informací na plakátcích a na webových stránkách farnosti VM.

V pátek 4. března v 19:30 na faře v Netíně pokračuje příprava na biřmování.

Elektronickou aplikaci „Průvodce postní dobou 2022“ si můžete zdarma stáhnout do svých mobilních telefonů na:  https://www.biskupstvi.cz/aktualne

Na stolku vzadu si můžete vzít krabičky na Postní almužnu 2022, kterou jako každoročně pořádá Oblastní Charita ve Žďáru nad Sázavou.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Proč se bojíte, malověrní?
(Mt 8,26)
Nahoru