Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 20.02. - 27.02.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 20.02. - 27.02.2022

 Farnost Velké Meziříčí

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška. 

Neděle 20. 2.

7. v mezidobí/Sbírka Haléř svatého Petra

7:30

Za zemřelé rodiče Petra a Annu Zemanovy, všechny živé a zemřelé z rodiny Letmajerovy a Zemanovy a duše v očistci

9:00

Za rodiče Řezníčkovy, Marii Necidovu, Ludmilu Šoukalovu a rodinu Řezníčkovu a Dohnalovu

10:30

Za farníky

11:30

Křest: Jan Skryja, Patricie Teplá

18:00

Za zemřelého Jiřího a Hedviku Bukovy, zemřelé dvoje rodiče a Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

Pondělí 21. 2.

7:00

Za + tetu Stanislavu Pospíšilovu

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř – zámek

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 22. 2.

Svátek Stolce

sv. apoštola Petra

7:00

Za + Miloše

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Jiřího Michlíčka

Středa 23. 2.

Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

7:00

Za + Jiřího Bradáče, + rodiče a sourozence s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

17:00

Mše svatá Hrbov

18:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 24. 2.

7:00

Mše svatá

18:00

Za rodiče Požárovy, bratra Josefa, Františka Vaňka a rodinu Požárovu a Vaňkovu

Pátek 25. 2.

8:00

Mše svatá

14:00 – 16:00 svátost smíření, výstav NSO

17:00

Na vlastní úmysl

Sobota 26. 2.

Sobotní památka Panny Marie

7:00

Mše svatá

18:00

Za Anežku Drápelovu, Františka Drápelu, Jana Šoukala a jejich rodiče a sourozence, živou a + přízeň a Juru Vysockého

Neděle 27. 2.

8. v mezidobí

7:30

Za + manžela, živou a + rodinu Kališovu a Vaňkovu, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Za Vladimíra a Emílii Polákovy a živou a + rodinu Polákovu a Votoupalovu

10:30

Za farníky

14:00

Křest VM: Lilien a Jasmína Staňkovy

18:00

Za rodiče Sedláčkovy a Vaňkovy, jejich + sourozence, živou rodinu a duše v očistci

 

Farní oznámení

V neděli 20. února od 19:00 bude v kostele Večer chval. Jste zváni ke společné modlitbě.

Ve dnech 25. – 27. února proběhne na faře v Heřmanově víkendovka pro biřmovance.

V pátek 25. února v 16:00 v kostele sv. Mikuláše bude první setkání rodičů dětí, které půjdou letos k prvnímu svatému přijímání.

Rozpis farních táborů na prázdniny najdete na nástěnce a na webových stránkách farnosti VM.

V tomto týdnu je poslední možnost nahlásit se na brigádu do Bulharska – více info ve videu. https://youtu.be/DqHjxzczpYo 

 

Sestry a bratři, věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:

Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
 
Otče náš, …Amen.
Zdrávas, Maria, …Amen.
 
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás. Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás. Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás. Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás. Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás. Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
 
Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní. Vaši čeští a moravští biskupové.

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim. Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete od Boha čekat? To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek. Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec! Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuštěno. Dávejte, a dostanete, míru dobrou, natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. Neboť jako měrou měříte, takovou se zase naměří vám.“ Lk 6,27-38

Láska není spontánní: vyžaduje kázeň, askezi, počítá s bojem proti hněvu a proti pokušení nenávidět. Kdo v sobě nechová zášť a nemstí se, nýbrž napravuje bratra, ten je schopen také odpustit: odpuštění je pak tajemnou zralostí víry a lásky, takže ten, kdo byl uražen, se zcela svobodně vzdává svého práva vzhledem k tomu, kdo jeho spravedlivé nároky pošlapal. Kdo odpouští, obětuje právní poměr ve prospěch vztahu milosti! Ježíš v požadavku milovat nepřítele staví věřícího do jistého pnutí, jež ho vede na cestu. Enzo Bianchi

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 20. 2.

7. v mezidobí/Sbírka haléř svatého Petra

9:45

Za živou a zemřelou rodinu Královu, Hedvábných, Zbrankovu a duše v očistci

Čtvrtek 24. 2.

17:00

Mše svatá pro děti: Za Marii a Františka Zástěrovy, Františku Štefánkovu a rodiče Zástěrovy a Jurečkovy

Pátek 25. 2.

17:30

Výstav NSO a adorace

18:00

Dolní Bory: Za Anežku a Vladimíra Křížovy, Anežku a Františka Řezníčkovy, jejich rodiče a živou a + rodinu

Neděle 27. 2.

8. v mezidobí

9:45

Na úmysl dárce

 

Farní oznámení

V neděli 20. února od 19:00 bude v kostele Večer chval. Jste zváni ke společné modlitbě.

Ve dnech 25. – 27. února proběhne na faře v Heřmanově víkendovka pro biřmovance.

Děti, které půjdou letos k 1. svatému přijímání dostaly v náboženství dopis pro rodiče, kde najdou všechny důležité informace a termíny týkající se přípravy, setkání a katecheze rodičů a termín svatého přijímání a svátosti smíření. První svaté přijímání bude 29. 5.

Rozpis farních táborů na prázdniny najdete na nástěnce na plakátku.

V tomto týdnu je poslední možnost nahlásit se na brigádu do Bulharska – více info ve videu. https://youtu.be/DqHjxzczpYo 

 

Sestry a bratři, věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:

Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
 
Otče náš, …Amen.
Zdrávas, Maria, …Amen.
 
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás. Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás. Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás. Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás. Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás. Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
 
Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní. Vaši čeští a moravští biskupové.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 20. 2.

7. v mezidobí

8:00

Na poděkování

Pondělí 21. 2.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Pátek 25. 2.

18:30

Za rodiče Chalupovy a syna a rodinu Vondrákovu

Sobota 26. 2.

11:00

Křest Dominiky Kupkové

Neděle 27. 2.

8. v mezidobí

8:00

Za Jaroslava a Alenku Debefovy a celou rodinu

 

Farní oznámení

V neděli 20. února od 19:00 proběhne v kostele ve Velkém Meziříčí Večer chval.

Ve dnech 25. – 27. února proběhne na faře v Heřmanově víkendovka pro biřmovance.

Děti, které letos připravují k prvnímu svatému přijímání, ať si vyzvednou pro rodiče v zákristii dopis s informacemi.

Rozpis farních táborů na prázdniny najdete na nástěnce na plakátku.

V tomto týdnu je poslední možnost nahlásit se na brigádu do Bulharska – více info ve videu. https://youtu.be/DqHjxzczpYo

 

Sestry a bratři, věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:

Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.
 
Otče náš, …Amen.
Zdrávas, Maria, …Amen.
 
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás. Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás. Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás. Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás. Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás. Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
 
Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní.

Vaši čeští a moravští biskupové.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Proč se bojíte, malověrní?
(Mt 8,26)
Nahoru