Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 26.12.2021 - 09.01.2022

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 26.12.2021 - 09.01.2022

Farnost Velké Meziříčí 

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 26. 12.

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa/ obnova manželských slibů

7:30

Na dobrý úmysl

9:00

Mše svatá přenášená i online: Za Bedřicha a Věru Staňkovy, dvoje rodiče, duše v očistci s prosbou o Boží ochranu

10:30

Za rodinu Vlachovu a Doležalovu a duše v očistci

11:00    

Poutní mše svatá Vídeň: Za farníky

18:00

Za + manžela a živou rodinu Štěpánkovu s prosbou o Boží požehnání

Pondělí 27. 12.

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

7:00

Za rodiče Střechovy, celou přízeň, pana Gabriela a jeho syna a duše v očistci

Úterý 28. 12.

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

7:00

Na úmysl dárce

9:00

Pohřební mše svatá Mostiště: Za + Stanislava Kubiše

Středa 29. 12.

7:00

Za živou a + rodinu Matznerovu

9:00

Pohřební mše svatá: Za + Květoslavu Peškovu

Čtvrtek 30. 12.

7:00

Na poděkování za příznivé počasí a ochranu

Pátek 31. 12.

Památka sv. Silvestra, papeže

14:00 – 16:00 Svátost smíření, výstav NSO a možnost svatého přijímání

16:00

Mše svatá přenášená i online: Na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok

23:00 – 24:00 výstav NSO a adorace na poděkování

Sobota 1. 1. 2022

Slavnost Matky Boží Panny Marie

 

7:30

Za farnost a za mír ve světě

9:00

Mše svatá přenášená i online: Za dar zdraví a Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu

10:30

Za Ludvíka, Milana a Pavla Klímovy, Marii Čimerovu, rodiče Benáčkovy a jejich syna Karla

18:00

Na společný úmysl:

Neděle 2. 1.

2. neděle po Narození Páně

7:30

Za + manžela Ludvíka Kuřátka, dvoje rodiče a vnuka

9:00

Za farníky

10:30

Za + otce

18:00

Za + Zdeňka Obršlíka

 

Pondělí 3. 1.

Nejsvětější Jméno Ježíš

7:00

Mše svatá

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

17:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 4. 1.

7:00

 Mše svatá

Středa 5. 1.

7:00

Za rodiče Bojanovských, Pánkovy, Břendovy, Dufkovy a duše v očistci

10:00

Mše svatá V DPS

17:00

Mše svatá Mostiště

17:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 6. 1.

 

Slavnost

Zjevení Páně

7:00

Mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadidla: Za + rodiče Královy, živé a + příbuzné a na úmysl dárce

8:00

Mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadidla

18:00

16:45 schola na faře, 17:00 ministranti v kostele

Mše svatá s žehnáním vody, křídy a kadidla: Za Františka Šoukala a jeho rodiče

Pátek 7. 1.

1. v měsíci/ Celodenní a celonoční adorace

8:00

Na vlastní úmysl

14:00 – 16:00 svátost smíření a výstav NSO

17:00

Za Pavla Vondráčka a syna, dvoje rodiče a bratra, živé a + rodiny a na vlastní úmysl

19:00  - 21:00 Svátost smíření a výstav NSO

Sobota 8. 1.

 

 

7:00

 Mše svatá

11:00

Křest VM: Jan Skryja

18:00

 Mše svatá

Neděle 9. 1.

Svátek Křtu Páně/ končí doba vánoční

7:30

Za farníky

9:00

Za + syna Jana, rodiče Čermákovy a Prachařovy, živé a + příbuzné a d. v. o.

10:30

Za + maminku Marianu Tesařovu a žijící rodinu

18:00

Za + Lubomíra Zedka a živou a + rodinu

 Farní oznámení

 Tradiční Tříkrálová sbírka bude probíhat od 1. do 16. ledna 2022. Ve Velkém Meziříčí budou pokladničky umístěny v kostele, na faře a v některých vybraných obchodech. Přispět můžete také online nawww.trikralovasbirka.cznebo dárcovskou SMS zprávou ve tvaru: DMS KOLEDA 30 NEBO 60 NEBO 90 (podle výše částky, kterou chcete darovat) na číslo 87777.

Úřední hodiny na faře ve VM mezi svátky budou: 27. – 30. 12., 8:00 – 9:00.

Ve čtvrtek 6. ledna 2022 bude pravidelná návštěva nemocných.

V úterý 11. ledna v 17:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na tradiční pouť Nový Jeruzalém.

V sobotu 15. ledna v 19:00 proběhne na faře setkání mužů ohledně duchovního cvičení
Exodus 90. Více informací o výzvě najdete na plakátku na nástěnce.

 

Nedělní liturgie

Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině (poutníků), ušli den cesty; (teprve potom) ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. Když ho (rodiče) uviděli, celí se zarazili a jeho matka mu řekla: "Dítě, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali." Odpověděl jim: "Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?" Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí Lk 2,41-52

Rodině nazaretské nebyl přisouzen lehký život, ale zato požehnaný: už samotná Maria chválí Boha za jeho divy a velké milosti v Magnifikat. A právě toto vědomí Boží blízkosti jim dodával sílu přestát všechny nepříjemnosti. V těch těžkostech se jim Bůh osvědčil jako “Bůh s námi”, jako Bůh, který nenechává tonout “v bahně” problémů, ale podává svoji pomocnou ruku. A tento Bůh “Emanuel” je stejný pro ně tak jako pro nás: včera jako dnes. Angelo Scarano

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 26. 12

Svátek Sv. Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa/obnova manželských slibů

9:00 Mše svatá přenášena online z kostela ve VM

 

9:45

 

Horní Bory: Za Pavla Krejčího, živou a + přízeň a duše v očistci

Pátek 31. 12.

8:00

Dolní Bory: Na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok

16:00 Mše svatá přenášena online z kostela ve VM

Sobota 1. 1. 2022

Slavnost Matky Boží Panny Marie

9:00 Mše svatá přenášena online z kostela ve VM

9:45

Horní Bory: Za Boží požehnání

Neděle 2. 1.

2. neděle po Narození Páně

 

9:45

 

Horní Bory: Za Anežku a Františka Halačkovy a živé a + z rodiny Zezulovy

Čtvrtek 6. 1.

Slavnost Zjevení Páně

17:00

Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy v Horních Borech

Pátek 7. 1.

1. v měsíci

17:30

Výstav NSO a adorace

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Homolovy a manžela a  rodiče Holoubkovy a Brodských

Neděle 9. 1.

Svátek Křtu Páně/končí doba vánoční

9:45

Za rodinu Kadlecovu a duše v očistci

Farní oznámení

Tradiční Tříkrálová sbírka bude probíhat od 1. do 16 ledna 2022. Přispět můžete také online nawww.trikralovasbirka.cznebo dárcovskou SMS zprávou ve tvaru: DMS KOLEDA 30 NEBO 60 NEBO 90 (podle výše částky, kterou chcete darovat) na číslo 87777. Děkujeme.

Ve čtvrtek 6. ledna 2022 bude pravidelná návštěva nemocných.

V úterý 11. ledna v 17:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na tradiční pouť Nový Jeruzalém.

V sobotu 15. ledna v 19:00 proběhne na faře setkání mužů ohledně duchovního cvičení
Exodus 90. Více informací o výzvě najdete na plakátku na nástěnce.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 26. 12.

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa/obnova manželských slibů

 

8:00

 

Za rodiče Lázničkovy z Olší a celou přízeň

9:00 Mše svatá přenášena online z kostela ve VM

17:00

Vánoční koncert místního chrámového sboru, zve Marina Sklenářová

Pondělí 27. 12.

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Annu Králíčkovu

Pátek 31. 12.

8:00

Na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok

16:00 Mše svatá přenášena online z kostela ve VM

Sobota 1. 1. 2022

Slavnost Matky Boží Panny Marie

8:00

Za Josefa Ekslera a celou rodinu

9:00 Mše svatá přenášena online z kostela ve VM

Neděle 2. 1.

2. neděle po Narození Páně

8:00

Za Lubomíra Vondráčka, rodiče a celou živou přízeň

Pondělí 3. 1.

Nejsvětější Jméno Ježíš

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Čtvrtek 6. 1.

Slavnost Zjevení Páně

17:30

Mše svatá s žehnáním vody, kadidla a křídy: Za rodiče Krejzlovy a celou živou a + rodinu

Pátek 7. 1.

1. v měsíci

18:30

Za rodiče Horkých a živou a + rodinu

Neděle 9. 1.

Svátek Křtu Páně/končí doba vánoční

8:00

Za rodiče Žváčkovy, Králíčkovy a syna a jejich rodiče

 Farní oznámení

Tradiční Tříkrálová sbírka bude probíhat od 1. do 16 ledna 2022. Přispět můžete také online nawww.trikralovasbirka.cznebo dárcovskou SMS zprávou ve tvaru: DMS KOLEDA 30 NEBO 60 NEBO 90 (podle výše částky, kterou chcete darovat) na číslo 87777. Děkujeme.

V úterý 11. ledna v 17:00 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na tradiční pouť Nový Jeruzalém.

V sobotu 15. ledna v 19:00 proběhne na faře setkání mužů ohledně duchovního cvičení Exodus 90. Více informací o výzvě najdete na plakátku na nástěnce.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Proč se bojíte, malověrní?
(Mt 8,26)
Nahoru