Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 19.12. - 26.12.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 19.12. - 26.12.2021

 Farnost Velké Meziříčí

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 19. 12.

4. adventní

7:30

Za farníky

9:00

Za rodiče Slabých, děti a duše v očistci

10:30

Za + manžela, rodinu Sittovu a Pospíšilovu

18:00

Za rodiče Annu a Josefa Prachařovy, rodiče Strnadovy a duše v očistci

Pondělí 20. 12.

7:00

Za + manžela Dr. Petra Janáčka, příbuzné a jejich živé a + předky

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Marii Krejčí

Úterý 21. 12.

7:00

Za + rodiče Brychtovy, Koskovy a živou a + přízeň

Středa 22. 12.

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Za členy sekulárního františkánského řádu a za celou živou a + františkánkou rodinu

Čtvrtek 23. 12.

7:00

Za Blaženu Hladkou, rodiče, sourozence a duše v očistci

Pátek 24. 12.

Štědrý den

6:00

Rorátní mše svatá

14:00

Online katecheze pro děti na YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí

15:00

Oslavice – bohoslužba slova z Narození Páně

16:00

Mše svatá z vigilie Narození Páně: Za rodiny

23:00

Půlnoční mše svatá: Za město a obce farnosti, za mír ve světě a za ukončení pandemie

Sobota 25. 12.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

 

7:30

Za rodiče, Ladislava Huga, jejich předky a na dobrý úmysl

9:00

Za živou a + rodinu Skryjovu a Kutlvašrovu, přízeň, duše v očistci, poděkování za dary Ducha svatého a prosbu o Boží požehnání všem rodinám

10:30

Mše svatá přenášená i online: Za farnost

18:00

Za rodiče Kunčarovy, Palečkovy, Blažíčkovy, prarodiče, duše v očistci a celou živou rodinu

Neděle 26. 12.

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa/ obnova manželských slibů

7:30

Na dobrý úmysl

9:00

Mše svatá přenášená i online: Za Bedřicha a Věru Staňkovy, dvoje rodiče, duše v očistci s prosbou o Boží ochranu

10:30

Za rodinu Vlachovu a Doležalovu a duše v očistci

11:00    

Poutní mše svatá Vídeň: Za farníky

18:00

Za + manžela a živou rodinu Štěpánkovu s prosbou o Boží požehnání

Farní oznámení

V neděli 19. prosince od 19:00 v kostele jste zváni na Večer chval.

Betlémské světlo bude v kostele v kostele od neděle 19. prosince.

V boční lodi u oltáře sv. Anny je možné zakoupit ikony z Chráněné dílny ČESVEL Brno. Peníze vhazujte do pokladničky na stolku vedle vystaveného zboží.

V kanceláři na faře je možné zakoupit stolní kalendář na příští rok.

Sbírky během svátků jsou určeny na farnost.

Předvánoční zpověď v kostele sv. Mikuláše

19. 12. 2021

Neděle

 

17:00 – 19:00

 

20. 12. 2021

Pondělí

6:30 – 8:00

   

21. 12. 2021

Úterý

6:30 – 8:00

   

22. 12. 2021

Středa

6:30 – 10:00

14:00 – 16:00

 

23. 12. 2021

Čtvrtek

6:30 – 10:00

14:00 – 17:00

 

 

Nedělní liturgie

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem Svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!" Lk 1,39-45

V mém dětství se objevil jeden starý jezuita, otec Michel, kterému jsem jednoho dne řekl: „Všichni světci, o nichž slýchávám mluvit, velmi uctívali Pannu Marii. Trápí mě to, protože já takovou zbožnou úctu opravdu necítím!“ Tehdy mi odpověděl: „S tím si hlavu nelam, je to úplně prosté. Pokaždé, když budeš sám, pomodli se ´Zdrávas, Maria´.“ Řídil jsem se tím, a to tak důkladně, že dnes, kdy je mi přes osmdesát, nedokážu usnout jinak než tak, že se opakovaně modlím „Zdrávas, Maria“!  (Abbé Pierre)

„Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom.“ Úryvek z Bible říká, že to všechno uchovávala v srdci. Co všechno přesně? – Slova a události, jež se staly. Všechno, co se stalo v souvislosti s Ježíšovým narozením. Okolnosti Ježíšova narození se pro ni staly událostmi, které nosila v srdci a rozjímala o nich: byla to pro ni škola víry. Kdo ví, kolikrát se jenom Maria v myšlenkách k těmto okamžikům vrátila, k vyprávění pastýřů o tom, „co jim bylo o tom dítěti pověděno“, aby z toho všeho mohla čerpat světlo a odvahu během následujících třiceti předlouhých let v Nazaretě, let plných námahy a ticha. Poněvadž – a to je důležité vědět – i Maria žila z víry, rostla ve víře a byla ve víře také zkoušena. Při tomto dozrávání a dospívání ve víře jí bylo pokrmem Boží slovo.  (Raniero Cantalamessa)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 19. 12.

4. adventní

9:45

Za rodiče Zikmundovy, Bohumila Jakubce, sestru Evu a celou živou a + přízeň

Čtvrtek 23. 12.

11:00

Pohřební mše svatá v Horních Borech: Za + Anastázii Vondráčkovu

Pátek 24. 12.

Štědrý den

14:00 Online katecheze pro děti na YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí

16:00

Vigilie z Narození Páně v Horních Borech

Sobota 25. 12.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

10:30 Mše svatá přenášena online z kostela ve VM

9:45

Horní Bory: Za živou a + rodinu Dostálovu, Poulovu a Hladíkovu

Neděle 26. 12

Svátek Sv. Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa/obnova manželských slibů

9:00 Mše svatá přenášena online z kostela ve VM

 

9:45

 

Horní Bory: Za Pavla Krejčího, živou a + přízeň a duše v očistci

 Farní oznámení

V neděli 19. prosince od 19:00 v kostele ve VM jste zváni na Večer chval.

V úterý 21. prosince v 17:00 proběhne nácvik ministrantů na slavnostní bohoslužby.

Betlémské světlo bude v kostele v Horních Borech v pátek na Štědrý den do 10:00 do 16:00.

Sbírky během svátků jsou určeny na farnost.  

 

Předvánoční zpověď ve farnosti Bory

 

19. 12. 2021

Neděle

Horní Bory

po mši svaté

21. 12. 2021

Úterý

Horní Bory

17:30 – 18:30

cizí zpovědníci

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 19. 12.

4. adventní

 

8:00

 

Za Jarmilu a Václava Hladíkovy, vnuka Lukáše Hladíka a celou živou a + přízeň

Pátek 24. 12.

Štědrý den

14:00 Online katecheze pro děti na YouTube kanále Farnost Velké Meziříčí

21:00

Půlnoční mše svatá: Za farnost, mír a pokoj ve světě

Sobota 25. 12.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

10:30 Mše svatá přenášena online z kostela ve VM

8:00

Za dvoje rodiče, prarodiče, bratra a děkana Jaroslava Maxu

Neděle 26. 12.

Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa/obnova manželských slibů

9:00 Mše svatá přenášena online z kostela ve VM

 

8:00

 

Za rodiče Lázničkovy z Olší a celou přízeň

17:00

Vánoční koncert místního chrámového sboru, zve Marina Sklenářová

 Farní oznámení

V neděli 19. prosince od 19:00 v kostele ve VM jste zváni na Večer chval.

V pondělí 20. prosince v 17:30 proběhne nácvik ministrantů na slavnostní bohoslužby.

Sbírky během svátků jsou určeny na farnost.  

 

Předvánoční zpověď ve farnosti Netín

 

19. 12. 2021

   Neděle

   7:00 – 7:50

 

20. 12. 2021

   Pondělí

 18:00 – 19:00

  cizí zpovědníci

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Jděte i vy na mou vinici.
(Mt 20,4)
Nahoru