Farnost Velké Meziříčí

 1. Úvodní stránka
 2. Pořad bohoslužeb
 3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 31.3. - 7.4. 2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 31.3. - 7.4. 2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 31. 3.

4. postní/

Kostelní sbírka v rámci postní doby bude na "Marys meals"

7:30

Za rodiče Malcovy, dva syny a duše v očistci

9:00

Za Josefa Doležala, živou a + rodinu rodinu Doležalovu a Plodíkovu a d.v.o.

10:30

Mše svatá s představením dětí před 1. sv. přijímáním: Za oboje rodiče Žákovy, syna Jaroslava, živou a + rodinu a duše v očistci

14:30

Pobožnost křížové cesty

15:00

Beseda ve farním sále o díle "MARY´S  MEALS"

18:00

Za farníky

Pondělí 1. 4.

7:00

Za rodiče Šaclovy, Špatkovy, sestru, švagra, celou přízeň a duše v očistci

14:00

Mše svatá v nemocnici

18:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

19:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 2. 4.

7:00

Na poděkování za Boží požehnání a pomoc

Středa 3. 4.

7:00

Na poděkování za 80. let života s prosbou o Boží ochranu a požehnání

10:00

Mše svatá v DPS

17:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 4. 4.

  7:00

Za rodiče Střechovy a jejich + rodiče, dva zetě, snachu, dva vnuky a celou přízeň

18:00

16:45 nácvik zpěvů - dětská schola,  17:00 schůzka ministrantů

Za živou a + rodinu Kazdovu, Juránkovu, Dvořáčkovu a duše v očistci

Pátek 5. 4.

1. v měsíci/ celodenní a celonoční adorace

8:00

Za manžele Čápovy a živou a + rodinu

13:30

Domov pro seniory

14:00- 16:00 Svátost smíření

16:15

Pobožnost křížové cesty

17:00

Za rodinu Kuřátkovu a Mičkovu

19:00 - 21:00 Svátost smíření

Sobota 6. 4.

1. v měsíci

7:00

Za za rodiče Rosovy, živou a + rodinu a Boží ochranu

18:00

Na společný úmysl

1. Za manžela Josefa Baláka, jeho + rodiče, rodiče Kosourovy, Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

2. Za Václava Novotného, rodiče Smejkalovy a Novotných

3. Za rodiny Pálenských, rodinu Rolinovu a duše v očistci

4. Za živou a + rodinu Dufkovu

5. Za rodiče Pospíšilovy, syny Vincence a Jaroslava a rodinu Lavických a Musilovu

6. Za Evu a Bohuslava Kolářovy, jejich rodiče a duše v očistci

7. Za živé a + z rodiny Mejzlíkovy, Hladíkovy a Rozmarýnovy

Neděle 7. 4.

5. postní

7:30

Za + manželku Stanislavu, + rodiče Hamrovy a + rodiče Krchňavých

9:00

Za živou a + rodinu Charvátovu, Herinkovu, Hajátkovu a Šoltésovu

10:30

Mše svatá se křty -  Dominika Pospíšilové, Petr Vondrák a Matyáš Petrla

Za farníky

14:30

Pobožnost křížové cesty

18:00

Na vlastní úmysl

  

Farní oznámení

 • V neděli 31. března v 19:00 na faře bude další porada na přípravu primice Jaroslava Mrni.
 • V neděli 31. března v 19:00 na faře bude setkání Spolku Ludmila.
 • V úterý 2. dubna pokračuje ve farním sále příprava na 1. sv. přijímání podle skupin v 15:00, 16:00 a 17:00.
 • Ve čtvrtek 4. dubna od 9:00 bude pravidelná návštěva nemocných.
 • V sobotu 6. dubna od 8:00 pořádáme brigádu na úprava a bourání na dvoře fary. Prosíme o pomoc.
 • V sobotu 6. dubna je I. sobota v Netíně. Autobus pojede v 17:00 od fary ve VM.
 • V neděli 7. dubna v 15:00 zveme na křížovou cestu z Dědkova na Dědkovskou horu.
 • V sobotu 13. dubna se v Brně koná diecézní setkání mládeže s otcem biskupem.
 • Zveme děti ve věku 7 - 12 let na křesťanský tábor "S vírou přes moře", který se uskuteční na faře v Jimramově od 11. do 18. 8. 2019. Informace a přihlášky naleznete vzadu v kostele na stolečku. Těšíme se na Vás.
 • Zveme kluky a holky ve věku od 6. do 13. let na farní tábor "Dobrodružství Cyrila a Metoděje" na faře v Netíně ve dnech 4. - 9. 8. 2019. Více informací najdete na plakátku v nástěnce a na internetových stránkách farnostiVelké Meziříčí.

Nedělní liturgie

K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou reptali: "Přijímá hříšníky a jí s nimi!" Pověděl jim tedy toto podobenství: "Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: `Otče, dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.' On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a řekl: `Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem!Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků!' Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl: `Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.' Ale otec nařídil služebníkům: `Honem přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte vykrmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!'…

Lk 15,1-3.11-32

Chybí-li člověku víra v jeho narušenost, potom se domnívá, že je bezchybný, nebo že se bezchybným dříve nebo později stane .

Chybí-li víra ve spontánní Boží ochotu odpustit, může se člověk domnívat, že lze Boha uplatit nebo podplatit, že si lze odpuštění zasloužit. V jiném případě se bude snažit svou vinu popřít nebo vytěsnit.  Víra v odpuštění je potřebná. Pokud chybí, může to lidskou osobnost deformovat nebo nějakým jiným způsobem poškozovat. Bez štědře odpouštějícího Boha by etické nároky křesťanství byly neúnosné, vedly by člověka buď do deprese, nebo k falešné spokojenosti se sebou či přezíravé lhostejnosti vůči vlastním selháním. Aleš Opatrný, Jak potěšit zpovědníka

Farnost Bory

Neděle 31. 3.

4. postní

 9:45

Za rodiče Křížovy, dceru, dva syny a manželky

14:30

Pobožnost křížové cesty

Pátek 5. 4.

1. v měsíci

18:00

Dolní Bory: Na úmysl dárce

Neděle 7. 4.

5. postní

 9:45

Za Jaromíra Novotného, jeho otce a rodiče Vaverkovy

14:30

Pobožnost křížové cesty

 

Farní oznámení

 • V pátek 5. dubna bude pravidelná návštěva nemocných.
 • V sobotu 6. dubna je I. sobota v Netíně. Autobus pojede v 16:40 z Borů.
 • V neděli 7. dubna v 15:00 zveme na křížovou cestu z Dědkova na Dědkovskou horu.
 • Zveme kluky a holky ve věku od 6. do 13. let na farní tábor "Dobrodružství Cyrila a Metoděje" na faře v Netíně ve dnech 4. - 9. 8. 2019. Více informací najdete na plakátku v nástěnce a na internetových stránkách farnostiVelké Meziříčí.

Farnost Netín

Neděle 31. 3.

4. postní

 8:00

Za Františka Pejchala a dvoje rodiče

14:30

Pobožnost křížové cesty

Pondělí 1. 4.

 

Mše svatá Stránecká Zhoř

Čtvrtek 4. 4.

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodiče Kobylkovy, celou přízeň a duše v očistci

Pátek 5. 4.

1. v měsíci

18:30

Za Marii Průšovu, bratra a rodiče

Sobota 6. 4.

1. v měsíci

10:00

 Pohřební mše svatá: Za + Anežku Urbánkovu

 

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 7. 4.

5. postní

 8:00

Za Miroslava a Zdeňka Judovi a živou a + rodinu Judovu a Šitkovu

14:30

Pobožnost křížové cesty

 

Farní oznámení

 • Ve čtvrtek 4. dubna v 16:15 na faře pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.
 • V neděli 7. dubna v 15:00 zveme na křížovou cestu z Dědkova na Dědkovskou horu.
 • Zveme kluky a holky ve věku od 6. do 13. let na farní tábor "Dobrodružství Cyrila a Metoděje" na faře v Netíně ve dnech 4. - 9. 8. 2019. Více informací najdete na plakátku v nástěnce a na internetových stránkách.
nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Anděl Páně v noci otevřel dveře žaláře.
(Sk 5,19)
Nahoru