Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 22.8. - 29.8.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 22.8. - 29.8.2021

Farnost Velké Meziříčí

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 22. 8.

21. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Kuřátkovu, Novotných, vnuka a duše v očistci

9:00

Za živou a + rodinu Vaňkovu, Pačískovu a Rousovu s prosbou o Boží pomoc a požehnání

10:30

Na poděkování za děti a jejich rodiny, duše v očistci a živou a + rodinu Chalupovu a Dvořákovu

11:30

Křty VM: Eleanor Tichá, Sebastian Pulec, Patrik Holoubek, Filip Říha, Pavla Svobodová, Eliáš Svoboda

18:00

Za farníky

Pondělí 23. 8.

7:00

Za kněze

18:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Oslavice

Úterý 24. 8.

Památka sv. Bartoloměje, apoštola

7:00

Za Bohumila a Květu Kavalcovy a celou živou a + rodinu

Středa 25. 8.

7:00

Za manžela, syna, dvoje rodiče, nemocnou dceru a duše v očistci

18:00

Mše svatá Mostiště

19:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 26. 8.

7:00

Za rodiče Sedlákovy, Františka Sedláka, Vladimíra Klímu a duše v očistci

Pátek 27. 8.

Památka sv. Moniky

8:00

Za živou a + rodinu Komínkovu a Suchánkovu a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření v kostele

Sobota 28. 8.

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

7:00

Za + manžela, rodiče Nebohovy, + a živé příbuzné a duše v očistci

9:00

Svatba VM: Tomáš Koukal a Lenka Havlíčková

10:00

Svatba VM: Tomáš Raba a Jana Kratochvílová

11:00

Svatba VM: Michal Vidlák a Nikola Kafková

12:30

Svatba VM: Filip Zachar a Nikola Dvořáková

15:00

Mše svatá ve Vídni s žehnáním nového auta

18:00

Za Stanislava Michala, živou a + rodinu Michalovu a Trojanovu a duše v očistci

Neděle 29. 8.

22. v mezidobí

7:30

Za Františka a Marii Zezulovy, rodiče a syna Miroslava

9:00

Za Jiřího Bradáče, děti a jejich rodiny, za šťastnou hodinu smrti a sestru Emílii

10:30

Za farníky

11:30

Křty VM: Pavel Báňa a Thea Doležalová

18:00

Za Jaroslava Drápelu, Růženu Doležalovu, rodinu Lorencovu s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro všechny

 

Farní oznámení

V měsíci srpnu nebudou večerní mše svaté ve čtvrtek a v pátek.

Už po 21. putujeme pěšky na Velehrad. Pěší poutníci vycházejí v úterý 24. srpna v 6:30 od Špitálku, autobus na Velehrad pak pojede v sobotu 28. srpna. Přihlašování a bližší informace u paní Musilové na tel: 739 402 874.

 

Nedělní liturgie

 Mnoho z Ježíšových učedníků řeklo: „To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?“ Ježíš věděl sám od sebe, že jeho učedníci na to reptají, a proto jim řekl: „Nad tím se pohoršujete? Co teprve, až uvidíte Syna člověka, jak vystupuje tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a jsou život. Ale jsou mezi vámi někteří, kdo nevěří.“ Ježíš totiž věděl od začátku, kdo jsou ti, kdo nevěří, a kdo je ten, který ho zradí. A dodal: „Proto jsem vám říkal, že nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“ Proto mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili. Ježíš tedy řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží.“ Jan 6,60-69

Lidé někdy řeknou: „Víte, já mám strach, že když se Bohu cele odevzdám, všechno mi sebere.“ Nejlépe je si na takovou obavu posvítit: „A o co všechno se bojíš?“ Někdo myslí na cigárka, jiný na každodenní hospodu, další na obrázky na internetu nebo na skrytý nemanželský vztah… Někdo si dokonce myslí, že Bůh tak nějak žárlí na každou lidskou radost a libuje si v tom, když člověk trpí. Proto se bojí, že pustí-li si Boha blíž  - určitě mu nevyjde ta lépe placená práce, nebo dokonce přijde nemoc.

Často si v srdci neseme nevyslovené strachy z Boha, plevel, který tam zasel Boží nepřítel: „Jakže, Bůh vám zakázal…? Pozor na něho, chcete-li být šťastní, nepouštějte si ho moc k tělu!“ (srov. Gn 3,1)

A přitom Ježíš přišel, abychom měli život, a to život v hojnosti! Staví se pouze proti všemu, co na skutečném životě parazituje. Nespokojme se už s živořením, neuvěřme strachu z Boha, který nás vede k „privatizaci“ celých sektorů života.

 Vojtěch Kodet, Učednictví

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Bory

 V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 22. 8.

21. v mezidobí

 

9:45

Za Bohumila Jakubce, dceru Evu a celu živou a přízeň

10:45

Křty Horní Bory: Filip Rous a Štěpánka Musilová

Pátek 27. 8.

Památka sv. Moniky

17:00

Svátost smíření a výstav Nejsvětější svátosti oltářní

18:00

Dolní Bory

Neděle 29. 8.

22. v mezidobí

 

10:00

Poutní mše svatá v Dolních Borech:  Za živé a + občany Borů a poutníky

Farní oznámení: 

 V neděli 29. srpna vychází průvod v 9:45 od kostela sv. Martina (ministranti, rodiče, děti) a 9:50 od obecního úřadu (hasiči a ministranti). Prosíme zástupce obcí o přípravu dožínkových věnců a kytiček z klásku.

Už po 21. putujeme pěšky na Velehrad. Pěší poutníci vycházejí v úterý 24. srpna v 6:30 od Špitálku, autobus na Velehrad pak pojede v sobotu 28. srpna. Přihlašování a bližší informace u paní Musilové na tel: 739 402 874.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

V čase protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 22. 8.

21. v mezidobí

 

8:00

Za rodiče Kobylkovy, + sourozence, zetě a duše v očistci

Pondělí 23. 8.

15:15

Mše svatá za poutníky na Velehrad – P. Jan Peňáz

Pátek 27. 8.

Památka sv. Moniky

18:30

Za Leopolda Kunčara, manželku, syna a jejich rodiče a sourozence

Sobota 28. 8.

11:00

Svatba Netín: Martin Lukeš a Helena Smejkalová

Neděle 29. 8.

22. v mezidobí

8:00

Za Františku a Antonína Králíčkovy, rodiče, syna Antonína a živou rodinu

Po mši svaté křest Viktorie Dvořákové

   

Farní oznámení

Už po 21. putujeme pěšky na Velehrad. Pěší poutníci vycházejí v úterý 24. srpna v 6:30 od Špitálku, autobus na Velehrad pak pojede v sobotu 28. srpna. Přihlašování a bližší informace u paní Musilové na tel: 739 402 874.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Jděte i vy na mou vinici.
(Mt 20,4)
Nahoru