Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 18.7. - 25.7.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 18.7. - 25.7.2021

 Farnost Velké Meziříčí

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat:  2 m rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 18. 7.

16. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Kuřátkovu, Novotných a vnuka

9:00

Za + rodiče Marii a Ludvíka Pavelcovy a živou + rodinu Pavelcovu a Štouračovu

10:30

Za Karla Sysla, rodiče, sourozence a duše v očistci

10:45

Poutní mše svatá Vídeň

11:00

Poutní mše svatá Lhotky

18:00

Za rodiče Fňukalovy a Pospíchalovy, manžele Urbánkovy a Pokorných a živou a + přízeň

Pondělí 19. 7.

7:00

Za farníky

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 20. 7.

7:00

Za rodinu

Středa 21. 7.

7:00

 

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 22. 7.

Svátek sv. Marie Magdalény

7:00

Za Bohumíra Bradáče, dvoje rodiče, sourozence, zetě Jiřího a duše v očistci

Pátek 23. 7.

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

8:00

Za manžela, rodinu Dvořákovu, Koskovu a Rozsívalovu

14:00 – 16:00 Svátost smíření v kostele

Sobota 24. 7.

7:00

 

18:00

Za farníky

Neděle 25. 7.

17. v mezidobí

7:30

Za rodinu Sedlákovu a Hladíkovu

9:00

Za + rodiče a manželku a na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží ochranu a požehnání

10:30

Za manžela Mariana a Petra Kubíčkovy, Anežku a Jaroslava Mejzlíkovy, Janu Mejzlíkovu, rodinu Kubíčkovu a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Kúsky

11:30

Poutní mše svatá Osové

11:30

Křest VM: Mariana Podaná

18:00

Za živé a + z rodiny Krchňavých, Černých, Kučerovu, Matulovu a duše v očistci

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek a v pátek během letních prázdnin nebudou večerní mše svaté.

Milí mladí, zveme vás 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Je určeno všem mladým věku od 14 do 20 let. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Do 30. 6. zaplatíte sníženou cenu. Potkejme se osobně v Brně!

 

Nedělní liturgie

Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypravovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl jim: „Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Pořád totiž přicházelo a odcházelo tolik lidí, že neměli čas ani se najíst. Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam byli sami. Mnozí je viděli odjíždět a poznali jejich úmysl. Ze všech měst se tam pěšky sběhli a byli tam před nimi. Když (Ježíš) vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech. Mk 6,30-34

Ježíšovo prosté a náročné přikázání: „Milujte"

„Mé přikázání“ (Jan 15,12-17) – přikázání, v němž jsou obsažena všechna ostatní přikázání, přikázání, kterým se Ježíšův učedník odlišuje od všech ostatních lidí, přikázání, o němž apoštol Jan hovoří jako o „novém přikázání“ – toto typické a nezaměnitelné Ježíšovo přikázání je prosté a náročné: „Milujte se navzájem, jak já jsem miloval vás. Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo za své přátele položí svůj život“. Následovat Krista znamená milovat své bližní do té míry, že jsme ochotni položit za ně život stejně jako Ježíš – Boží Syn, který sestoupil z nebe, aby za mě položil svůj život.

„Položit svůj život“ neznamená jen „umřít“ 

Položit svůj život ale neznamená jen „umřít“ za své bližní. Jistě, někdy to může znamenat i něco velkého, krásného a přitažlivého. Ale dát svůj život především znamená udělat něco pro to, aby se můj bližní stal alespoň o trochu šťastnějším; znamená to ptát se každé ráno jak nebýt lidem jen na obtíž, nebo snášet jejich mlčení a grimasy, přijímat jejich charakterová omezení a nedivit se, když se setkám s tím, v čem oni sami nemají jasno, a s jejich hříchy.

Položit za druhé svůj život
znamená přijímat své bližní takové, jací jsou,
a ne takové, jací by měli být.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Bory 

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 18. 7.

16. v mezidobí

9:45

Za Boženu Mičkovu, manžela, rodiče a sourozence

Pátek 23. 7.

Svátek sv. Brigity, řeholnice

18:00

Dolní Bory

Sobota 24. 7.

11:00

Křest Horní Bory: Patrik Pelikán

Neděle 25. 7.

17. v mezidobí

9:45

Za rodinu Zikmundovu a živou a + přízeň

 

Farní oznámení

Milí mladí, zveme vás 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Je určeno všem mladým věku od 14 do 20 let. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Do 30. 6. zaplatíte sníženou cenu. Potkejme se osobně v Brně!

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 18. 7.

16. v mezidobí

8:00

Za Petra a Leopolda Kunčarovy, rodiče Vítkovy a Kratochvílovy, celou živou

a + rodinu

Pondělí 19. 7.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Pátek 23. 7.

Svátek sv. Brigity, řeholnice

18:30

Za rodiče Weinhöferovy, dvě dcery a duše v očistci

Neděle 25. 7.

17. v mezidobí

8:00

Za Antonína Homolu, manželku a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu

 

 Farní oznámení

Milí mladí, zveme vás 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Je určeno všem mladým věku od 14 do 20 let. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Do 30. 6. zaplatíte sníženou cenu. Potkejme se osobně v Brně!

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru