Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 11.7. - 18.7.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 11.7. - 18.7.2021

 Farnost Velké Meziříčí

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat:  2 m rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 11. 7.

15. v mezidobí/

Sbírka na bohoslovce

7:30

Za živou a + rodinu Kučerovu, Vaňkovu, syna, dva zetě a duše v očistci

9:00

Za rodiče Rosovy, živou a + rodinu, nenarozené děti a duše v očistci

10:30

Za farníky

11:00

Poutní mše svatá Stránecká Zhoř

11:30

Křest Barbora Šulcová

18:00

Za rodiče Kunčarovy, Palečkovy, Blažíčkovy, prarodiče, duše v očistci a celou živou rodinu

Pondělí 12. 7.

7:00

Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží ochranu a požehnání

18:00

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 13. 7.

Památka sv. Jindřicha

7:00

 

Středa 14. 7.

Památka bl. Hroznaty, mučedníka

7:00

Za Miloše Urbánka, rodiče a prarodiče

10:00

Pohřební mše svatá Mostiště: Za + Stanislava Dvořáka

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 15. 7.

Památka sv. Bonaventury, biskupa

7:00

 

Pátek 16. 7.

Památka Panny Marie Karmelské

8:00

Za rodiče Šanderovy a Žundálkovy, + sourozence, vnuka a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření v kostele

Sobota17. 7.

Památka bl. Česlava

a sv. Hyacinta, kněží

7:00

Za Karla a Marii Oulehlovy, jejich rodiče a sourozence s prosbou o Boží pomoc a požehnání pro jejich děti, vnoučata a pravnoučata

18:00

Za Miloslavu a Františku Krejčovy

Neděle 18. 7.

16. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Kuřátkovu, Novotných a vnuka

9:00

Za + rodiče Marii a Ludvíka Pavelcovy a živou + rodinu Pavelcovu a Štouračovu

10:30

Za Karla Sysla, rodiče, sourozence a duše v očistci

10:45

Poutní mše svatá Vídeň

11:00

Poutní mše svatá Lhotky

18:00

Za rodiče Fňukalovy a Pospíchalovy, manžele Urbánkovy a Pokorných a živou a + přízeň

 

 Farní oznámení

Ve čtvrtek a v pátek během letních prázdnin nebudou večerní mše svaté.

V úterý 13. července v 18:00 zveme na Nový Jeruzalém ve Slavkovicích.

Rozlučka s pány kaplany bude formou párty v pátek 16. července od 19:30 na farním dvoře VM. Všichni jsou srdečně zváni.

Milí mladí, zveme vás 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Je určeno všem mladým věku od 14 do 20 let. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Do 30. 6. zaplatíte sníženou cenu. Potkejme se osobně v Brně!

 

Nedělní liturgie

(Ježíš) zavolal svých Dvanáct, začal je posílat po dvou a dával jim moc nad nečistými duchy. Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neoblékali dvoje šaty. Řekl jim: „Když přijdete někam do domu, zůstávejte tam, dokud se odtamtud nevydáte zase dál. Když vás však na některém místě nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při odchodu odtamtud si vytřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“ Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, pomazávali olejem mnoho nemocných a uzdravovali je. Mk 6,7-13

Jan Maria Vianney nepatřil příliš mezi chytré. Probojovával se mnohými obtížemi, aby se mohl stát knězem. Během studia teologie se musel velice snažit, aby obstál při zkouškách. Když seděl před zkoušejícími, nedokázal odpovědět na teologické otázky, které mu dávali. Jeden ze zkoušejících profesorů řekl svému kolegovi: „Co s tím oslem budeme dělat?“ Když Jan ten nelichotivý komentář zaslechl, zareagoval: „Pane profesore, v Bibli se píše, že Samson pobil oslí čelistí tisíc Pelištějců (srov. Sd 15,15). Představte si, co dokáže Bůh udělat s celým oslem!“

Všichni dobře víme, co Bůh s tím „oslem“ udělal! Když byl pak vysvěcen na kněze, biskup nevěděl, kam ho má poslat. Nakonec se rozhodl pro malou, odlehlou vesničku Ars. Nemohl tušit, že díky tomuto pokornému knězi se Ars stane natolik populární, že vláda zde bude muset vybudovat železniční stanici, protože k arskému faráři se budou hrnout houfy lidí.

Pán dokáže použít kohokoli. Stačí se jen vložit do jeho rukou a poprosit, aby nás použil. A on to udělá, protože v nás věří. To je to nejdůležitější – věřit, že Bůh nám důvěřuje.

Jestliže ti nedůvěřují tví rodiče nebo lidé kolem tebe, je to jejich problém, ale Bůh ti důvěřuje a on je Pánem tvého života. Proto nám Ježíš řekl, abychom nikoho nesoudili a soud nechali na něm. Pouze Ježíš má právo člověka soudit, protože nikdo neví, co se za vnější slupkou skrývá.

Elias Vella, Ruku v ruce s Ježíšem

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 11. 7.

15. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce

9:45

Za Miladu a Miroslava Havelkovy a Františka Mahela

Pátek 16. 7.

Památka Panny Marie Karmelské

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Jelínkovy, Karla Jelínka, Františka Mahela, rodiče Mahelovy a duše v očistci

Neděle 18. 7.

16. v mezidobí

9:45

Za Boženu Mičkovu, manžela, rodiče a sourozence

 

Farní oznámení

Vzadu v kostele je krabička, do které můžete přispět na podporu další pastorační činnosti pánů kaplanů v jejich v novém působišti.

V úterý 13. července v 18:00 zveme na Nový Jeruzalém ve Slavkovicích.

Rozlučka s pány kaplany bude formou párty v pátek 16. července od 19:30 na farním dvoře ve Velkém Meziříčí. Všichni jsou srdečně zváni.

Milí mladí, zveme vás 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Je určeno všem mladým věku od 14 do 20 let. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Do 30. 6. zaplatíte sníženou cenu. Potkejme se osobně v Brně!

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 11. 7.

15. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce

8:00

Za rodiče Šitkovy, syna a dva vnuky, Bořivoje Buchtu a živou a + rodinu

11:00

Poutní mše svatá Stránecká Zhoř

Pondělí 12. 7.

18:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 16. 7.

Památka Panny Marie Karmelské

18:30

Za rodiče Mikyskovy, syny, snachy a zetě

Neděle 18. 7.

16. v mezidobí

8:00

Za Petra a Leopolda Kunčarovy, rodiče Vítkovy a Kratochvílovy, celou živou a + rodinu

 Farní oznámení

Vzadu v kostele je krabička, do které můžete přispět na podporu další pastorační činnosti pánů kaplanů v jejich v novém působišti.

V úterý 13. července v 18:00 zveme na Nový Jeruzalém ve Slavkovicích.

Rozlučka s pány kaplany bude formou párty v pátek 16. července od 19:30 na farním dvoře ve Velkém Meziříčí. Všichni jsou srdečně zváni.

Milí mladí, zveme vás 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Je určeno všem mladým věku od 14 do 20 let. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Do 30. 6. zaplatíte sníženou cenu. Potkejme se osobně v Brně!

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Jděte i vy na mou vinici.
(Mt 20,4)
Nahoru