Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 4.7. - 11.7.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 4.7. - 11.7.2021

Farnost Velké Meziříčí

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat:  2 m rozestupy, dezinfenkci rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 4. 7.

14. v mezidobí/Sbírka na podporu pastorační činnosti pánů kaplanů

7:30

Za rodiče Vaňkovy, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Za farníky

9:30

Poutní mše svatá Mostiště

10:30

Za živou a + rodinu Malouškovu, Boží milosrdenství a dary Ducha svatého pro rodiny

11:00

Poutní mše svatá Petráveč

11:30

Křest Matyáš Běhounek

18:00

Za rodinu Michalovu, Střechovu, Hedviku Ambrožovu, manžele Vondráčkovy a duše v očistci

Pondělí 5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hl. patronů Moravy

7:30

Za dvoje rodiče Říhovy, sourozence, duše v očistci s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro živé rodiny

9:00

Za Františka Zemana a rodiče

10:00

Poutní mše svatá Kochánov

Úterý 6. 7.

7:00

Za Vladimíra a Ludmilu Pytnerovy, živou a + rodinu, přízeň a duše v očistci

Středa 7. 7.

7:00

Za vlast, národ, celý svět, mládež, rodiny, obrácení hříšníků a duše v očistci

Čtvrtek 8. 7.

7:00

 

Pátek 9. 7.

 

8:00

Za + rodiče Vlachovy, Cejpkovy, jejich + sourozence, švagra Josefa, živou a + přízeň a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření v kostele

Sobota10. 7.

7:00

 

18:00

Za živou a + rodinu Rybovu, + Vladislavu Čermákovu, celou přízeň a duše v očistci

Neděle 11. 7.

15. v mezidobí/Sbírka na bohoslovce

7:30

Za živou a + rodinu Kučerovu, Vaňkovu, syna, dva zetě a duše v očistci

9:00

Za rodiče Rosovy, živou a + rodinu, nenarozené děti a duše v očistci

10:30

Za farníky

11:00

Poutní mše svatá Stránecká Zhoř

11:30

Křest Barbora Šulcová

18:00

Za rodiče Kunčarovy, Palečkovy, Blažíčkovy, prarodiče, duše v očistci

a celou živou rodinu

 

 Farní oznámení

Ve čtvrtek a v pátek během letních prázdnin nebudou večerní mše svaté.

Fotografie z udílení svátosti biřmování a prvního svatého přijímání budou k objednání ve fotoateliéru u pí. Bradáčové, Novosady VM.

Rozlučka s pány kaplany bude formou party v pátek 16. července od 19:30 na farním dvoře VM. Všichni jsou srdečně zváni. Sbírka na podporu jejich další pastorační činnosti bude v neděli 4. 7. při všech bohoslužbách.

Milí mladí, zveme vás 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Je určeno všem mladým věku od 14 do 20 let. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Do 30. 6. zaplatíte sníženou cenu. Potkejme se osobně v Brně

 

Nedělní liturgie

(Ježíš) šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho (lidí) ho poslouchalo a říkali celí užaslí: „Kde se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla dána! A takové zázraky se dějí jeho rukama! Copak to není ten tesař, syn Mariin a příbuzný Jakubův, Josefův a Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi námi?“ A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl: „Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své rodině.“ A nemohl tam udělat žádný zázrak; jenom na několik málo nemocných vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich nevěře. Mk 6,1-6

Co bylo překážkou odmítnutí? Paradoxně to, že Nazareťané Ježíše "znali". Oproti tomu ti, kteří Ježíše neznali, očekávali překvapivě mnoho, protože on byl pro ně "nepopsaným listem".

I nám hrozí to, co obyvatelům Nazareta, protože my také Ježíše "známe". Avšak s tím rozdílem, že Nazareťané znali Ježíše příliš jako člověka ("známe jeho matku, jeho příbuzné, prostě je to náš soused"), my příliš jako Boha, který "je v jiných sférách" a nevstupuje do našeho života. U obou přístupů je však společné jedno: Ježíš nemá, co říct a co dát. Ježíš "není pro nás". Máme s ním dobré "sousedské vztahy" - nic po nás nikdy nechtěl, my od něj také ne. Nikdy nám nic zlého neudělal… ale dobrého také ne. Nemáme s ním "žádné konflikty". Možná máme s Kristem "dobrý vztah" podobně jako jeho sousedé v Nazaretě (chodíme "do kostela", nevadí nám). Tak dobrý vztah… že od něj "nečekáme nic". A najednou tento "Fanda" klade nárok, že je někdo víc než pouhý soused a řemeslník! Slibuje, že má moc proměňovat naši šedou existenci - svým slovem a činy. Protože on není pouhý tesař. Lépe řečeno - on je ten tesař, který má mimořádně účinné nástroje. Opracovává nás, aby si z nás vytvořil něco nového, "novou nádobu", podobně jako s Pavlem (Sk 9,15).

Tento tesař však nechce opracovávat "nás bez nás". Očekává naši víru - naše ano, že se chceme podvolit jeho rukám. "Ano", že důvěřujeme jeho moci. "Ano", že čekáme od něj dobré věci. "Ano", že jeho moc je větší než všechno to negativní, co prostupuje naše dny. A že tato moc obrábí naše ztvrdliny a odstraní shnilé části.

 Scarano Angelo https://www.pastorace.cz/Kazani/14-nedele-v-mezidobi-b-vic-nez-tesar

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Bory

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 4. 7.

14. v mezidobí

9:45

Za Jiřího Dvořáka, manželku a dvoje rodiče

11:00

Poutní mše svatá Cyrilov

15:00

Křest Horní Bory: Lukáš Šimeček

Pondělí 5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa

8:00

Horní Bory: Za + rodinu Matějíčkovu

Pátek 9. 7.

18:00

Dolní Bory:

Neděle 11. 7.

15. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce

9:45

Za Miladu a Miroslava Havelkovy a Františka Mahela

 

Farní oznámení

Fotografie z udílení svátosti biřmování a prvního svatého přijímání budou k objednání ve fotoateliéru u pí. Bradáčové, Novosady VM.

Vzadu v kostele je krabička, do které můžete v neděli 4. 7. a 11. 7. přispět na podporu další pastorační činnosti pánů kaplanů v jejich v novém působišti.

Rozlučka s pány kaplany bude formou párty v pátek 16. července od 19:30 na farním dvoře ve Velkém Meziříčí. Všichni jsou srdečně zváni.Milí mladí, zveme vás 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Je určeno všem mladým věku od 14 do 20 let. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Do 30. 6. zaplatíte sníženou cenu. Potkejme se osobně v Brně!

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

V čase rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou, respirátor nebo chirurgická rouška.

Neděle 4. 7.

14. v mezidobí

8:00

Za Bohuslava Peška a celou rodinu

Pondělí 5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa

8:00

Za rodiče Zemanovy a celou živou a + rodinu

10:00

Poutní mše svatá Kochánov

Pátek 9. 7.

18:30

Za Jiřího Tomana, otce a duše v očistci

Neděle 11. 7.

15. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce

8:00

Za rodiče Šitkovy, syna a dva vnuky, Bořivoje Buchtu a živou a + rodinu

11:00

Poutní mše svatá Stránecká Zhoř

 

 Farní oznámení

Vzadu v kostele je krabička, do které můžete v neděli 4. 7. a 11. 7. přispět na podporu další pastorační činnosti pánů kaplanů v jejich v novém působišti.

Rozlučka s pány kaplany bude formou párty v pátek 16. července od 19:30 na farním dvoře ve Velkém Meziříčí. Všichni jsou srdečně zváni.

Milí mladí, zveme vás 11. – 15. 8. 2021 na Letní diecézní setkání mládeže v Brně. Je určeno všem mladým věku od 14 do 20 let. Všechny informace naleznete na: http://mladez.biskupstvi.cz/dsm, kde je i formulář pro přihlášení. Do 30. 6. zaplatíte sníženou cenu. Potkejme se osobně v Brně!

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru