Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 13.6. - 20.6.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 13.6. - 20.6.2021

 Farnost Velké Meziříčí

 V čase postupného rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou a respirátor.

Neděle 13. 6.

11. v mezidobí/v naší farnosti Výročí posvěcení kostela/ letní pouť

7:30

Za manžela, syna, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci (Nutná rezervace)

9:00

Za Jakuba a Miloše Kratochvílovy, celou přízeň a duše v očistci (Nutná rezervace)

10:30

Za děti a jejich rodiny s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie (Nutná rezervace)

18:00

Za farníky (Nutná rezervace)

Pondělí 14. 6.

7:00

Za + tatínka Bohumila Vlčka, + babičku Antonii Vlčkovu, + dědečka Bohumila Vlčka, Anežku Doležalovu a Emila Doležala a duše v očistci

18:00

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Lavičky

18:00

Mše svatá Martinice

Úterý 15. 6. Památka sv. Víta, mučedníka

7:00

Za rodinu Plachetských, Slabou, otce Slabého, rodinu Brychtovu, Baierovu a duše v očistci

Středa 16. 6.

7:00

Na poděkování za Boží ochranu, požehnání pro celou rodinu, za zemřelé a duše v očistci

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá pro děti ze skupiny A, které se připravují na 1. svaté přijímání

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 17. 6.

7:00

 

18:00

Mše svatá pro děti ze skupiny B, které se připravují na 1. svaté přijímání

 Za živou a + rodinu Práškovu a Klimešovu

Pátek 18. 6.

8:00

Za + manžele Přibylovy, Brázdovy, syna Jaroslava a dceru Libuši

14:00 – 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Za Žofii Dvořákovu, syna a celou přízeň

Sobota 19. 6.

Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

7:00

Za Boží pomoc, ochranu a dary Ducha svatého

8:30

Svátost smíření pro děti, rodiče, kmotry a rodiny před 1. svatým přijímáním a nácvik na nedělní slavnost

11:00

Křest VM: Magdaléna Moroňová

12:00

Křest VM: Matěj Motyčka

18:00

Za farníky

Neděle 20. 6.

12. v mezidobí

7:30

Na poděkování a za rodinu Procházkovu a Sojkovu

9:00

Za živou a + rodinu Komínkovu a duše v očistci

10:30

Mše svatá s první přijímáním našich dětí, sraz dětí na faře v 10:15

Za Františka a Bohumilu Šoukalovy a živou a + rodinu Šoukalovu a Vokounovu

11:30

Křest Samuel Jaša

18:00

Za rodinu Lokvencovu z Nadějova a rodinu Janákovu z Olší nad Oslavou

 

Farní oznámení

Děkujeme všem mužům i ženám za pomoc při generálním úklidu kostela.

Ve středu 16. června v 17:00 pro skupinu A v kostele pokračuje příprava na první svaté přijímání, ve čtvrtek 17. června v 18:00 pro skupinu B.

Ve středu 9. června v 14:00 pokračuje náboženství na faře.

Zveme všechnyženy a dívky všeho věku na třetímodlitební setkání podle odkazu sv. Ludmily ve středu 16. června v 19:00 v kostele sv. Mikuláše. Hostem bude Pavla Karasová, matka 5 dětí, zemědělská inženýrka, babička, vdova po bývalém politickém vězni. Téma:  Kniha Rút

„Nechť ti Hospodin odplatí za tvůj skutek. Ať tě bohatě odplatí Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt“. Rt 2, 12

Zveme nejen ty, kteří jsou zapojeni do Putovních svatyněk, na poutní zájezd do Rokole v Orlických horách, dřevěného kostela ve Slavoňově a poutního kostela v Luži. Odjezd ve čtvrtek 24. 6. v 6:00 z VM, návrat kolem 18. hod. Cena 350 Kč. Hlaste se ve farní kanceláři.

Farní chaloupkapro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna.Přihlašovací formulář: 1url.cz/@chaloupka2021

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl zástupu: "Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned (člověk) vezme srp, protože nastaly žně." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu." Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal (Boží) slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil. Když však byl se svými učedníky sám, všechno vysvětloval. Mk 4,26-34

„Jeden hospodář sedával na okraji rozlehlého prázdného pole bez jediné rostlinky. Děti, které si tu chtěli hrát s míčem, poslal jinam.  Poutníka, který si chtěl zkrátit cestu za svým cílem, nechal pole obejít. Kněze, který ho prosil, aby tam nechal vystavět budovu pro farní účely, poslal pryč. Na tom poli nebylo nic; ale hospodář už na něm viděl zrající úrodu. Nebyl to snílek, vnější vzhled nahrával nezkušeným; skutečnost ale dala za pravdu jemu, který pole osel a věděl, že osivo ho nezklame“.

Trpělivost není lhostejnost nebo bezbřehá tolerance. Bůh není tolerantní ke všem našim výmyslům a snahám kdy a jak se prosadit. Trpělivý je Hospodin ke svému lidu, když mu dává znovu možnost obrácení.

Pro nás trpělivost jde v úzkém sledu za vírou, je to víra, která trvá v čase. V dnešní době, v čase bez závazků, v čase, v níž svoboda znamená, odpoutání se o toho co jsme žili a to často ze dne na den, je trpělivost vnímaná jako přežitek. Trpělivosti je třeba se učit v každé době a každém věku. Trpělivost je skutkem lásky. Trpělivost je pokorná, přijímá pravdu, pravdy se nebojí, je otevřena pokání.  Ježíš na jiném místě evangelia říká: „Kdo vytrvá do konce, bude spasen“. Není to jen pevnost ve víře, ale taky ve schopnosti snášet obtížné vztahy a soužití.

Život má svůj rytmus, který nemůžeme zrychlit bez následků. Kdo není moudře trpělivý, ten zničí to, co již vytvořil.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

V čase postupného rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou a respirátor.

Neděle 13. 6.

11. v mezidobí

8:30

Mše svatá v Horních Borech

Za Květoslavu Svobodovu, manžela Františka a syna Františka a živou a + rodinu Svobodovu a Klusáčkovu

9:45

Mše svatá s 1. svatým přijímáním našich dětí

Za děti, které přistoupily k 1. svatému přijímání, jejich rodiče a kmotry

11:00

Poutní mše svatá v Radenicích

Čtvrtek 17. 6.

17:00

Mše svatá pro děti: Za rodiče Bartošovy, syna Luboše a celou přízeň

Pátek 18. 6.

18:00

Dolní Bory: Za Anežku a Ladislava Sukovy, jejich rodiče a sourozence, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

Neděle 20. 6.

12. v mezidobí

9:45

Za rodinu Vaňkovu, Vlachovu a duše v očistci

Farní oznámení

Děkujeme všem za pomoc při úklidu kostela v Horních Borech před 1. svatým přijímáním.

Zveme všechnyženy a dívky všeho věku na třetí modlitební setkání podle odkazu sv. Ludmily ve středu 16. června v 19:00 v kostele sv. Mikuláše. Hostem bude Pavla Karasová, matka 5 dětí, zemědělská inženýrka, babička, vdova po bývalém politickém vězni. Téma:  Kniha Rút „Nechť ti Hospodin odplatí za tvůj skutek. Ať tě bohatě odplatí Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt“. Rt 2, 12

Zveme nejen ty, kteří jsou zapojeni do Putovních svatyněk, na poutní zájezd do Rokole v Orlických horách, dřevěného kostela ve Slavoňově a poutního kostela v Luži. Odjezd ve čtvrtek 24. 6. v 6:00 z VM, návrat kolem 18. hod. Cena 350 Kč. Hlaste se ve farní kanceláři ve VM (566 52 21 01)

Farní chaloupkapro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna.Přihlašovací formulář: 1url.cz/@chaloupka2021

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

V čase postupného rozvolňování protipandemických opatření je třeba stále při bohoslužbách v kostele dodržovat: 2 m rozestupy, dezinfenkce rukou a respirátor.

Neděle 13. 6.

11. v mezidobí

8:00

Za rodiče Michalovy, Smolíkovy a živou a + přízeň

Pondělí 14. 6.

18:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 18. 6.

18:30

Za Antonína Koukala, rodiče a rodiče Urbanovy

Sobota 19. 6.

Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

12:00

Svatba Netín: Petr Kučera a Kateřina Sobotková

17:00

Svátost smíření pro děti, rodiče, kmotry a rodiny před 1. svatým přijímáním a nácvik na nedělní slavnost

Neděle 20. 6.

12. v mezidobí

8:00

Mše svatá s 1 svatým přijímáním našich dětí, sraz dětí na faře v 7:45

Za živou a + rodinu Šobovu a Votoupalovu a duše v očistci

 Farní oznámení

Zveme všechnyženy a dívky všeho věku na třetí modlitební setkání podle odkazu sv. Ludmily ve středu 16. června v 19:00 v kostele sv. Mikuláše. Hostem bude Pavla Karasová, matka 5 dětí, zemědělská inženýrka, babička, vdova po bývalém politickém vězni. Téma:  Kniha Rút „Nechť ti Hospodin odplatí za tvůj skutek. Ať tě bohatě odplatí Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt“. Rt 2, 12

Zveme nejen ty, kteří jsou zapojeni do Putovních svatyněk, na poutní zájezd do Rokole v Orlických horách, dřevěného kostela ve Slavoňově a poutního kostela v Luži. Odjezd ve čtvrtek 24. 6. v 6:00 z VM, návrat kolem 18. hod. Cena 350 Kč. Hlaste se ve farní kanceláři ve VM (566 52 21 01) 

Farní chaloupka pro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna. Přihlašovací formulář: 1url.cz/@chaloupka2021

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Já, Bůh, ponižuji strom vysoký a povyšuji strom nízký.
(Ez 17,24)
Nahoru