Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 2.5. - 9.5.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 2.5. - 9.5.2021

Farnost Velké Meziříčí

Postupné rozvolňování, je třeba při bohoslužbách v kostele zachovávat: 2 m rozestupy (výjimku mají osoby z jedné domácnosti), dezinfenkce rukou u vstupu do kostela a respirátor.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace týden od 3. 5. do 9. 5. bude spuštěna v neděli 2. 5. 2021 v 8:00

Neděle 2. 5.

 

 

5. VELIKONOČNÍ

7:30

Za rodiče Černých, Havlíčkovy, sestru Marii a Boženu a živou a + rodinu (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za dvoje + rodiče, manžela Jiřího, sestry, manžele Slabých a duše v očistci (Nutná rezervace)

10:30

Za Josefa, Petra a Růženu Novákovy a celou živou a + rodinu Novákovu a Rosovu (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30

Křest Antonína Michala

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Možnost svatého přijímání v kostele a přijetí svátosti smíření

15:00

Májová pobožnost

18:00

Za + Aloise Dvořáka, manželku, rodiče a sourozence (Nutná rezervace)

Pondělí 3. 5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

7:00

Za farníky

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

13:00

Pohřební mše svatá: Za + Jarmilu Záviškovu

18:00

Mše svatá Martinice

18:30

Mše svatá Hrbov

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Úterý 4. 5.

7:00

Za rodiče Němcovy, sourozence Ladislava a Zdenku, manžela Jaroslava Buriana a živou a + rodinu Burianovu a Němcovu

Středa 5. 5.

7:00

Za Karla a Marii Oulehlovy, jejich rodiče a sourozence a s prosbou o Boží požehnání a pomoc pro jejich děti, vnoučata a pravnoučata

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá pro děti ze skupiny A, které se připravují na 1. svaté přijímání

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 6. 5.

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

7:00

Za + rodiče Pospíšilovy a jejich rodiče, dva bratry, rodiny dětí a duše v očistci

18:00

Mše svatá Baliny

18:00

Mše svatá pro děti ze skupiny B, které se připravují na 1. svaté přijímání

Za + Andělu Šefflovu, manžela, rodiče, sourozence a duše v očistci

Pátek 7. 5.

 

1. v měsíci/

Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za manžela, syna, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

14:00 – 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za + manžela, jeho sestru, dvoje rodiče, švagra, živou rodinu a na vlastní úmysl

19:00 – 21:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

Sobota 8. 5.

Panny Marie, Prostřednice všech milostí

7:00

Na poděkování za všechny obdržené milosti

18:00

Za Marii a Josefa Jurkovy a živou a + rodinu Jurkovu a zemanovu

(Nutná rezervace)

Neděle 9. 5.

 

 

6. VELIKONOČNÍ/ Sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

7:30

Za farníky (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za + Petra Kuřátka a celou živou a + rodinu (Nutná rezervace)

10:30

Za + dvoje rodiče, děti, jejich rodiny s prosbou o Boží požehnání (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30

Křest Michael Guzi

12:00

Křest Eliška Hromková

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

15:00

Májová pobožnost

18:00

Za rodiče Kratochvílovy, Jiřího Kudrnu a jejich živé a + příbuzné (Nutná rezervace)

 

 Farní oznámení

Děkujeme mužům za pomoc na brigádě při úklidu kostelní věže.

Začíná měsíc květen – měsíc Panny Marie. Vybízíme k májovým pobožnostem ve vesnicích naší farnosti. V kostele svatého Mikuláše bude májová každou neděli v 15:00 v kostele. Na internetových stránkách najdete brožurku s materiály a náměty pro májové pobožnosti.

Na stavbu nového kostela a školy ve Staré Zagoře, kterou budují salesiáni, jako svou misionářskou činnost jste v postní době darovali celkem 114 834 Kč.

V neděli 2. května na mši svaté v 9:00 a 10:30 budou lavičky na sednutí venku připravené v kostele u bočního vchodu pro rezervované účastníky, před mší si je sami vyneste ven a poté zase ukliďte zpátky. Děkujeme. Prostor bude ozvučený a bude zde podáváno sv. přijímání.

Ve středu 5. května v 17:00 pro skupinu A a ve čtvrtek 6. května pro skupinu B v kostele pokračuje příprava na první svaté přijímání.

Ve čtvrtek 6. května bude pravidelná návštěva nemocných.

Farní tábory 2021: Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7 a tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7., oba v Netíně. Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Farní chaloupka pro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna. Odkaz na přihlašování: 1url.cz/@chaloupka2021, bližší informace najdete na webových stránkách farnosti VM.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já (zůstanu) ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“  Jan 15,1-8

Nikdy žádný křesťan nežil v dokonalém světě. I v dobách velké nepřízně pro veřejný život víry, vyrostli svědci, jejich život přinášel dobré ovoce, ne díky podmínkám, ve kterých žili, ale díky hlubokému vztahu ke Kristu, který byl stále očišťován slovem.

Co nám slíbil a co nám neslíbil Ježíš.

Neslíbil nám, že nikdy neonemocníme. Neslíbil nám, že se nám zdaří všechno, do čeho se pustíme. Neslíbil nám, že nikdy nebudeme mít finanční problémy. Neslíbil nám, že nikdy z našich blízkých nepropadne žádné závislosti. Neslíbil nám, že nás všichni lidé budou mít rádi. Neslíbil nám, že aspoň vztahy s věřícími budou vždycky bez problémů. Neslíbil nám, že nebudeme muset prožít pronásledování nebo ústrky pro svou víru v něho.

Ale slíbil nám, že nám naše hříchy budou odpuštěny, jakmile je vyznáme. Slíbil nám, že uslyší, a bude vyslýchat naše modlitby pronášené s důvěrou. Slíbil nám, že bude s námi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Slíbil, že tomu, kdo bude hledat na prvním místě Boží království, bude on sám pomáhat, ten se nemusí strachovat o zítřek. Slíbil nám, že všechno bude napomáhat k dobrému těm, kdo ho milují. A hlavně slíbil, že nic naprosto nic nás nebude moci odloučit od jeho lásky ztělesněné v Ježíši Kristu.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 Postupné rozvolňování, je třeba při bohoslužbách v kostele zachovávat: 2 m rozestupy (výjimku mají osoby z jedné domácnosti), dezinfenkce rukou u vstupu do kostela a respirátor.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 3. 5. do 9. 5. bude spuštěna v neděli 2. 5. 2021 v 8:00

Neděle 2. 5.

5. VELIKONOČNÍ

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za hasiče (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

Pondělí 3. 5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

14:00

Pohřební mše svatá v Dolních Borech: Za + Ludmilu Ambrožovu

Čtvrtek 6. 5.

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

17:00

Mše svatá pro děti spojená s přípravou na 1. svaté přijímání v Horních Borech:

Za živou a + rodinu Karmasinovu a Kučerovu

Pátek 7. 5.

1. v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za živé a + z rodiny Kotíkovy a Vávrovy s poděkováním a prosbou o další Boží pomoc

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Sobota 8. 5.

Panny Marie,Prostřednice všech milostí

11:00

Křest Zdeňka Svobody v Horních Borech

Neděle 9. 5.

6. VELIKONOČNÍSbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

9:00

Za Jaroslava Dřímala, rodiny Dřímalovu, Královu a Petra Ženatého (Nutná rezervace)

10:00 – 10:30 Možnost svátosti smíření a svatého přijímání

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 6. května bude pravidelná návštěva nemocných.

Ve čtvrtek 6. května v 17:00 v kostele v Horních Borech začíná při mši svaté příprava na první svaté přijímání.

Začíná měsíc květen – měsíc Panny Marie. Vybízíme k májovým pobožnostem v naší farnosti.  Na internetových stránkách farnosti VM najdete brožurku s materiály pro májové pobožnosti.

Na stavbu nového kostela a školy ve Staré Zagoře, kterou budují salesiáni, jako svou misionářskou činnost jste v postní době darovali celkem 114 834 Kč.

Farní tábory 2021: Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7 a tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7., oba v Netíně. Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Farní chaloupka pro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna. Odkaz na přihlašování: 1url.cz/@chaloupka2021, bližší informace najdete na webových stránkách farnosti VM.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Postupné rozvolňování, je třeba při bohoslužbách v kostele zachovávat: 2 m rozestupy (výjimku mají osoby z jedné domácnosti), dezinfenkce rukou u vstupu do kostela a respirátor.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 3. 5. do 9. 5. bude spuštěna v neděli 2. 5. 2021 v 8:00

Neděle 2. 5.

5. VELIKONOČNÍ

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Františka a Jarmilu Vítkovy, dvoje rodiče a živou a + přízeň (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svátosti smíření a svatého přijímání v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

Pondělí 3. 5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

Pátek 7. 5.

1. v měsíci

18:30

Za rodiče Kudláčkovy, dceru, rodiče Nebohých a živou a + přízeň

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Sobota 8. 5.

Panny Marie,Prostřednice všech milostí

10:30

Svatba: Ondřej Pešek a Daniela Jurková

Neděle 9. 5.

6. VELIKONOČNÍ/ Sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za rodiče Kudláčkovy a dcery, rodiče Poulovy, Boží požehnání a ochranu Panny Marie (Nutná rezervace)

10:00 – 10:30 Možnost svátosti smíření a svatého přijímání v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

  

Farní oznámení

Začíná měsíc květen – měsíc Panny Marie. Vybízíme k májovým pobožnostem v naší farnosti.  Na internetových stránkách farnosti najdete brožurku s materiály pro májové pobožnosti.

Na stavbu nového kostela a školy ve Staré Zagoře, kterou budují salesiáni, jako svou misionářskou činnost jste v postní době darovali celkem 114 834 Kč.

Farní tábory 2021: Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7 a tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7., oba v Netíně. Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Farní chaloupka pro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna. Odkaz na přihlašování: 1url.cz/@chaloupka2021, bližší informace najdete na webových stránkách farnosti VM.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru