Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 25.4. - 2.5.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 25.4. - 2.5.2021

Farnost Velké Meziříčí

 Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 35 osob. Nos i ústa je nutné mít zakryté respirátorem.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace týden od 26. 4. do 2. 5. bude spuštěna v neděli 25. 4. 2021 v 8:00

Neděle 25. 4.

 

4. VELIKONOČNÍ/ Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

7:30

Za farníky (Nutná rezervace)

7:30

Poutní mše svatá Mostiště + požehnání nového obětního stolu a ambonu

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za rodiče Kadlíkovy a sourozence (Nutná rezervace)

10:30

Za živé a + členy rodiny Ráčkovy a Vokounovy a d. v o.  (Nutná rezervace)

11:15

Poutní mše svatá Mostiště

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Možnost svatého přijímání v kostele a přijetí svátosti smíření

18:00

Za + Jiřího a Hedviku Bukovy, + rodiče, Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu a duše v očistci (Nutná rezervace)

Pondělí 26. 4.

7:00

Za rodiče Novotných a Kuchařovy a živou a + rodinu

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Mše svatá Hrbov

18:00

Mše svatá Oslavice

Úterý 27. 4.

7:00

Mše svatá

Středa 28. 4.

7:00

Mše svatá

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá pro děti ze skupiny A, které se připravují na 1. svaté přijímání

18:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 29. 4.

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy

7:00

Za manžela, syna, dvoje rodiče, nemocnou dceru a duše v očistci

18:00

Mše svatá Petráveč

18:00

Mše svatá pro děti ze skupiny B, které se připravují na 1. svaté přijímání

Na vlastní úmysl

Pátek 30. 4.

8:00

Za živou a + rodinu Komínkovu a Suchánkovu a d. v. o. (Nutná rezervace)

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Jana Simandla

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

14:00 – 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za živou a + rodinu Kohoutovu a Němcovu a duše v očistci

Sobota 1. 5.

1. v měsíci

7:00

Za Karla a Marii Oulehlovy, jejich rodiče a sourozence s prosbou o Boží požehnání a pomoc pro jejich děti, vnoučata a pravnoučata

14:00

Křest Sofie Anny Konečné

18:00

Na společný úmysl (Nutná rezervace)

1. Za Jana a Alžbětu Ambrožovy, jejich syna Jana, manželku Marii a dceru Marušku z Vídně, pana Kitnera a Marcelku Z Lomničky

2. Za živou a + rodinu Beranovu, Tučkovu, přízeň, Boží ochranu a d. v. o.

3. Za Elišku Kijonkovou

4. Za + syna Jana, + rodiče Čermákovy a Prachařovy a živou a + rodinu

5. Za Františku a Norberta Požárovy, dceru, zetě a dva vnuky

6. Za nemocnou maminku

7. Za + Stanislava Štěpánka, rodiče a sourozence

Neděle 2. 5.

 

 

5. VELIKONOČNÍ

7:30

Za rodiče Černých, Havlíčkovy, sestru Marii a Boženu a živou a + rodinu (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za dvoje + rodiče, manžela Jiřího, manžele Slabých a duše v očistci (Nutná rezervace)

10:30

Za Josefa, Petra a Růženu Novákovy a celou živou a + rodinu Novákovu a Rosovu (Nutná rezervace)

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele VM

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za + Aloise Dvořáka, manželku, rodiče a sourozence (Nutná rezervace)

 

Farní oznámení

V neděli 25. dubna na mši svaté v 9:00 a 10:30 budou lavičky na sednutí venku připravené v kostele u bočního vchodu pro rezervované účastníky, před mší si je sami vyneste ven a poté zase ukliďte zpátky. Děkujeme. Prostor bude ozvučený a bude zde podáváno sv. přijímání.

Ve středu 28. dubna v 19:00 prosíme muže o pomoc při brigádě na vyklizení a úklid věže před malováním.

Od 28. 4. a 29. 4. budou probíhat přípravy k prvnímu svatému přijímání, jak bylo původně plánováno při bohoslužbách pro děti. Rodiče další informace obdrží v pondělí na kontaktní email.

Farní tábory 2021: Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7 a tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7., oba v Netíně. Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Farní chaloupka pro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna. Odkaz na přihlašování: 1url.cz/@chaloupka2021, bližší informace najdete na webových stránkách farnosti VM.

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk - a vlk je uchvacuje a rozhání - vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc (život) dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“ Jan 10,11-18

Ve velikonočních textech čteme jak hluboký a bohatý je vztah, který nám Ježíš nabízí. A my máme obavy, že zase budeme nést další břemena povinností. Ježíš jako dobrý pastýř přináší svoji milost.

Dobrý úmysl je jako směr cesty. Cesta k  Bohu, je cesta nahoru. Někdy je to cesta přímá, jindy je spojena s oklikami a střídavě dolů a nahoru. Boží milost bychom mohli popsat jako jištění při výstupu. Normálně by toho člověk moc nevylezl, ale díky vědomí jistoty jde dál. Ve 4. století v Africe se zrodil názor, že k tomu abychom mohli žít křesťansky, stačí, abychom měli správný a pevný charakter, být gentlemani, a pak si můžeme být jisti, že děláme vše dobře a že se ničeho zlého nedopustíme. Proti tomu se postavil sv. Augustin, ten sám znal svoji slabost a nestálost, říká: máme-li se udržet na správné cestě, potřebujeme nutně Boží milost. „Bez milosti Boží, se nedá dovést do konce nic dobrého a nic zbožného.“ Boží milosti se člověk uzavírá těžkým hříchem.

Ježíš - dobrý pastýř - nabízí člověku vedení.  

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 20 osob. Nos i ústa je nutné mít zakryté respirátorem.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 26. 4. do 2. 5. bude spuštěna v neděli 25. 4. 2021 v 8:00

Neděle 25. 4.

4. VELIKONOČNÍ/

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za rodinu Křížovu, Eliášovu, živou a + přízeň a duše v očistci (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

Pátek 30. 4.

18:00

Dolní Bory: Za Miroslava Pola a živou a + rodinu Polovu a Hortovu

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Neděle 2. 5.

5. VELIKONOČNÍ

9:00

Za hasiče (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svátosti smíření a svatého přijímání

  

Farní oznámení

Od 6. 5. v 17:00 v kostele v Horních Borech budou probíhat přípravy k prvnímu svatému přijímání, jak bylo původně plánováno při bohoslužbách pro děti. Rodiče další informace obdrží v pondělí na kontaktní email.

Farní tábory 2021: Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7 a tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7., oba v Netíně. Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Farní chaloupka pro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna. Odkaz na přihlašování: 1url.cz/@chaloupka2021, bližší informace najdete na webových stránkách farnosti VM.

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 17 osob. Nos i ústa je nutné mít zakryté respirátorem.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 26. 4. do 2. 5. bude spuštěna v neděli 25. 4. 2021 v 8:00

Neděle 25. 4.

4. VELIKONOČNÍ/

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Stanislava Marka, rodiče Markovy a Čermákovy a živou a + rodinu (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svátosti smíření a svatého přijímání v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

Čtvrtek 29. 4.

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve

17:30

Mše svatá pro mládež a děti, které se připravují na 1. svaté přijímání

Za rodiče Běhalovy, rodiče Klímovy a živou a + přízeň

Pátek 30. 4.

14:00

Pohřební mše svatá: Za + Václava Cejnka

18:30

Za Bedřicha Svobodu, rodiče a sourozence, rodiče Cejnkovy a přízeň

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Sobota 1. 5.

1. v měsíci

10:30

Svatba: Pavel Kučera a Petra Vondráčková

17:00

Svátost smíření

18:00

Mše svatá

Neděle 2. 5.

5. VELIKONOČNÍ

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Františka a Jarmilu Vítkovy, dvoje rodiče a živou a + přízeň (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svátosti smíření a svatého přijímání v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

 

 Farní oznámení

Od 29. 4. v 17:30 v kostele v Netíně budou probíhat přípravy k prvnímu svatému přijímání, jak bylo původně plánováno při bohoslužbách pro děti. Rodiče další informace obdrží v pondělí na kontaktní email.

Farní tábory 2021: Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7 a tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7., oba v Netíně. Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Farní chaloupka pro děti od 7 do 13 let proběhne od 8. do 15. srpna. Odkaz na přihlašování: 1url.cz/@chaloupka2021, bližší informace najdete na webových stránkách farnosti VM.

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru