Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 28.3. -11.4.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 28.3. -11.4.2021

Farnost Velké Meziříčí

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 35 osob. Nos i ústa je nutné mít zakryté respirátorem.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na dva týdny od 29. 3. do 11. 4. bude spuštěna v neděli 28. 3. 2021 v 12:00

Rezervujte se o velikonočních svátcích max. na jednu bohoslužbu, buďte prosím ohleduplní k ostatním farníkům.

Neděle 28. 3.

KVĚTNÁ NEDĚLE/žehnání ratolestí

7:30

Za + manžela, živou a + rodinu Kališovu a Vaňkovu, celou přízeň a duše v očistci (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za manžela, dvoje rodiče, strýce Cyrila, bratra Josefa a Boží požehnání pro celou rodinu

10:30

Za Marii a Eduarda Oulehlovy (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele VM

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00 – 19:00 Svátost smíření

18:00

Na poděkování za Boží ochranu a duše v očistci (Nutná rezervace)

Pondělí 29. 3.

7:00

Za farníky

9:00 - 10:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

Úterý 30. 3.

7:00

Za + maminku a duše v očistci

Středa 31. 3.

7:00

rodiče Malcovy, dva syny a duše v očistci

9:00 - 10:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

14:00 – 16:00 Svátost smíření

Čtvrtek 1. 4.

ZELENÝ ČTVRTEK

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Mše svatá na památku poslední Večeře Páně: Za živé a + služebníky ve farnosti (Nutná rezervace)

19:30, 20:00, 20:30 společná adorace a možnost svatého přijímání

Pátek 2. 4.

VELKÝ PÁTEK/den přísného postu

8:00

DCM – ranní chvály a modlitba se čtením

9:00 – 11:00 Svátost smíření

15:00 Přenos online křížové cesty z kostela sv. Mikuláše

15:00

Pobožnost křížové cesty a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Přenos obřadů online s pašijemi sv. Jana z kostela sv. Mikuláše

Velkopáteční obřady (Nutná rezervace), po skončení obřadů do 21:00 tichá adorace u Božího hrobu

Sobota 3. 4.

BÍLÁ SOBOTA/velikonoční vigilie

8:00

DCM – ranní chvály a modlitba se čtením

Po celý den je možnost adorace u Božího hrobu

19:00

Přenos velikonoční vigilie online z kostela sv. Mikuláše Za pokřtěné (Nutná rezervace)

Neděle 4. 4.

 

 

 

 

 

 

 

Slavnost ZMRTVÝCH-

VSTÁNÍ PÁNĚ/

Žehnání pokrmů

 

 

5:30

Za farníky (Nutná rezervace)

6:30

Za dar zdraví, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou rodinu (Nutná rezervace)

7:30

Za Bohumilu a Františka Šoukalovy a živou a + rodinu Šoukalovu (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za Josefa Doležala, živou a + rodinu Doležalovu, Plodíkovu a duše v očistci

10:30

Za Alberta Marka, rodiče, sourozence a duše v očistci (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

15:00 - 16:00 Možnost svatého přijímání v kostele

16:30

Mše svatá (Nutná rezervace)

18:00

Za Stanislava Slabého, živou a + rodinu Slabých, Lorencovu a sestru Růženu (Nutná rezervace)

Pondělí 5. 4.

v oktávu velikonočním

7:30

Za Josefa Jelínka, manželku Boženu a živé a + členy rodiny (Nutná rezervace)

7:30

Mše svatá Mostiště (přeloženo ze 7. 4. 2021)

7:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

9:00

Za Marii Čimerovu, Ludvíka, Milana, Pavla Klímovi, rodiče Benáčkovy a syna Karla (Nutná rezervace)

Úterý 6. 4.

7:00

Za živou a + rodinu Mejzlíkovu a Studených a duše v očistci

Středa 7. 4.

7:00

Za rodiče Špačkovy, Aloisii Kubišovu, živou a + rodinu a duše v očistci

18:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 8. 4.

7:00

Za rodiče Bartošovy, Smejkalovy a živou a + rodinu

17:00

Mše svatá Baliny

18:00

Mše svatá pro děti: Za živou a + rodinu Grecovu, Brychtovu a duše v o.

Pátek 9. 4.

8:00

Za manžela, živou a + rodinu Bradáčovu a Trnkovu a duše v očistci (Nutná rezervace)

14:00 – 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za rodiče Krejčovy, synovce Josefa, živou a + rodinu s prosbou o Boží ochranu a požehnání

Sobota 10. 4.

7:00

Za + tatínka Bohumila Vlčka, dvoje rodiče, Anežku Doležalovu, Emila Doležala a duše v očistci

10:30

Křest Sofie Anny Konečné

14:00

Svatba VM: Dominik Laudát – Alžběta Lukasová

18:00

Na společný úmysl (Nutná rezervace)

1. Za Josefa Vokurku, rodiče a babičku, rodinu Dřímalovu, Sládkovu, Mašovu, živou rodinu a duše v očistci

2. Na poděkování za dar života a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

3. Za živou a + rodinu Malcovu a Kališovu a duše v očistci

4. Za rodinu Pospíšilovu, Lavických a Musilovu

5. Za Josefa Konečného a živou a + rodinu

6. Za rodiny Pálenských a Rolínovu a duše v očistci

Neděle 11. 4.

 

 

 

2. VELIKONOČNÍ/ NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

7:30

Za farníky (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za Františka Plodíka, rodiče, živou rodinu, rodiče Vaňkovy, celou přízeň a bratra Karla (Nutná rezervace)

10:30

Za rodinu Řezníčkovu, Dohnalovu a duše v očistci (Nutná rezervace)

11:15

Poutní mše svatá v Oslavici

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele VM

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30

Křest Filipa Sysla

12:00

Křest Daniela Buršíka

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Na úmysl dárce (Nutná rezervace)

 

Farní oznámení

Na úterý 30. března připravujeme Velikonoční zpravodaj.

Nácvik ministrantů na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Velikonoční vigilii bude vždy hodinu a půl před začátkem obřadů.

Denní modlitbu církve si můžete stáhnout na www.liturgiehodin.cz

Sbírky na Zelený čtvrtek a Velikonoční vigilii budou na Boží hrob v Jeruzalémě.

Sbírky na Hod Boží velikonoční a Velikonoční pondělí budou na opravy ve farnosti.

Postní pokladničky pro Charitu můžete nosit do neděle 11. dubna v úředních hodinách na faru nebo do sakristie v kostele.

Ve čtvrtek 8. dubna bude pravidelná návštěva nemocných.

V letošním roce proběhnou dva farní tábory. Jeden pro mladší a jeden pro starší děti. Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7. v Netíně, letos zažijeme prázdninové dobrodružství s Malým princem. Tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7. taky v Netíně, letos zjistíme, co vše se může skrývat za zdánlivě obyčejnými dveřmi skříně. Přihlašování na stránkách farnosti, více informací na plakátku. V případě dotazů kontaktujte danou zodpovědnou osobu (na plakátku). Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Zveme všechny děti od 7 do 13 let na farní chaloupku s názvem Cesta kolem světa, která se uskuteční od 8. do 15. srpna. Přihlašování probíhá přes internetový formulář, který najdete na internetových stránkách farnosti nebo na plakátku. Odkaz na přihlašování1url.cz/@chaloupka2021

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

Předvelikonoční zpověď v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Neděle

28. 03. 2021

7:00 – 7:30

14:00 – 16:00

17:00 – 19:00

Pondělí

29. 03. 2021

6:30 – 7:00

9:00 – 10:00

 

Úterý

30. 03. 2021

6:30 – 7:00

 

 

Středa

31. 03. 2021

6:30 – 7:00

9:00 – 10:00

14:00 – 16:00

Pátek

02. 04. 2021

 

9:00 –11:00

 

 

Nedělní liturgie

Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal (Ježíš) dva ze svých učedníků napřed a řekl jim: „Jděte do té vesnice, která je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na kterém ještě neseděl žádný člověk. Odvažte ho a přiveďte. A kdyby se vás někdo zeptal: `Co to děláte?', řekněte: `Pán ho potřebuje a hned ho sem zase pošle nazpátek.'„ (Učedníci) odešli a nalezli oslátko uvázané u dveří venku na rozcestí a odvázali ho. Někteří z těch, kteří tam stáli, se jich ptali: „Co to děláte, že to oslátko odvazujete?“ Odpověděli jim tak, jak to řekl Ježíš, a oni je nechali. Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnoho (lidí) prostíralo na cestu pláště, jiní zase větvičky, které nařezali na polích. Ti, kdo šli před ním i za ním, volali: „Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Požehnané království našeho otce Davida, které přichází! Hosana na výsostech!“ Mk 11,1-10

„Nic neodpovídáš na to, co tito (lidé) proti tobě vypovídají?“ On však mlčel a vůbec nic neodpověděl. Velekněz se ho znovu zeptal: „Ty jsi Mesiáš, syn Požehnaného?“ Ježíš odpověděl: „Tys (to) řekl. A uvidíte Syna člověka, jak sedí po pravici Všemohoucího a jak přichází v nebeských oblacích.“ Tu roztrhl velekněz své roucho a prohlásil: „Nač ještě potřebujeme svědky? (Právě) jste slyšeli rouhání. Co o tom soudíte?“ Oni všichni prohlásili, že je hoden smrti. Někteří začali na něho plivat, zahalovali mu tvář, tloukli ho pěstmi a říkali mu: „Ukaž, že jsi prorok!“ Také služebníci se do něho pustili a bili ho. Petr byl dole na dvoře a přišla tam také jedna z veleknězových služek. Když uviděla Petra, jak se ohřívá, podívala se na něj a řekla: „Ty jsi také byl s tím nazaretským Ježíšem!“ Ale on to zapřel: „Nevím ani nerozumím, co povídáš.“ Pak šel ven k prostranství u brány. A kohout zakokrhal. Ta služka tam Petra uviděla a hned zase začala říkat (lidem), kteří tam stáli: „To je jeden z nich.“ Ale on opět zapíral. Za chvilku zase řekli Petrovi ti, kteří tam stáli: „Opravdu, patříš k nim, vždyť jsi přece Galilejec.“ On se však začal zaklínat a přísahat. „Neznám toho člověka, o kterém mluvíte!“ A hned zakokrhal kohout podruhé. Tu si Petr vzpomněl na slovo, které mu Ježíš řekl: „Než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš.“ A propukl v pláč.

Pilát se jich znovu zeptal: „Co tedy mám udělat s tím, kterému říkáte židovský král?“ Oni začali křičet: „Ukřižuj ho!“ Pilát jim namítl: „Ale co udělal špatného?“ Oni však křičeli ještě víc: „Ukřižuj ho!“ Pilát chtěl lidu vyhovět, proto jim propustil Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Vojáci ho odvedli dovnitř dvora, to je do vládní budovy, a svolali celou četu. Oblékli mu rudý plášť, upletli trnovou korunu a nasadili mu ji. Pak ho začali pozdravovat: „Buď zdráv, židovský králi!“ Bili ho rákosovou holí po hlavě, plivali na něj, klekali na kolena a holdovali mu. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu rudý plášť, oblékli mu zase jeho šaty a vyvedli ho, aby ho ukřižovali. 

Stejně tak se mu mezi sebou posmívali i velekněží a učitelé Zákona a říkali: „Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže. Mesiáš, izraelský král! Ať nyní sestoupí z kříže, abychom to viděli a uvěřili!“ Tupili ho i ti, kdo byli spolu s ním ukřižováni. Když bylo dvanáct hodin, nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne. Ve tři hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“, to je v překladu: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli kolem, řekli: „Hleďte, volá Eliáše!“ Jeden z nich odběhl, namočil houbu do octa, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít; říkal přitom: „Počkejte, chceme vidět, zdali ho Eliáš přijde sejmout!“ Ježíš však vydal mocný hlas a vydechl naposled. Z evangelia sv. Marka

Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma nám může připadat zvláštní. Ježíš velmi dobře ví, co je skryto v lidských srdcích, ví, že dav, který ho vítá, bude o pár dnů později volat „ukřižuj ho!“. Mohl by si rozumně říci: „Nemá cenu tomu davu vycházet vstříc, vždyť je slabý a zbabělý a neví, co chce“. Ale Ježíš si nic takového neřekl. Jak říká Izaiáš: „Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí“. Ježíš nechce v srdcích těch, které miluje, uhasit poslední světélko pravdy.

Lid provolává Ježíše za krále a on odpovídá tiše – nikomu nevyčítá, ale jde vstříc Jeruzalému. Naplňují se slova proroka Zachariáše, který oznámil dceři siónské, že její král bude tichý pokorný. Ježíš v evangeliu volá: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte, a staňte se mými učedníky.

Sv. Augustin píše: Myslel sis možná, že Boží moudrost prohlásí: Učte se ode mě, jak jsem stvořil nebe a všechna nebeská tělesa, neboť dříve než celé stvoření povstalo, bylo obsaženo ve mně… Myslel sis, že prohlásí něco takového? Ne. Nejprve prohlašuje „jsem tichý a pokorný srdcem“.

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 20 osob. Nos i ústa je nutné mít zakryté respirátorem.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na dva týdny od 29. 3. do 11. 4. bude spuštěna v neděli 28. 3. 2021 v 12:00

Rezervujte se o velikonočních svátcích max. na jednu bohoslužbu, buďte prosím ohleduplní k ostatním farníkům.

Neděle 28.3.

Květná neděle/ žehnání ratolestí

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Cyrila Marka, rodiče, rodiče Prudkovy, bratra a na poděkování za 80 roků života (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

Úterý 30. 3.

17:30 – 18:30 Svátost smíření v Horních Borech

Čtvrtek 1. 4.

ZELENÝ ČTVRTEK/ Památka Poslední Večeře Páně

18:00 Přenos mše svatá online z kostela sv. Mikuláše

17:00

Horní Bory: Za živé a + služebníky církve (Nutná rezervace)

18:30 a 19:00 Adorace s možností přijetí svatého přijímání

Pátek 2. 4.

VELKÝ PÁTEK/ Den přísného postu

15:00 Přenos online křížové cesty z kostela sv. Mikuláše

15:00

Horní Bory: Pobožnost Křížové cesty a možnost svatého přijímání

15:30 – 16:30 Svátosti smíření

17:00

Velkopáteční obřady s pašijemi sv. Jana v Horních Borech (Nutná rezervace)

18:00 Přenos velkopátečních obřadů online z kostela sv. Mikuláše

Sobota 3. 4.

BÍLÁ SOBOTA/ Velikonoční vigilie

12:00 – 18:00 adorace u Božího hrobu (zapisujte se na připravený arch)

19:00 Přenos velikonoční vigilie online z kostela sv. Mikuláše

19:00

Vigilie vzkříšení v Horních Borech: Na úmysl dárce (Nutná rezervace)

Neděle 4.4.

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ/ žehnání pokrmů

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

8:00

Za farníky (Nutná rezervace)

9:00

Mše svatá (Nutná rezervace)

10:00

Za rodiče Poulovy, Dostálovy a dva syny (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání

Pondělí 5. 4.

v oktávu velikonočním

9:00

Dolní Bory: Mše svatá

Čtvrtek 8. 4.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za Rudolfa a Aleše Kučerovy, rodiče Kučerovy, Brendelovy, živou a + přízeň a duše v očistci

Pátek 9. 4.

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Jelínkovy, Karla Jelínka, Františka Mahela, rodiče Mahelovy a duše v očistci

Neděle 11. 4.

2. VELIKONOČNÍ/ Neděle Božího milosrdenství

9:00

Za rodinu Kelnerovu, rodiče Pavelkovy, syna a manželku a rodiče Kujalovy (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svátosti smíření a svatého přijímání

 

 Farní oznámení

Na úterý 30. března připravujeme Velikonoční zpravodaj.

Denní modlitbu církve si můžete stáhnout na www.liturgiehodin.cz

Sbírky na Zelený čtvrtek a Velikonoční vigilii budou na Boží hrob v Jeruzalémě.

Sbírky na Hod Boží velikonoční a Velikonoční pondělí budou na opravy ve farnosti.

Postní pokladničky pro Charitu můžete nosit do neděle 11. dubna do sakristie v kostele.

Ve čtvrtek 8. dubna bude pravidelná návštěva nemocných.

V letošním roce proběhnou dva farní tábory. Jeden pro mladší a jeden pro starší děti. Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7. v Netíně, letos zažijeme prázdninové dobrodružství s Malým princem. Tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7. taky v Netíně, letos zjistíme, co vše se může skrývat za zdánlivě obyčejnými dveřmi skříně. Přihlašování na stránkách farnosti, více informací na plakátku. V případě dotazů kontaktujte danou zodpovědnou osobu (na plakátku). Přihlašovací formulář https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Zveme všechny děti od 7 do 13 let na farní chaloupku s názvem Cesta kolem světa, která se uskuteční od 8. do 15. srpna. Přihlašování probíhá přes internetový formulář, který najdete na internetových stránkách farnosti nebo na plakátku. Odkaz na přihlašování: 1url.cz/@chaloupka2021

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 17 osob. Nos i ústa je nutné mít zakryté respirátorem.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na dva týdny od 29. 3. do 11. 4. bude spuštěna v neděli 21. 3. 2021 v 12:00

Rezervujte se o velikonočních svátcích max. na jednu bohoslužbu, buďte prosím ohleduplní k ostatním farníkům.

Neděle 28.3.

Květná neděle/ žehnání ratolestí

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Jiřinu Pibilovu, manžela, jejich rodiče a sourozence (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

Pondělí 29. 3.

18:00 – 19:00 Svátost smíření

Čtvrtek 1. 4.

ZELENÝ ČTVRTEK/ Památka Poslední Večeře Páně

17:00

Za všechny služebníky církve(Nutná rezervace)

18:30 a 19:00 Adorace s možností přijetí svatého přijímání

18:00 Přenos mše svatá online z kostela sv. Mikuláše

Pátek 2. 4.

VELKÝ PÁTEK/ Den přísného postu

8:00

DCM – ranní chvály a modlitba se čtením

15:00 Přenos online křížové cesty z kostela sv. Mikuláše

15:00

Pobožnost Křížové cesty a možnost svatého přijímání

15:30 – 16:30 Svátost smíření

17:00

Velkopáteční obřady s pašijemi sv. Jana (Nutná rezervace)

18:00 Přenos velkopátečních obřadů online z kostela sv. Mikuláše

Sobota 3. 4.

BÍLÁ SOBOTA/ Velikonoční vigilie

8:00

DCM – ranní chvály a modlitba se čtením

8:00 – 15:00  Soukromá adorace u Božího hrobu (zapisujte se na připravený arch)

19:00

Vigilie vzkříšení:  Za farníky (Nutná rezervace)

19:00 Přenos velikonoční vigilie online z kostela sv. Mikuláše

Neděle 4.4.

Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ/ žehnání pokrmů

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

8:00

Za Miroslava a Zdeňka Judovi a živou a + rodinu Judovu a Šitkovu (Nutná rezervace)

9:00

Mše svatá (Nutná rezervace)

10:00

Mše svatá (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

Pondělí 5. 4.

v oktávu velikonočním

7:30

Mše svatá Stránecká Zhoř

9:00

Za + Ladislavu Tomanovu

Pátek 9. 4.

18:30

Za Josefa Marka a rodiče

Neděle 11. 4.

2. VELIKONOČNÍ/ Neděle Božího milosrdenství

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za rodiče Nebohovy, Nedomovy a celou živou a + přízeň (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svátosti smíření a svatého přijímání v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

 Farní oznámení

Na úterý 30. března připravujeme Velikonoční zpravodaj.

Denní modlitbu církve si můžete stáhnout na www.liturgiehodin.cz

Sbírky na Zelený čtvrtek a Velikonoční vigilii budou na Boží hrob v Jeruzalémě.

Sbírky na Hod Boží velikonoční a Velikonoční pondělí budou na opravy ve farnosti.

Postní pokladničky pro Charitu můžete nosit do neděle 11. dubna do sakristie v kostele.

V letošním roce proběhnou dva farní tábory. Jeden pro mladší a jeden pro starší děti. Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7. v Netíně, letos zažijeme prázdninové dobrodružství s Malým princem. Tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7. taky v Netíně, letos zjistíme, co vše se může skrývat za zdánlivě obyčejnými dveřmi skříně. Přihlašování na stránkách farnosti, více informací na plakátku. V případě dotazů kontaktujte danou zodpovědnou osobu (na plakátku). Přihlašovací formulář https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Zveme všechny děti od 7 do 13 let na farní chaloupku s názvem Cesta kolem světa, která se uskuteční od 8. do 15. srpna. Přihlašování probíhá přes internetový formulář, který najdete na internetových stránkách farnosti nebo na plakátku. Odkaz na přihlašování1url.cz/@chaloupka2021

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru