Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 21.3. - 28.3.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 21.3. - 28.3.2020

Farnost Velké Meziříčí 

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 35 osob. Nos i ústa je nutné mít zakryté respirátorem.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 22. 3. do 28. 3. bude spuštěna v neděli 21. 3. 2021 v 12:00

Neděle 21. 3.

5. postní

7:30

Za Josefa Požára, jeho rodiče, živou a + rodinu Požárovu a Havlíčkovu

a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace) 

Za farníky

10:30

Za Františka Vávru a živou a + rodinu Vávrovu a Krejčovu (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele VM

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za + Josefa Mičína, Boží ochranu a pomoc pro rodiny dětí a duše v očistci (Nutná rezervace)

Pondělí 22. 3.

7:00

Mše svatá

9:00 - 10:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

12:00

Pohřební mše svatá: Za + Františka Chlubnu

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

17:00

Mše svatá Hrbov

17:00

Mše svatá Martinice

Úterý 23. 3.

7:00

Za Leopolda Krčála, živou a + rodinu a duše v očistci

Středa 24. 3.

7:00

Mše svatá

9:00 - 10:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Emílii Untermajerovu

17:00

Mše svatá Oslavice

17:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 25. 3.

Slavnost Zvěstování Páně

7:00

Za život všech počatých dětí, jejich rodiče a mír ve světě

8:00

Za Karla a Marii Oulehlovy, jejich rodiče, sourozence s prosbou o Boží pomoc a požehnání pro jejich děti, vnoučata a pravnoučata

17:00

Mše svatá Petráveč

18:00

Mše svatá pro děti: Za Antonína Procházku a syna

Pátek 26. 3.

7:00 – 10:00 Svátost smíření

8:00

Za + dobrodince Halačkovy a Čápovy a + příbuzné (Nutná rezervace)

9:00 – 10:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání

14:00 – 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za + Marii Kadlecovou k 100. výročí jejího narození, její rodiče a sourozence, manžela a děti a živou a + rodinu Kadlecovu a Brabcovu

19:00 – 21:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání

 

 

 

Sobota 27. 3.

 

7:00

Za rodiče Požárovy a bratra Josefa

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Antonína Smejkala

17:00 – 19:00 Svátost smíření

18:00

Za rodinu Zásmětovu, Matouškovu, Holánovu a živou rodinu Holánovu (Nutná rezervace)

Neděle 28. 3.

Květná neděle/ žehnání ratolestí

 

7:30

Za + manžela, živou a + rodinu Kališovu a Vaňkovu, celou přízeň a duše v očistci (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za manžela, dvoje rodiče, strýce Cyrila, bratra Josefa a Boží požehnání pro celou rodinu

10:30

Za Marii a Eduarda Oulehlovy (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00 – 19:00 Svátost smíření

18:00

Na poděkování za Boží ochranu a duše v očistci (Nutná rezervace)

 

Farní oznámení

V pondělí 22. března 2021 uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. Česká biskupská konference se připojuje k občanské iniciativě „Minuta ticha“, a proto od 12.00 hodin budou znít kostelní zvony jako připomínka za oběti nemoci covid-19.

V sobotu 27. března od 15:30 zveme mladé na online přenos z kostela sv. Mikuláše „Svatý týden online? Připoj se!“

Ze soboty 27. března na neděli 28. března se mění čas na letní.

Výzvu biskupů ke sčítání lidu 2021 najdete v nástěnce a na webových stránkách farnosti VM.

V letošním roce proběhnou dva farní tábory. Jeden pro mladší a jeden pro starší děti. Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7. v Netíně, letos zažijeme prázdninové dobrodružství s Malým princem. Tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7. taky v Netíně, letos zjistíme, co vše se může skrývat za zdánlivě obyčejnými dveřmi skříně. Přihlašování na stránkách farnosti, více informací na plakátku. V případě dotazů kontaktujte danou zodpovědnou osobu (na plakátku). Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Zveme všechny děti od 7 do 13 let na farní chaloupku s názvem Cesta kolem světa, která se uskuteční od 8. do 15. srpna. Přihlašování probíhá přes internetový formulář, který najdete na internetových stránkách farnosti nebo na plakátku. Odkaz na přihlašování: 1url.cz/@chaloupka2021

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

 

Předvelikonoční zpověď v kostele sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Pátek

26. 03. 2021

7:00 – 10:00

14:00 – 16:00

19:00 – 21:00

Sobota

27. 03. 2021

6:30 – 7:00

 

17:00 – 19:00

Neděle

28. 03. 2021

7:00 – 7:30

14:00 – 16:00

17:00 – 19:00

Pondělí

29. 03. 2021

6:30 – 7:00

9:00 – 10:00

 

Úterý

30. 03. 2021

6:30 – 7:00

 

 

Středa

31. 03. 2021

6:30 – 7:00

9:00 – 10:00

14:00 – 16:00

Pátek

02. 04. 2021

 

9:00 –11:00

 

 

Nedělní liturgie

Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl: „Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám říci? Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“ Tu se ozval hlas z nebe: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo. Jiní říkali: „To k němu promluvil anděl.“ Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní nastává soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vypuzen. A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.“ Těmi slovy chtěl naznačit, jakou smrtí zemře. Jan 12,20-33

Dnes bych vzpomenul jedno svědectví ze života církve 16. století. Svědectví nám může přiblížit dnešní evangelium v praxi. Je pravda, že mnozí taková rozhodnutí dělat nemusíme, ale v každodenním životě je mnoho zříkání se života, kterým rozumíme: nelpět na svém pohodlí, neupřednostňovat své zájmy, svůj čas…. Nelpět na životě znamená zříkat se samolibosti a egoismu.  

V Britském muzeu v Londýně je vystaven několikařádkový rukopis Thomase Mora – kancléře Britského království, píše králi Jindřichu VIII., že se vzdává svého vysokého postavení „pro svou duši“. Zachovaly se i jiné doklady, z nichž je zřejmé, že mu nebylo proti mysli jeho nejvyšší postavení po králi, že měl rád rodinu, a když nastaly zmatky, nechtělo se mu odejít a tím méně ztratit hlavu. Hledal způsob jak zůstat ve službě a zároveň, být poslušný svého svědomí. Teprve když došlo k nevyhnutelné volbě – duše nebo hlava, smířeně a s rozmyslem obětoval hlavu, aby zachoval duši. Tolik miloval život, že se ho zřekl, neboť to už by nebyl život, když by vyžadoval zříci se svědomí.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 20 osob. Nos i ústa je nutné mít zakryté respirátorem.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 22. 3. do 28. 3. bude spuštěna v neděli 21. 3. 2021 v 12:00

Neděle 21.3.

5. postní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Annu a Bedřicha Fňukalovy a vnučku Marušku (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

Čtvrtek 25. 3.

Slavnost Zvěstování Páně

17:00

Horní Bory: Na úmysl dárce

Pátek 26. 3.

17:00 – 18:00 Svátost smíření v Dolních Borech

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Novotných, Ambrožovy, celou živou a + přízeň a Stanislava Jašu

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Neděle 28.3.

Květná neděle/ žehnání ratolestí

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Cyrila Marka, rodiče, rodiče Prudkovy, bratra a na poděkování za 80 roků života (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

 

 Farní oznámení

V pondělí 22. března 2021 uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. Česká biskupská konference se připojuje k občanské iniciativě „Minuta ticha“, a proto od 12.00 hodin budou znít kostelní zvony jako připomínka za oběti nemoci covid-19.

V sobotu 27. března od 15:30 zveme mladé na online přenos z kostela sv. Mikuláše „Svatý týden online? Připoj se!“

Ze soboty 27. března na neděli 28. března se mění čas na letní.

Výzvu biskupů ke sčítání lidu 2021 najdete v nástěnce a na webových stránkách farnosti VM.

V letošním roce proběhnou dva farní tábory. Jeden pro mladší a jeden pro starší děti. Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7. v Netíně, letos zažijeme prázdninové dobrodružství s Malým princem. Tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7. taky v Netíně, letos zjistíme, co vše se může skrývat za zdánlivě obyčejnými dveřmi skříně. Přihlašování na stránkách farnosti, více informací na plakátku. V případě dotazů kontaktujte danou zodpovědnou osobu (na plakátku). Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Zveme všechny děti od 7 do 13 let na farní chaloupku s názvem Cesta kolem světa, která se uskuteční od 8. do 15. srpna. Přihlašování probíhá přes internetový formulář, který najdete na internetových stránkách farnosti nebo na plakátku. Odkaz na přihlašování: 1url.cz/@chaloupka2021

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

 

Předvelikonoční zpověď ve farnosti Bory

Pátek

26. 03. 2021

Dolní Bory

17:00 – 18:00

Neděle

28. 03. 2021

Horní Bory

10:00 – 11:00

Úterý

30. 03. 2021

Horní Bory

17:30 – 18:30

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 17 osob. Nos i ústa je nutné mít zakryté respirátorem.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 22. 3. do 28. 3. bude spuštěna v neděli 21. 3. 2021 v 12:00

Neděle 21.3.

5. postní

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za rodiče Dvořákovy, dva syny a snachy (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

Pondělí 22.3.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Čtvrtek 25.3.

Slavnost Zvěstování Páně

18:30

Za Jaroslava Zachu, rodinu Zachovu a Vokounovu, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

Pátek 26.3.

17:00 – 18:30 Svátost smíření

18:30

Za Františka Havlíčka a celou přízeň

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Neděle 21.3.

5. postní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Jiřinu Pibilovu, manžela, jejich rodiče a sourozence (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání ve Stránecké Zhoři a Kochánově

 

 Farní oznámení

V pondělí 22. března 2021 uplyne jeden rok od úmrtí první oběti koronaviru v naší zemi. Česká biskupská konference se připojuje k občanské iniciativě „Minuta ticha“, a proto od 12.00 hodin budou znít kostelní zvony jako připomínka za oběti nemoci covid-19.

V sobotu 27. března od 15:30 zveme mladé na online přenos z kostela sv. Mikuláše „Svatý týden online? Připoj se!“

Ze soboty 27. března na neděli 28. března se mění čas na letní.

Výzvu biskupů ke sčítání lidu 2021 najdete v nástěnce a na webových stránkách farnosti.

V letošním roce proběhnou dva farní tábory. Jeden pro mladší a jeden pro starší děti. Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7. v Netíně, letos zažijeme prázdninové dobrodružství s Malým princem. Tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7. taky v Netíně, letos zjistíme, co vše se může skrývat za zdánlivě obyčejnými dveřmi skříně. Přihlašování na stránkách farnosti, více informací na plakátku. V případě dotazů kontaktujte danou zodpovědnou osobu (na plakátku). Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Zveme všechny děti od 7 do 13 let na farní chaloupku s názvem Cesta kolem světa, která se uskuteční od 8. do 15. srpna. Přihlašování probíhá přes internetový formulář, který najdete na internetových stránkách farnosti nebo na plakátku. Odkaz na přihlašování1url.cz/@chaloupka2021

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

 

Předvelikonoční zpověď ve farnosti Netín

 

Pátek

26. 03. 2021

17:00 – 18:30

Neděle

28. 03. 2021

10:00 – 11:00

Pondělí

29. 03. 2021

18:00 – 19:00

 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru