Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 14.3. - 21.3.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 14.3. - 21.3.2021

Farnost Velké Meziříčí

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 35 osob. Nos i ústa je nutné mít zakryté respirátorem.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 15. 3. do 21. 3. bude spuštěna v neděli 14. 3. 2021 v 12:00

Neděle 14. 3.

4. postní

7:30

Za farníky (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za + Oldřicha Šoba, rodiče, prarodiče a sourozence

10:30

Za živou a + rodinu Dvořákovu a Rousovu, duše v očistci a ochranu Panny (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele VM

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za rodinu Michalovu, Střechovu, Hedviku Ambrožovu, manžele Vondráčkovy a duše v očistci (Nutná rezervace)

Pondělí 15. 3.

7:00

Mše svatá

9:00 - 10:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

17:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 16. 3.

7:00

Za + Ludmilu Peškovu, manžela Josefa, jejich živou + přízeň a duše v očistci

Středa 17. 3.

7:00

Za Vlastimila Smejkala, rodiče, bratra a zetě, rodiče Hortovy, dva syny a dvě snachy

9:00 - 10:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá Hrbov

17:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 18. 3.

7:00

Za Josefa Slabého, živou a + přízeň a duše v očistci

17:00

Mše svatá Baliny

18:00

Mše svatá pro děti: Za Andělu Šefflovu, manžela, rodiče, sourozence a duše v očistci

Pátek 19. 3.

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

6:00 – 10:00 Svátost smíření

6:00

Mše svatá (Nutná rezervace)

7:00

Za Mons. Josefa Kratochvíla (145. výročí narození) a P. Josefa Martináska (Nutná rezervace)

8:00

Za rodiče Koskovy a celou živou a + přízeň (Nutná rezervace)

9:00 - 10:00 možnost svátosti smíření a svatého přijímání v kostele

14:00 – 16:00 svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Za zaměstnání a Boží vedení pro celou rodinu s poděkováním za obdržené milosti a duše v očistci (Nutná rezervace)

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláš

Za rodiče Krejčovy, celou + přízeň a duše v očistci (Nutná rezervace)

19:00 – 21:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

Sobota 20. 3.

7:00

Za + Alenu Suchou a živé členy rodiny

18:00

Za P. Josefa Skácela, Annu Skácelovu a manžele Petrlíkovy (Nutná rezervace)

Neděle 21. 3.

5. postní

 

7:30

Za Josefa Požára, jeho rodiče, živou a + rodinu Požárovu a Havlíčkovu a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za farníky

10:30

Za Františka Vávru a živou a + rodinu Vávrovu a Krejčovu (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za + Josefa Mičína, Boží ochranu a pomoc pro rodiny dětí a duše v očistci (Nutná rezervace)

 

Farní oznámení

Příprava na první svaté přijímání 2021 - Součástí nedělní bohoslužby, která je přenášená z kostela online vždy v 9 hodin, bude okénko pro děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání a pro jejich rodiče.  Materiály vždy budou dětem zaslány ve čtvrtek odpoledne a prosíme o zpracování a jejich zpětné zaslání do středy následujícího týdne.  Děkuji za pochopení a ochotu spolupracovat.

V letošním roce proběhnou dva farní tábory. Jeden pro mladší a jeden pro starší děti. Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7. v Netíně, letos zažijeme prázdninové dobrodružství s Malým princem. Tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7. taky v Netíně, letos zjistíme, co vše se může skrývat za zdánlivě obyčejnými dveřmi skříně. Přihlašování na stránkách farnosti, více informací na plakátku. V případě dotazů kontaktujte danou zodpovědnou osobu (na plakátku). Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Zveme všechny děti od 7 do 13 let na farní chaloupku s názvem Cesta kolem světa, která se uskuteční od 8. do 15. srpna. Přihlašování probíhá přes internetový formulář, který najdete na internetových stránkách farnosti nebo na plakátku. Odkaz na přihlašování: 1url.cz/@chaloupka2021 

 

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Prosíme o ohleduplnost při přihlašování na mše svaté, aby se dostalo i na ostatní farníky.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“ Jan 3,14-21

„Nejsme andělé, ale máme tělo, je proto nesmysl chtít z nás nadělat anděly na zemi. Pávě proto v práci v pronásledování, v křížích a ve chvílích vyprahlosti je nám Kristus dobrým přítelem. Patříme na něho jako na člověka a vidíme jeho slabosti a námahy, on je naším druhem a zvykneme-li si na to, je velmi lehké mít ho u sebe. A to je velmi důležité, abychom nevyhledávali duchovní útěchu, ale abychom objali kříž a pak, děj se co, děj. Náš pán byl zbaven veškeré útěchy, byl opuštěný ve svém utrpení. Neopouštějme ho ani my, neboť nám podává ruku, abychom vstoupili výše“.

Sv. Terezie z Ávily

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 20 osob. Nos i ústa je nutné mít zakryté respirátorem.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 15. 3. do 21. 3. bude spuštěna v neděli 14. 3. 2021 v 12:00

Neděle 14.3.

4. postní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za živé a + rodiny Královy, Zbrankovy, Hedbávných a duše v očistci (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

Pátek 19. 3.

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Novotných a Ambrožovy

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Neděle 21.3.

5. postní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Annu a Bedřicha Fňukalovy a vnučku Marušku (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

 

 Farní oznámení

Příprava na první svaté přijímání 2021 - Součástí nedělní bohoslužby, která je přenášená z kostela online vždy v 9 hodin, bude okénko pro děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání a pro jejich rodiče.  Materiály vždy budou dětem zaslány ve čtvrtek odpoledne a prosíme o zpracování a jejich zpětné zaslání do středy následujícího týdne.  Děkuji za pochopení a ochotu spolupracovat.

V letošním roce proběhnou dva farní tábory. Jeden pro mladší a jeden pro starší děti. Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. - 31. 7. v Netíně, letos zažijeme prázdninové dobrodružství s Malým princem. Tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. -24. 7. taky v Netíně, letos zjistíme, co vše se může skrývat za zdánlivě obyčejnými dveřmi skříně. Přihlašování na stránkách farnosti, více informací na plakátku. V případě dotazů kontaktujte danou zodpovědnou osobu (na plakátku). Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Zveme všechny děti od 7 do 13 let na farní chaloupku s názvem Cesta kolem světa, která se uskuteční od 8. do 15. srpna. Přihlašování probíhá přes internetový formulář, který najdete na internetových stránkách farnosti nebo na plakátku. Odkaz na přihlašování1url.cz/@chaloupka2021

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Prosíme o ohleduplnost při přihlašování na mše svaté, aby se dostalo i na ostatní farníky.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 17 osob. Nos i ústa je nutné mít zakryté respirátorem.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 15. 3. do 21. 3. bude spuštěna v neděli 14. 3. 2021 v 12:00

Neděle 14.3.

4. postní

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Věru Chalupovu, rodinu Čermákovu, Chalupovu a dva bratry (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

Pondělí 15.3.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Čtvrtek 18.3.

17:30

Mše svatá pro mládež: Za Františka Jůdu, dvoje rodiče, celou přízeň a Jaroslava Švomu

Pátek 19.3.

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

18:30

Za Josefa Tomana, rodiče a sestru

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Neděle 21.3.

5. postní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za rodiče Dvořákovy, dva syny a snachy (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání ve Stránecké Zhoři a Kochánově

  

Farní oznámení

Příprava na první svaté přijímání 2021 - Součástí nedělní bohoslužby, která je přenášená z kostela online vždy v 9 hodin, bude okénko pro děti, které se připravují k prvnímu svatému přijímání a pro jejich rodiče.  Materiály vždy budou dětem zaslány ve čtvrtek odpoledne a prosíme o zpracování a jejich zpětné zaslání do středy následujícího týdne.  Děkuji za pochopení a ochotu spolupracovat.

V letošním roce proběhnou dva farní tábory. Jeden pro mladší a jeden pro starší děti. Tábor pro mladší (7-10 let) proběhne v termínu 25. -31. 7. v Netíně, letos zažijeme prázdninové dobrodružství s Malým princem. Tábor pro starší (10-14 let) proběhne v termínu 18. - 24. 7. taky v Netíně, letos zjistíme, co vše se může skrývat za zdánlivě obyčejnými dveřmi skříně.   Přihlašování na stránkách farnosti, více informací na plakátku. V případě dotazů kontaktujte danou zodpovědnou osobu (na plakátku). Přihlašovací formulář  https://forms.gle/QQ2L7RasuNY6jsju5

Zveme všechny děti od 7 do 13 let na farní chaloupku s názvem Cesta kolem světa, která se uskuteční od 8. do 15. srpna. Přihlašování probíhá přes internetový formulář, který najdete na internetových stránkách farnosti nebo na plakátku. Odkaz na přihlašování1url.cz/@chaloupka2021

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Prosíme o ohleduplnost při přihlašování na mše svaté, aby se dostalo i na ostatní farníky.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

  •  
nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru