Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 7.2. - 14.2.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 7.2. - 14.2.2021

Farnost Velké Meziříčí

 Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 35 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 8. 2. do 14. 2. bude spuštěna v neděli 7. 2. 2021 v 12:00

Neděle 7. 2.

5. v mezidobí

7:30

Za farníky (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za rodiče Řezníčkovy, Marii Necidovu a Ludmilu Šoukalovu

10:30

Za + členy rodiny Krejčovy a Požárovy a duše v očistci (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za Václava Kubíčka a duše v očistci (Nutná rezervace)

Pondělí 8. 2.

7:00

Mše svatá

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá Kochánov

17:00

Mše svatá Lavičky

17:00

Mše svatá Martinice

Úterý 9. 2.

7:00

Za + Jarmilu Toufarovu a jejího manžela, rodiče, děti, přízeň a duše v očistci a Marii Homolovu, jejího manžela, rodiče, děti a celou přízeň

Středa 10. 2.

Památka sv. Scholastiky, panny

7:00

Mše svatá

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Boženu Rousovu

17:00

Mše svatá Oslavice

17:00

Mše svatá Hrbov

17:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 11. 2.

Památka Panny Marie Lurdské/ světový den nemocných

7:00

Za dar života s prosbou o Boží požehnání pro rodinu

17:00

Mše svatá Petráveč

18:00

Mše svatá pro děti: Na poděkování za uzdravení vnuka Štěpánka

Pátek 12. 2.

8:00

Mše svatá (Nutná rezervace)

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

14:00 – 16:00 svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláš

Za Ludmilu a Vladimíra Pytnerovy, živou a + rodinu, přízeň a duše v očistci

Sobota 13. 2.

7:00

Za + rodiče Bradáčovy a živé rodiny

13:00

Křest VM: Martin Pavelec

18:00

Za + manžela Pavla, dvoje rodiče, prarodiče a duše v očistci (Nutná rezervace)

Neděle 14. 2.

6. v mezidobí

 

7:30

Za Josefa Kratochvíla, + dvoje rodiče, celou přízeň a duše v očistci (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za Theodora Vodičku, manželku Marii a syna Josefa

10:30

Za farníky (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za + Marii Paclíkovu, Evu a Františku Hronovskou, všechny živé a + z rodiny Paclíkovy a Večeřovy a duše v očistci (Nutná rezervace)

 

Farní oznámení

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Modlitby na úmysly Nového Jeruzaléma probíhají každý den před ranní mši svatou.

Na příští týden připravujeme zpravodaj ke vstupu do postní doby a informace k prvnímu svatému přijímání.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

 

Nedělní liturgie

Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: „Všichni tě hledají!“ Odpověděl jim: „Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel.“ A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy. Mk 1,29-39

Každý člověk má časově omezený životní úděl. Nářek se stává prosbou "pamatuj, Bože". To je prosba o útěchu už v tomto životě. Bl. Charles de Foucauld říká: Přijmout kříž, který nám Bůh dává, je totéž co modlitba. Je třeba obejmout kříž, chceme-li s ním být spojeni poutem lásky.

Když slyšíme tyto slova, může se nám zdát, že jsou určena těm, kteří směřují k výšinám mystického života. Ve skutečnosti je potřebují slyšet všichni, kteří se tváří v tvář utrpení chtějí zachovat důstojně. Co rozumnějšího bychom mohli ostatně udělat v okamžiku, kdy na nás nečekaně dopadne kříž? Můžeme začít obviňovat Boha, že je krutý. Jenže, co tím získáme? Proklínáním osudu zahořkneme a utrpení se jen zvětší. Nebo můžeme unavovat své blízké neustálými nářky. Jenže tím je od sebe odpudíme. Vždyť každý nese svůj kříž a musí čelit vlastnímu trápení.

Svědectví svatých dokazuje, že v Kristově kříži, v darující se lásce, která se zříká nároku na sebe sama, spočívá hluboký klid.

Sv. Terezie z Avily: „Nic tě nerozrušuj, nic tě nelekej, všechno pomine. Bůh se nemění. Trpělivost všeho dosáhne; kdo má Boha, tomu nic nechybí: Bůh sám postačí.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 20 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 8. 2. do 14. 2. bude spuštěna v neděli 7. 2. v 12:00

Neděle 7.2.

5. v mezidobí

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Mše svatá (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

Čtvrtek 11. 2.

Památka Panny Marie Lurdské

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech

Pátek 12. 2.

18:00

Dolní Bory: Za živou a + rodinu Kučerovu, Kovaříkovu, Špačkovu, Kubíkovu a Vencálkovu

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Neděle 14.2.

6. v mezidobí

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Na úmysl dárce (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

 

Farní oznámení

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Na příští týden připravujeme zpravodaj ke vstupu do postní doby a informace k přípravě na první svaté přijímání.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 17 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/rezervace-udalosti

Rezervace na týden od 8. 2. do 14. 2. bude spuštěna v neděli 7. 2. v 12:00

Neděle 7.2.

5. v mezidobí

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za rodiče Bradáčovy z Olší (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

Pondělí 8. 2.

17:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 12.2.

18:30

Za Marii a Aloise Smejkalovy, dvoje rodiče, rodinu Sklenářovu a celou živou a + přízeň

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Neděle 14.2.

6. v mezidobí

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Mše svatá (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání ve Stránecké Zhoři a Kochánově

 

 Farní oznámení

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Na příští týden připravujeme zpravodaj ke vstupu do postní doby a informace k prvnímu svatému přijímání.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru