Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 31.1. - 7.2.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 31.1. - 7.2.2021

Farnost Velké Meziříčí

 Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 35 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/porad-bohosluzeb

Rezervace na týden od 1. 2. do 7. 2. bude spuštěna v neděli 31. 1. 2021 v 12:00

Neděle 31. 1.

4. v mezidobí

7:30

Za + Marii Vidlákovu (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za + dvoje rodiče, bratry a švagrovou, přízeň, duše v očistci, poděkování za Dary Ducha svatého a prosbu o Boží požehnání všem rodinám

10:30

Za Josefa Janouška, rodiče Bartuškovy, + přízeň a duše v očistci (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za živou a + rodinu Rybovu, + Vladislavu Čermákovu, celou přízeň a duše v očistci (Nutná rezervace)

Pondělí 1. 2.

7:00

Na vlastní úmysl, dary Ducha svatého a duše v očistci

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

17:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 2. 2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu

7:00

Mše svatá s žehnáním svící (svíce s sebou): Na poděkování za dar uzdravení

8:00

Mše svatá s žehnáním svící (svíce s sebou): Na úmysly členek společenství Modlitby matek

Středa 3. 2.

Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

7:00

Mše svatá

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá Mostiště

17:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 4. 2.

7:00

Mše svatá

17:00

Mše svatá Baliny

18:00

Mše svatá pro děti: Na poděkování za 80 let života a s prosbou o Boží ochranu a požehnání

Pátek 5. 2.

Památka sv. Agáty, panny a mučednice /1. v měsíci

8:00

Za manžela, rodinu Dvořákovu, Koskovu a Rozsívalovu (Nutná rezervace)

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

14:00 – 16:00 svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláš

Za dary Ducha svatého pro kněze a za celou církev

19:00 – 21:00 výstav NSO, svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

Sobota 6. 2.

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů/ 1. v měsíci

7:00

Mše svatá

18:00

Na společný úmysl (Nutná rezervace)

Mše svatá

Neděle 7. 2.

5. v mezidobí

 

7:30

Za farníky (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za rodiče Řezníčkovy, Marii Necidovu a Ludmilu Šoukalovu

10:30

Za + členy rodiny Krejčovy a Požárovy a duše v očistci (Nutná rezervace)

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Lavičkách, Oslavici, Vídni, Stránecké Zhoři a Kochánově

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za Václava Kubíčka a duše v očistci (Nutná rezervace)

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 4. února bude pravidelná návštěva nemocných.

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Charita děkuje za Vaše finanční dary při Tříkrálové sbírce. Dále však můžete přispívat pomocí online kasičky, bankovním převodem nebo DMS koleda, vice informací: https://zdar.charita.cz/podporte-nase-sluzby/trikralova-sbirka/ 

Modlitby na úmysly Nového Jeruzaléma probíhají každý den před ranní mši svatou.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

Nedělní liturgie

V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Začal křičet: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení – a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ A pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji. Mk 1,21-28

Nedělní evangelium vypráví o osvobození člověka od zlého ducha. Někteří lidé vidí zlého ducha všude kolem nás. I když jde o maličkosti, které se nepovedly. Je to například, když třeba nejdou obchody, nedaří se mi ve škole… jistě přehánějí. Pro jiné ďábel neexistuje, maximálně ho připouští jako kulturní záležitost nebo zosobnění zla.

V reálném životě si jeho existenci nepřipouštějí, nikdy o něm nemluví, nepřisuzují mu vůbec žádnou iniciativu. Tak mu udělují svobodu v jednání.

Lidé, kteří skutečně věří v ďáblovu existenci a bojují proti němu, musí postavit do středu svého života Krista. Člověk, který je na duchovní cestě, nemusí mít z ďábla strach. Ďábel má strach ze syna Božího. Církev nám dává do ruky zbraně, to je svátost smíření a eucharistie. Ďábel se nejvíce obává třech věcí: modlitba chvály, pokora a poslušnost.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 20 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/porad-bohosluzeb

Rezervace na týden od 1. 2. do 7. 2. bude spuštěna v neděli 31. 1. v 12:00

Neděle 31.1.

4. v mezidobí

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Mše svatá (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

Pondělí 1. 2.

17:00

Horní Bory: Mše svatá ze svátku Uvedení Páně do chrámu, žehnání svící (svíce s sebou)

Pátek 5. 2.

Památka sv. Agáty, panny a mučednice /1. v měsíci

18:00

Dolní Bory: Mše svatá

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Neděle 7.2.

5. v mezidobí

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Mše svatá (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

 

 Farní oznámení

Ve čtvrtek 4. února bude pravidelná návštěva nemocných.

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 17 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/porad-bohosluzeb

Rezervace na týden od 1. 2. do 7. 2. bude spuštěna v neděli 31. 1. v 12:00

Neděle 31.1.

4. v mezidobí

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Mše svatá (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání v Stránecké Zhoři a Kochánově

Pondělí 1. 2.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Úterý 2. 2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu

18:00

Mše svatá se žehnáním svící (svíce s sebou)

Čtvrtek 4.2.

17:30

Mše svatá pro mládež

Pátek 5.2.

Památka sv.Agáty, panny a mučednice /1. v měsíci

18:30

Mše svatá

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Sobota 6. 2.

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů/ 1. v měsíci

15:00

Svátost smíření

16:00

Mše svatá

Neděle 7.2.

5. v mezidobí

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za rodiče Bradáčovy z Olší (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření v kostele

11:00 – 11:30 Možnost svatého přijímání ve Stránecké Zhoři a Kochánově

 

 Farní oznámení

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800.

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
On odpouští všechny tvé viny.
(Žl 103,3)
Nahoru