Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 3.1. - 10.1.2021

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 3.1. - 10.1.2021

Farnost Velké Meziříčí

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 35 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/porad-bohosluzeb

Rezervace na týden od 4. 1. do 10. 1. bude spuštěna v neděli 3. 1. v 12:00

Neděle 3. 1.

2. neděle po Narození Páně

7:30

Za farníky (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za rodinu Březkovu a Dvořákovu a duše v očistci (Nutná rezervace)

10:30

Za + otce Jana (Nutná rezervace)

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za ukončení pandemie (Nutná rezervace)

Pondělí 4. 1.

7:00

Antonína Práška a živou a + rodinu Práškovu, Rosovu, Cahovu a duše v očistci

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

17:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 5. 1.

7:00

Mše svatá

Středa 6. 1.

Slavnost

ZJEVENÍ PÁNĚ

7:00

Za manžela, dvoje rodiče, dva syny, sestru, dva švagry a živou a + přízeň (Nutná rezervace)

8:00

Za farníky (Nutná rezervace)

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

17:00

Mše svatá Mostiště

17:00

Mše svatá Lavičky

18:00

Za rodiče Chytkovy a Krčálovy, přízeň a Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu a duše v očistci (Nutná rezervace)

Čtvrtek 7. 1.

7:00

Za + rodiče Královy, živé a + příbuzné a na úmysl dárce

18:00

Mše svatá

Pátek 8. 1.

8:00

Za rodiče Jurovy a bratra Aloise a duše v očistci (Nutná rezervace)

9:00 - 9:30 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

14:00 – 16:00 svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu celé rodiny

Sobota 9. 1.

7:00

Za Annu a Libora Tesaře, zahradníka z Velkého Meziříčí

18:00

Za rodiče Anežku a Josefa Šoukalovy a živou a + rodinu Šoukalovu, Kolouchovu, Hudečkovu, Vokounovu a duše v očistci (Nutná rezervace)

Neděle 10. 1.

Svátek Křtu Páně

 

7:30

Za + manžela, dvoje rodiče a vnuka (Nutná rezervace)

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše (Nutná rezervace)

Za + manžele Vochiánovy, Bohumila Šanderu a duše v očistci

10:30

Na poděkování za 80 let života, + rodiče, dar rodiny s prosbou o dary

Ducha svatého do dalších let (Nutná rezervace)

11:30 - 12:00 Možnost svatého přijímání v kostele

14:00 - 16:00 Svátost smíření a možnost svatého přijímání v kostele

18:00

Za farníky (Nutná rezervace)

 

Farní oznámení

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Ve čtvrtek 7. 1. proběhnou pravidelné návštěvy nemocných.

Tříkrálová sbírka Charity probíhá 1. - 24. 1. v tomto čase opatření můžete přispět pomocí online kasičky,    bankovním převodem nebo DMS koleda, vice informací: 
https://zdar.charita.cz/podporte-nase-sluzby/trikralova-sbirka/
Pokud se situace zklidní, charita doufá, že koledníci vyrazí do ulic i v letošním roce.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800.

 

Nedělní liturgie

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: "To je ten, o kterém jsem řekl: 'Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.'" Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá v náručí Otcově, ten (o něm) podal zprávu. Jan 1,1-18

Během války našel jeden voják na bojištích Francie rozbitý rám,
který kdysi obsahoval obraz Ježíše. Obraz byl pryč, ale na rámu stále ještě
zůstala slova Ecce homo. Voják rám poslal domů jako suvenýr, a kdosi doma do něho vsadil zrcadlo a pověsil ho na zeď. Jednoho dne přišel do toho domu nějaký muž,
přečetl si ta burcující slova 'Hle, člověk!' a uviděl sám sebe...

Člověk sám sebe vidí dobře jen tehdy, když se vidí v Ježíši. V jeho jasné záři se nám ukáží i ty skutečnosti, o kterých jinak sotva víme.

Bůh ukrytý v příbězích, James A. Feehan
https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/o-cloveku-ecce-homoram-obrazu-z-valky

 

Farnost Bory

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 20 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/porad-bohosluzeb

Rezervace na týden od 4. 1. do 10. 1. bude spuštěna v neděli 3. 1. v 12:00

Neděle 3.1.

2. po Narození Páně

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za farníky (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

Středa 6.1.

Slavnost Zjevení Páně

18:00

Mše svatá

Pátek 8.1.

18:00

Dolní Bory - Mše svatá

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Neděle 10.1.

Křtu Páně

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Mše svatá (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

 

Farní oznámení

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Ve čtvrtek 7. 1. proběhnou pravidelné návštěvy nemocných.

Tříkrálová sbírka Charity probíhá 1. - 24. 1. v tomto čase opatření můžete přispět pomocí online kasičky, bankovním převodem nebo DMS koleda, vice informací: https://zdar.charita.cz/podporte-nase-sluzby/trikralova-sbirka/  
Pokud se situace zklidní, charita doufá, že koledníci vyrazí do ulic i v letošním roce.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800.

 

 

Farnost Netín

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 10% obsazenosti, v našem kostele je to 17 osob.

Označené bohoslužby s nutnou rezervací je možné navštívit jen po rezervaci. Rezervovat se můžete: https://www.farnostvm.cz/porad-bohosluzeb

Rezervace na týden od 4. 1. do 10. 1. bude spuštěna v neděli 3. 1. v 12:00

Neděle 3.1.

2. po Narození Páně

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za Marii Kunčarovu, manžela, syna, jejich rodiče a sourozence (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

Pondělí 4.1.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Středa 6.1.

Slavnost

Zjevení Páně

18:00

Mše svatá

Čtvrtek 7.1.

17:30

Za rodiče Krejzlovy a celou přízeň

Pátek 8.1.

18:30

Za Lubomíra Vondráčka, rodiče a živou a + přízeň

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

Neděle 10.1.

Křtu Páně

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:00

Za rodiče Horkých a živou a + přízeň (Nutná rezervace)

10:00 – 11:00 Možnost svatého přijímání a svátosti smíření

 

Farní oznámení

Žádáme, abyste respektovali nařízení Vlády ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Tříkrálová sbírka Charity probíhá 1. - 24. 1. v tomto čase opatření můžete přispět pomocí online kasičky, bankovním převodem nebo DMS koleda, vice informací:
https://zdar.charita.cz/podporte-nase-sluzby/trikralova-sbirka/  
Pokud se situace zklidní, charita doufá, že koledníci vyrazí do ulic i v letošním roce.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800.

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Anděl Páně v noci otevřel dveře žaláře.
(Sk 5,19)
Nahoru