Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 20.12. - 27.12.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 20.12. - 27.12.2020

Farnost Velké Meziříčí 

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 20% obsazenosti, v našem kostele je to 70 osob.

Od úterý 22. 12. si můžete na www.farnostvm.cz rezervovat místo v kostele na vánoční bohoslužby. Prosíme, abyste byly ohleduplní a poskytli možnost i dalším farníkům přihlásit se a zúčastnit se alespoň jedné mše svaté o svátcích. Děkujeme.

Neděle 20. 12.

4. adventní

 

6:30

Mše svatá

7:30

Za dvoje rodiče Žákovy, syna Jaroslava, živou a + rodinu a duše v očistci

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za Josefa a Ludmilu Smejkalovy a na poděkování za Boží pomoc a ochranu Panny Marie

10:30

Za rodinu Kazdovu, Syslovu a Dvořákovu

14:00 – 15:00 možnost svatého přijímání

17:00 – 19:00 svátost smíření

18:00

Za farníky

Pondělí 21. 12.

6:30 – 7:30 svátost smíření

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Za + rodiče Stockingerovy a syna

9:00 – 10:00 možnost přijetí svátosti smíření a svatého přijímání

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Marii Brabcovu

14:00

Nemocnice (návštěva kněze na pokojích)

Úterý 22. 12.

6:30 – 7:30 svátost smíření

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Za rodinu Kašíkovu z obou stran

9:00 – 10:00 možnost přijetí svátosti smíření a svatého přijímání

Středa 23. 12.

6:30 – 7:30 svátost smíření

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Za + Pavla a Ladislava Kotrbovy a prarodiče

9:00 – 10:00 možnost přijetí svátosti smíření a svatého přijímání

14:00 – 18:00 svátost smíření (8 zpovědníků)

Čtvrtek 24. 12.

Štědrý den

6:30 – 7:30 svátost smíření

6:00

Rorátní mše svatá

7:00

Za Blaženu Hladkou, rodiče, sourozence a duše v očistci

9:00 – 10:00 možnost přijetí svatého přijímání

14:30

Bohoslužba slova online pro děti z kostela sv. Mikuláše

15:30

Za rodiny a děti

22:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše: Za mír a pokoj

Pátek 25. 12.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

5:30

Mše svatá

6:30

Za farníky

7:30

Mše svatá

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše:  Na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let

10:30

Za město a obce naší farnosti

11:30 – 12:00 možnost přijetí svatého přijímání

15:00 – 16:00 možnost přijetí svatého přijímání

16:30

Mše svatá

18:00

Za dvoje + rodiče a bratry s prosbou o udržení a posílená víry v rodinách

a poděkování za Boží požehnání

Sobota 26. 12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

6:30

Mše svatá

7:30

Za + Jana Pánka a jeho nemocnou manželku

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše: Za živou a + rodinu Staňkovu a Ochranovu, Boží ochranu a požehnání a duše v očistci

10:30

Za + Stanislava Štěpánka, + rodiče a + sourozence

11:30 – 12:00 možnost přijetí svatého přijímání

18:00

Za rodiče a prarodiče Kunčarovy, Palečkovy, Blažíčkovy a celou živou rodinu a duše v očistci

Neděle 27. 12.

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

 

6:30

Mše svatá

7:30

Za živou a + rodinu Konečných, Nebohovu, Markovu a Boží požehnání

a ochranu Panny Marie

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za živou a + rodinu Dufkovu

10:30

Za rodiče Střechovy, celou rodinu, pana Gabriela, jeho syna a duše v očistci

11:30 – 12:00 možnost přijetí svatého přijímání

15:00 – 16:00 možnost přijetí svatého přijímání

18:00

Za farníky

 

Farní oznámení

Děkujeme všem dětem farnosti a škol za krásné dárky, které připravili pro naše staré a nemocné. Všechny je předáme do Domova pro seniory a do nemocnice v Mostištích.

Žádáme, abyste jste respektovali nařízení Vláda ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách a rozestupech.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo 1621146349/0800

 

Nedělní liturgie

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: "Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!" Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce." Maria řekla andělovi: "Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám." Anděl jí odpověděl: "Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného." Maria řekla: "Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova." A anděl od ní odešel. Lk 1,26-38

Bůh nechce být uzavřen jen někde v chrámu, chce být se svým lidem, chce ho vést, chce být jeho králem a to v srdci každého člověka. On srdce proměňuje, zúrodňuje, jako déšť vyprahlou zemi. Když se člověk obrací na Boha, není to znamením jeho ubohosti, ale naopak jeho velikosti, neboť díky Bohu a spolu sním, se stává velikým, stává se sám sebou. Není to tak, že by se člověk v odevzdání do rukou Božích stranil druhých; jeho srdce skutečně procitá, a on ses tává vnímavým, laskavým a otevřeným.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 20% obsazenosti, v našem kostele je to 40 osob.

Od úterý 22. 12. si můžete na www.farnostvm.cz rezervovat místo v kostele na vánoční bohoslužby. Prosíme, abyste byly ohleduplní a poskytli možnost i dalším farníkům se přihlásit a zúčastnit se alespoň jedné mše svaté o svátcích. Děkujeme.

 

Neděle 20.12.

4. adventní

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:45

Za rodiče Zikmundovy, Bohumila Jakubce, sestru Evu a živou a + přízeň

10:30 – 11:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v Horních Borech

Úterý 22. 12.

17:30 – 19:00 Svátost smíření v Horních Borech (4 zpovědníci)

Čtvrtek 24. 12.

Štědrý den

14:30 Přenos bohoslužby slova online pro děti z kostela sv. Mikuláše

22:00 Přenos půlnoční mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

16:00

Horní Bory: Za rodiny ve farnosti

Pátek 25. 12.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

 9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

7:30

Horní Bory- Za farníky

8:45

Horní Bory: Mše svatá

10:00

Horní Bory- Za rodinu Dostálovu, Poulovu a Hladíkovu

11:00 – 11:30 možnost svatého přijímání v kostele v Horních Borech

Sobota 26. 12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

7:30

Horní Bory – Za dobrodince

8:45

Horní Bory – mše svatá

10:00

Horní Bory: Za živé a + z rodiny Markovy, Kujalovy, Petra Hallu a duše v očistci

11:00 – 11:30 možnost svatého přijímání v kostele v Horních Borech

 

Neděle 27.12.

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

7:30

Horní Bory – Za rodiny naší farnosti

8:45

Horní Bory – mše svatá

10:00

Horní Bory: Za Pavla Krejčího a živou a + přízeň

 

 Farní oznámení

Děkujeme všem dětem farnosti a škol za krásné dárky, které připravili pro naše staré a nemocné. Všechny je předáme do Domova pro seniory a do nemocnice v Mostištích.

Žádáme, abyste jste respektovali nařízení Vláda ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1477073359/0800

..................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Maximální účast věřících v kostele na bohoslužbách je nyní možná z 20% obsazenosti, v našem kostele je to 35 osob.

Od úterý 22. 12. si můžete na www.farnostvm.cz rezervovat místo v kostele na vánoční bohoslužby. Prosíme, abyste byly ohleduplní a poskytli možnost i dalším farníkům se přihlásit a zúčastnit se alespoň jedné mše svaté o svátcích. Děkujeme.

Neděle 20.12.

4. adventní

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

8:00

Za rodiče Homolovy, Markovy a celou přízeň

14:00 – 15:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání

Pondělí 21. 12.

 

17:30 – 19:00 svátost smíření (4 zpovědníci)

Čtvrtek 24. 12.

Štědrý den

14:30 Přenos bohoslužby slova online pro děti z kostela sv. Mikuláše

22:00 Přenos půlnoční mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

16:00

Za mír a pokoj ve světě

Pátek 25. 12.

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

7:30

Za farníky

8:45

Za všechny dobrodince farnosti

10:00

Mše svatá

11:00 – 11:30 možnost svatého přijímání

Sobota 26. 12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

7:30

Za všechny dobrodince farnosti

8:45

Mše svatá

10:00

Mše svatá

11:00 – 11:30 možnost svatého přijímání

Neděle 27.12.

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

7:30

Za rodiče Lázničkovy z Olší a celou přízeň

8:45

Za rodiny naší farnosti

10:00

Mše svatá

11:00 – 11:30 možnost svatého přijímání

 

 Farní oznámení

Děkujeme všem dětem farnosti za krásné dárky, které připravili pro naše staré a nemocné. Všechny je předáme do Domova pro seniory a do nemocnice v Mostištích.

Žádáme, abyste jste respektovali nařízení Vláda ČR o počtu přítomných osob na bohoslužbách.

Děkujeme za Vaše dary na farnost, dále můžete přispět na účet číslo  1621224319/0800

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Já, Bůh, ponižuji strom vysoký a povyšuji strom nízký.
(Ez 17,24)
Nahoru