Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 15.11. - 22.11.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 15.11. - 22.11.2020

Farnost Velké Meziříčí

Mše svaté jsou slouženy bez účasti věřících. Kostel je možné navštívit k soukromé modlitbě vždy od 7:30do 19:00, mimo čas přenosů online bohoslužeb.

Každý večer ve 20:00 vybízíme ke společné modlitbě růžence za ukončení epidemie koronaviru.

Neděle 15. 11.

33. v mezidobí

 

Za živou a + rodinu Přibylovu, Drápelovu a duše v očistci

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za Josefa Doležala, syna Josefa a Boží ochranu pro rodinu Doležalovu a Plodíkovu

 

Za + Václava Vávru, živou a + rodinu a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a svaté přijímání

 

Za farníky

Pondělí 16. 11.

Památka sv. Markéty Skotské

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

 

Za živou a + rodinu Charvátovu a Herinkovu, obrácení v rodině a Boží ochranu

Úmysl Stránecká Zhoř - zámek

Úmysl Lavičky: Za živou a + rodinu Skryjovu

Úterý 17. 11.

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

 

Za svobodu a spravedlnost

Středa 18. 11.

Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

 

Za Jiřího Plechla

Úmysl Mostiště: Za rodinu Vávrovu z Vídně

Úmysl Hrbov: Za živou a + rodinu Oulehlovu

15:00 – 16:00 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

Čtvrtek 19. 11.

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

 

Za Petra Janáčka a živou a + rodinu z obou stran

Za rodiče Kratochvílovy, syna, Petra Muchu a duše v očistci

Pátek 20. 11.

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

 

Na poděkování za 50 let společného života s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro děti s rodinami

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání ve Špitálku

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za Emílii Krejčovu, živou a + rodinu Krejčovu, Kryštofovu, Františka Borůvky a duše v očistci

Sobota 21. 11.

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

9:00 – 9:30 svátost smíření a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

 

Za rodiče Šobovy, Tomanovy a Marii a Aloise Votoupalovy

Za + Marii Doležalovu, + Josefa Doležala a všechny + děti a sourozence

Neděle 22. 11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

 

Za + Leopolda Skryju, rodiče, sourozence a duše v očistci

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše

Za rodiče Tomanovy a duše v očistci

 

Za farníky

14:00 – 16:00 Svátost smíření a svaté přijímání

 

Za rodiče Beranovy, Vondráčkovy a syna a Boží ochranu a požehnání

pro celou rodinu

 

 Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z našeho kostela bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00. Odkaz na online bohoslužby najdete na www.farnostvm.cz.

Návštěvy nemocných v listopadu probíhají průběžně na požádání.

Pokud půjdete ke svatému přijímání, prosíme, abyste se v kostele příliš nezdržovali.

Pohřbů (v kostele i na hřbitově) se v tento čas mimořádných opatření může účastnit jen 10 osob. Prosíme, abyste toto nařízení vlády respektovali!

O slavnosti Krista Krále končí Rok Bible, prosíme ty, kteří se zapojili do farní výzvy „Společně čteme Bibli“, aby lístky s odpověďmi dodali do 15. 12. do sběrných krabic v kostele. V neděli 20. 12. budeme losovat ze správných odpovědí, výherci jako cenu obdrží Bibli.

V  úterý 17. listopadu se symbolicky v 17 hodin 11 minut rozezní na několik minut kostelní zvony jako připomínka listopadových událostí a pádu komunistického režimu v roce 1989. Prosíme zvoníky v obcích, aby v tento čas také zazvonili.

V příštím týdnu se rozloučíme v kostele sv. Mikuláše s panem Miroslavem Karbanem.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Tobiáš, 1 - 4 kapitola

Otázka pro děti: Proč Tóbit oslepl?

Otázka pro dospělé: Jak v zajetí Tóbit plnil ustanovení Zákona?

                                                             

Nedělní liturgie     

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, (podnikavě) jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi (jámu) a peníze svého pána ukryl. Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: `Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle – dalších pět jsem vydělal.' Pán mu řekl: `Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.' Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: `Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle – další dvě jsem vydělal.' Pán mu řekl: `Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.' Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: `Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří.' Pán mu odpověděl: `Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A tohoto služebníka, který není k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.'" Mt 25,14-30

Ze svěřených darů poznáváme jaký je náš úkol od Pána, jaká je naše cesta. Na této cestě, pak objevujeme další svoje obdarování a tak přijímáme nové výzvy – jsme stále zváni k růstu.  Třetí služebník měl z Pána strach. Strach ho svázal a stal se lenochem. Měl strach jít do rizika, strach z toho, že dar je jen obchod - udělal jen to nejnutnější.

Odvážný člověk riskuje, jde do nových věcí i s tím, že vždycky se může něco zhatit. Bůh po nás nechce nic, co bychom nezvládli. Vyprošujeme od Boha odvahu jít dál.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Mše svaté jsou slouženy bez účasti věřících. Každý večer ve 20:00 vybízíme ke společné modlitbě růžence za ukončení epidemie koronaviru.

Neděle 15.11.

33. v mezidobí

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

 

Za Františka Filipa, rodiče, rodiče Michalovy, Boží ochranu pro celou rodinu a duše v očistci -  úmysl odsloužen ve VM

15:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v Horních Borech

Čtvrtek 19. 11.

 

Za rodinu Mejzlikovu, Ochranovu a Boží požehnání pro celou rodinu - úmysl odsloužen ve VM

Pátek 20. 11.

17:00 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v Dolních Borech

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

 

Za rodiče Lázničkovy, dva syny, celou přízeň a duše v očistci - úmysl odsloužen ve VM

 

Neděle 22.11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

 

Za rodinu Jízdných - úmysl odsloužen ve VM

15:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v Horních Borech

 

Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z kostela sv. Mikuláše ve VM bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00. Odkaz na online bohoslužby najdete na stránkách www.farnostvm.cz

Návštěvy nemocných v listopadu probíhají průběžně na požádání.

Pokud půjdete ke svatému přijímání, prosíme, abyste se v kostele příliš nezdržovali.

Pohřbů (v kostele i na hřbitově) se v tento čas mimořádných opatření může účastnit jen 10 osob. Prosíme, abyste toto nařízení vlády respektovali!

O slavnosti Krista Krále končí Rok Bible, prosíme ty, kteří se zapojili do farní výzvy „Společně čteme Bibli“, aby lístky s odpověďmi dodali do 15. 12. do sběrných krabic v kostele. V neděli 20. 12. budeme losovat ze správných odpovědí, výherci jako cenu obdrží Bibli.

V  úterý 17. listopadu se symbolicky v 17 hodin 11 minut rozezní na několik minut kostelní zvony jako připomínka listopadových událostí a pádu komunistického režimu v roce 1989. Prosíme zvoníky v obcích, aby v tento čas také zazvonili.

  

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Tobiáš, 1 - 4 kapitola

Otázka pro děti: Proč Tóbit oslepl?

Otázka pro dospělé: Jak v zajetí Tóbit plnil ustanovení Zákona?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Mše svaté jsou slouženy bez účasti věřících. Každý večer ve 20:00 vybízíme ke společné modlitbě růžence za ukončení epidemie koronaviru.

Neděle 15.11.

33. v mezidobí

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

 

Za Petra Judu a dvoje rodiče – úmysl odsloužen ve VM

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání

Pondělí 16. 11.

Památka sv. Markéty Skotské

 

Úmysl mše svatá Stránecká Zhoř – zámek – úmysl odsloužen ve VM

Pátek 20. 11.

 

16:30 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

 

Za Josefa Horkého a živou a + přízeň -  úmysl odsloužen ve VM

Neděle 22.11.

Slavnost Ježíše Krista Krále

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

 

Za rodinu Tomanovu, Šobovu, celou přízeň a duše v očistci – úmysl odsloužen ve VM

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání

 

Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z kostela sv. Mikuláše ve VM bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00. Odkaz na online bohoslužby najdete na stránkách www.farnostvm.cz.

Návštěvy nemocných v listopadu probíhají průběžně požádání.

Pokud půjdete ke svatému přijímání, prosíme, abyste se v kostele příliš nezdržovali.

Pohřbů (v kostele i na hřbitově) se v tento čas mimořádných opatření může účastnit jen 10 osob. Prosíme, abyste toto nařízení vlády respektovali!

O slavnosti Krista Krále končí Rok Bible, prosíme ty, kteří se zapojili do farní výzvy „Společně čteme Bibli“, aby lístky s odpověďmi dodali do 15. 12. do sběrných krabic v kostele. V neděli 20. 12. budeme losovat ze správných odpovědí, výherci jako cenu obdrží Bibli.

V  úterý 17. listopadu se symbolicky v 17 hodin 11 minut rozezní na několik minut kostelní zvony jako připomínka listopadových událostí a pádu komunistického režimu v roce 1989. Prosíme zvoníky v obcích, aby v tento čas také zazvonili.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Tobiáš, 1 - 4 kapitola

Otázka pro děti: Proč Tóbit oslepl?

Otázka pro dospělé: Jak v zajetí Tóbit plnil ustanovení Zákona?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
K Ježíšovi přicházeli samí hříšníci.
(Lk 15,1)
Nahoru