Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 25.10. - 2.11.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 25.10. - 2.11.2020

Farnost Velké Meziříčí 

Od pondělí 26. 10. budou mše svaté slouženy bez účasti věřících.

Kostel bude možné navštívit k soukromé modlitbě vždy od 7:30do 19:00, mimo čas přenosů online bohoslužeb.

Neděle 25. 10.

30. v mezidobí

7:30

Za manžela Jaroslava Babáka, dvoje rodiče, sestru Marii Černou a duše

v očistci

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše:

Za sestru Marii, synovce Josefa, rodinu Ondráčkovu a duše v očistci

10:30

Za Pavla Vondráčka a syna, rodiče Vondráčkovy, Prokopovy a syna, živé a

+ rodiny a na vlastní úmysl

14:00 – 16:00 výstav NSO a možnost přijetí svatého přijímání v kostele

18:00

Za živou a + rodinu Neužilovu s prosbou o Boží ochranu pro rodiny dětí

Pondělí 26. 10.

9:00 – 10:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

 

Za farníky

Úmysl Stránecká Zhoř

Úmysl Hrbov

Úterý 27. 10.

9:00 – 10:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

 

Za Františka Baráka, rodinu Barákovu, Plchovu a duše v očistci

Středa 28.10.

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

 

9:00 – 10:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

 

Za český národ

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

Čtvrtek 29. 10.

Památka bl. Restituty Kafkové, panny a mučednice

9:00 – 10:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

 

Za Františka, Růženu a Antonii Hladíkovy a celou rodinu Hladíkovu

Za + dvoje rodiče a přízeň a + Ludmilu Dvořákovu

Pátek 30. 10.

 

Za + Květoslavu a Josefa Šanderovy a duše v očistci

9:00 – 10:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

10:00

Pohřební mše svatá Mostiště: Za + Františka Čermáka

14:00 – 16:00 Výstav NSO, svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období ve Špitálku

18:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše: Za Zdeňka Brodského a živou a + rodinu

19:00 – 21:00 svátost smíření a přijetí svatého přijímaní v kostele

Sobota 31. 10.

Památka sv. Wofganga, biskupa

9:00 – 10:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

 

Za živou a + rodinu Horkých, duše v očistci a za mír

Za živou a + rodinu Rosovu, Pospíšilovu, celou přízeň, víru v rodinách, Boží požehnání a duše v očistci

11:00

SvatbaVM: Ondřej Marek a Marie Vašulínová

15:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

Neděle 1. 11.

Slavnost VŠECH SVATÝCH

 

Za farníky

9:00

Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše: Za Jiřího Bradáče, děti a jejich rodiny, šťastnou hodinu smrti a sestru Emílii

 

Za rodinu Doležalovu, Vlachovu a duše v očistci

14:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

 

Za živou a + rodinu Procházkovu, Vlachovu a duše v očistci

 

Pondělí 2. 11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

9:00 – 10:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

15:00 – 16:00 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

 

Za všechny zemřelé

Na úmysl svatého Otce

18:00

Přenos mše svaté a dušičkové pobožnosti online z kostela sv. Mikuláše: Za živou a + rodinu Kosourovu a Šitkovu, celou přízeň a duše v očistci

 

Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z našeho kostela bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00. Odkaz na online bohoslužby najdete na www.farnostvm.cz, v případě nekvalitního přenosu přepněte na nižší rozlišení.

Každý večer ve 20:00 hodin vybízíme k modlitbě růžence za ukončení pandemie koronaviru.

Úřední hodiny na faře ve Velkém Meziříčí budou od 22. 10. 2020 d o odvolání: Pondělí, středa a pátek – 9:00 – 10:00. Dále pak na požádání dle telefonické domluvy.

V letošním roce plnomocné odpustky pro duše v očistci mohou věřící pro zemřelé získat už od 25. 10. do 8. 11. Podmínkou pro získání plnomocných odpustků je svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce a návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé.

Na příští týden připravujeme dušičkový zpravodaj.

Biskup Vojtěch s ohledem na současná nařízení  vlády uděluje pro věřící brněnské diecéze dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. 

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Soudců, 15 – 19 kapitola

Otázka pro děti: Jak se podařilo Pelištejncům spoutat Samsona?

Otázka pro dospělé: Jaký byl poslední triumf Samsona?

 

Nedělní liturgie     

Když se farizeové doslechli, že (Ježíš) umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „`Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.' To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“ Mt 22,34-40

Pane, jsi můj Bůh, jsi můj Pán, a nikdy jsem tě neviděl. Učinil jsi mě, obnovil jsi mě, dal jsi mi vše, co je ve mně dobrého, a dosud jsem tě nepoznal. Byl jsem přece stvořen, abych tě viděl, a dosud jsem nedosáhl toho, pro co jsem byl stvořen.

Jak dlouho ještě, Pane? Jak dlouho ještě budeš na nás zapomínat, Pane? Jak dlouho ještě budeš odvracet od nás svou tvář? Kdy na nás shlédneš a vyslyšíš nás? Kdy osvítíš náš zrak a ukážeš nám svou tvář? Kdy nám znovu dáš sebe?

Shlédni na nás, Pane, vyslyš a osvěť nás. Zjev se nám. Vrať nám sebe, aby nám bylo dobře; bez tebe je nám tak zle! Slituj se nad naším velkým úsilím o tebe, protože bez tebe nic nezmůžeme.

Pouč mě, jak tě mám hledat a zjev se hledajícímu. Nemohu tě hledat, nenaučíš-li mě tomu, ani tě nalézt, nezjevíš-li se. Kéž tě hledám svou touhou, kéž po tobě toužím, hledaje tě; kéž tě naleznu svou láskou, kéž tě miluji, nalézaje tě.                           

Ze spisu »Proslogion« od svatého Anselma, biskupa

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory  

Od pondělí 26. 10. budou mše svaté slouženy bez účasti věřících.

Neděle 25.10.

30. v mezidobí

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

9:45

Za rodiče Dostálovy, dva syny, rodiče Poulovy a Boží ochranu

14:00 – 16:00 výstav NSO a možnost přijetí svatého přijímání v Horních Borech

Pondělí 26. 10.

17:00 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období v H. Bory

Středa 28.10.

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

17:00 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období v H. Bory

Pátek 30. 10.

17:00 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období v D. Bory

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

 

Za rodinu Konečných, rodiče Charvátovy a syna a rodiče Svobodovy – úmysl odsloužen ve VM

Neděle 1.11.

Slavnost

VŠECH SVATÝCH

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

 

Za Rudolfa a Aleše Kučerovy, rodiče Kučerovy a Brendelovy, živou a + přízeň a duše v očistci

14:00 – 16:00 výstav NSO, svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období v Horních Borech

Pondělí 2. 11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

17:00 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období v H. Bory

18: 00 Přenos mše svaté a dušičkové pobožnosti online z kostela sv. Mikuláše

 

Za Josefa Zástěru, jeho otce a živou a + rodinu Vítkovu a Zástěrovu

 

Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z kostela sv. Mikuláše ve VM bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00. Odkaz na online bohoslužby najdete na stránkách www.farnostvm.cz, v případě nekvalitního přenosu přepněte na nižší rozlišení.

Úřední hodiny na faře ve Velkém Meziříčí budou od 22. 10. 2020 d o odvolání: Pondělí, středa a pátek – 9:00 – 10:00. Dále pak na požádání dle telefonické domluvy.

V letošním roce plnomocné odpustky pro duše v očistci mohou věřící pro zemřelé získat už od 25. 10. do 8. 11. Podmínkou pro získání plnomocných odpustků je svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce a návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé.

Každý večer ve 20:00 hodin vybízíme k modlitbě růžence za ukončení pandemie koronaviru.

Na příští týden připravujeme dušičkový zpravodaj.

Biskup Vojtěch s ohledem na současná nařízení  vlády uděluje pro věřící brněnské diecéze dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. 

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Soudců, 15 – 19 kapitola

Otázka pro děti: Jak se podařilo Pelištejncům spoutat Samsona?

Otázka pro dospělé: Jaký byl poslední triumf Samsona? 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Od pondělí 26. 10. budou mše svaté slouženy bez účasti věřících.

Neděle 25.10.

30. v mezidobí

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

8:00

Za Jana Sýkoru

14:00 – 16:00 výstav NSO a možnost přijetí svatého přijímání

Pondělí 26. 10.

16:30 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

 

Úmysl Stránecká Zhoř – odsloužen ve VM

Středa 28.10.

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

16:30 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

Čtvrtek 29. 10.

 

Za rodiče Krejzlovy a celou přízeň – úmysl odsloužen ve VM

Pátek 23. 10.

16:30 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

18:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

 

Za rodiče Němcovy a dceru Marii – úmysl odsloužen ve VM

Neděle 1.11.

Slavnost

VŠECH SVATÝCH

9:00 Přenos mše svaté online z kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí

 

Za Věru Chalupovu, rodiče Wolfovy, Čermákovy, Chalupovy, dva syny a švagra

14:00 – 16:00 výstav NSO, Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

Pondělí 2. 11.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

16:30 – 17:30 Svátost smíření a přijetí svatého přijímání v dušičkovém období

18:00 Přenos mše svaté a dušičkové pobožnosti online z kostela sv. Mikuláše:

 

Za Marii a Josefa Roušovi, dvoje rodiče, Marii Nováčkovu, manžele Hejtmánkovy a celou přízeň

 

Farní oznámení

Přenos online bohoslužeb z kostela sv. Mikuláše ve VM bude v neděli v 9:00 a v pátek v 18:00.  Odkaz na online bohoslužby najdete na stránkách www.farnostvm.cz, v případě nekvalitního přenosu přepněte na nižší rozlišení.

Každý večer ve 20:00 hodin vybízíme k modlitbě růžence za ukončení pandemie koronaviru.

Příští týden připravujeme dušičkový zpravodaj.

Úřední hodiny na faře ve Velkém Meziříčí budou od 22. 10. 2020 d o odvolání: Pondělí, středa a pátek – 9:00 – 10:00. Dále pak na požádání dle telefonické domluvy.

V letošním roce plnomocné odpustky pro duše v očistci mohou věřící pro zemřelé získat už od 25. 10. do 8. 11. Podmínkou pro získání plnomocných odpustků je svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce a návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé.

Biskup Vojtěch s ohledem na současná nařízení  vlády uděluje pro věřící brněnské diecéze dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. 

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Soudců, 15 – 19 kapitola

Otázka pro děti: Jak se podařilo Pelištejncům spoutat Samsona?

Otázka pro dospělé: Jaký byl poslední triumf Samsona?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru