Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 20.9. - 27.9.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 20.9. - 27.9.2020

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 20. 9.

25. v mezidobí/

50. výročí od posvěcení zvonů v kostele svatého Mikuláše/ Sbírka

na Rádio Proglas

7:30

Za Josefa Milotu, dvoje rodiče, celou živou a + rodinu a duše v očistci

9:00

Za manžela, rodiče Svobodovy a bratra Jana, prarodiče, Boží ochranu a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

18:00

Za + rodiče Annu a Josefa Prachařovy a duše v očistci

Pondělí 21. 9.

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

7:00

Za manžela a rodinu Dvořákovu, Koskovu a Rozsívalovu

14:00

Mše svatá v nemocnici a návštěva kněze na pokojích

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

18:30

Mše svatá Lavičky

Úterý 22. 9.

7:00

Za rodiče Rosovy, Antonína Práška, živou a + rodinu Rosovu, Práškovu a duše v očistci

Středa 23. 9.

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

7:00

Za rodiče Střechovy a Havelkovy, dva vnuky, dva švagry a živou a + přízeň

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Marii Doležalovu

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 24. 9.

7:00

Na úmysl dárce

8:30

Společná modlitba svatého růžence

9:00

Rekolekční mše svatá ve VM

18:00

16:45 nácvik zpěvu – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů,

Za rodiče Zrůstovy, Zbyňka Pácala a živou rodinu

Pátek 25. 9.

8:00

Za + manžele Přibylovy a jejich rodiče, sourozence a Jaroslava Brázdu

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 svátost smíření ve Špitálku

17:00

Mše svatá ve Špitálku: Za živou a + rodinu Kamanovu

Sobota 26. 9.

7:00

Za Ludmilu Vodovu, bratra a jejich rodiče

10:30

Křest se mší svatou – David Jiráska

11:30

Křty dětí: Matyáš Klusáček a Tobias Milota

16:00

Poutní mše svatá ve Stránecké Zhoři 

18:00

Za + rodiče Annu a Bohumila Šrolerovy

Neděle 27. 9.

26. v mezidobí

 

 

7:30

Za rodiče Hugovy, Večeřovy, bratra Jaroslava a tetu Růženu

9:00

Za živou a + rodinu Kosourovu a Šitkovu, celou přízeň a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

11:00

Poutní mše svatá Hrbov

14:30

Pouť u kaple sv. Václava ve Lhotkách (14:00 vycházíme ze Lhotek)

18:00

Za rodinu Gajdošovu na Moravě a rodinu Požárovu na Slovensku

 Farní oznámení

Na faře se každý pátek schází „Klub maminek.“ Přijďte mezi nás i další maminky s dětmi. Scházíme se vždy od 8:30 ve farním sále.

Rozvrh výuky náboženství 2020/2021 ve školách a na faře ve farnosti Velké Meziříčí najdete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti VM ve „Výuka ve školách.“

Prosíme, abyste při všech bohoslužbách v kostele nosili roušky!! Dále prosíme, aby se věřící před ranní bohoslužbou doma vždy nasnídali a napili.

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Ester, 1 – 4 kapitola

Otázka pro děti: Kdo vychovával Ester?

Otázka pro dospělé: Jaký byl Mordokajův plán záchrany?

 

Nedělní liturgie     

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim: ‘Jděte i vy na mou vinici a dám vám, co bude spravedlivé.’ A šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak.
Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: ‘Co tu celý den nečinně stojíte?’ Odpověděli mu: ‘Nikdo nás nenajal.’ Řekl jim: ‘Jděte i vy na mou vinici!’
Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci: ‘Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.’ Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru.
Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: ‘Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik, co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.’ On však jednomu z nich odpověděl: ‘Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?’ Tak budou poslední prvními a první posledními.“ Mt 20,1-16

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory  

Neděle 20. 9.

25. v mezidobí/Sbírka na Rádio Proglas

9:45

Za Jaromíra Novotného a rodiče

Čtvrtek 24. 9.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za Anežku a Vladimíra Křížovy, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

Pátek 25. 9.

18:00

Dolní Bory: Za Jaroslava Dřímala, rodiny Dřímalovu, Královu a Petra Ženatého

Neděle 27. 9.

25. v mezidobí

9:45

Křest Tomáše Zenáhlíka

Za Jiřího Dvořáka, manželku, dvoje rodiče a živou a + přízeň

 

Farní oznámení

Prosíme, abyste při všech bohoslužbách v kostele nosili roušky!!!

 Ve čtvrtek 24. září od 17:00 začínají dětské mše svaté. Zvláště zveme děti, které letos byly anebo příští rok půjdou k 1. sv. přijímání!

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Ester, 1 – 4 kapitola

Otázka pro děti: Kdo vychovával Ester?

Otázka pro dospělé: Jaký byl Mordokajův plán záchrany?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 20. 9.

25. v mezidobí/Sbírka na Rádio Proglas

8:00

Za Jitku Sýkorovu, manžela a jejich rodiče a sourozence

11:00

Poutní mše svatá v kapli PM Bolestné za živou a + hraběcí rodinu

Pondělí 21. 9.

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Pátek 25. 9.

18:30

Za Annu a Josefa Ekslerovy a celou přízeň

Sobota 26. 9.

16:00

Poutní mše svatá ve Stránecké Zhoři 

Neděle 27. 9.

25. v mezidobí

8:00

Za živé a + z rodu Rymešů

 

Farní oznámení

Prosíme, abyste při všech bohoslužbách v kostele nosili roušky!!!

Připravujeme farní den tradičně o slavnosti sv. Václava v pondělí 28. 9., prosím rezervujte si čas v kalendáři na toto milé farní setkání. Budete mít možnost zúročit vaše znalosti s Bible.

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Knihy Ester, 1 – 4 kapitola

Otázka pro děti: Kdo vychovával Ester?

Otázka pro dospělé: Jaký byl Mordokajův plán záchrany?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Doufejte v Hospodina navždy.
(Iz 26,4)
Nahoru