Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 13.9. - 20.9.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 13.9. - 20.9.2020

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 13. 9.

24. v mezidobí

 

 

7:30

Za živou a + rodinu Vlachovu, Kališovu a Vaňkovu, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Mše svatá s poděkováním za úrodu: Na poděkování za dar rodiny s prosbou o Boží milosti do dalších let

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za rodinu Střechovu, Ambrožovu a Krejzovu

18:00

Za farníky

Pondělí 14. 9.

Svátek Povýšení svatého kříže

7:00

Mše sv. poutní ve Špitálku: S prosbou o dary Ducha svatého pro rodinu

14:00

Mše svatá v nemocnici a návštěva kněze na pokojích

17:30

Mše svatá Kochánov

18:30

Mše svatá Lavičky

Úterý 15. 9.

Památka Panny Marie Bolestné

7:00

Za rodiče Němcovy, děti Ladislava a Zdeňku, zetě Jaroslava Buriana a živou a + rodinu Burianovu

Středa 16. 9.

Památka sv. Ludmily, mučednice

7:00

Za rodinu Látalovu s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 17. 9.

7:00

Za manžela Josefa Koloucha, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

18:00

Za Zdeňka Horáka, Růženu Doležalovu a rodinu Horákovu a Lorencovu

Pátek 18. 9.

8:00

Za Boženu a Ludmilu Dvořákovy, rodiče a sourozence

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 svátost smíření ve Špitálku

17:00

Mše svatá ve Špitálku: Za Václava Kubíčka a duše v očistci

Sobota 19. 9.

Sobotní památka Panny Marie

7:00

Za živou a + rodinu Chylíkovu a Babáčkovu a duše v očistci

9:00

Zádušní mše sv. a kremační rozloučení s + Karlem Lázničkou

11:00

Křty dětí: Lukáš Hugo, Dominik Hladík, Stela Procházková, Petr Bartuněk

18:00

Za Boženu Maďarovu, Františka Hamra a živou a + rodinu Burešovu a Kaštanovu

Neděle 20. 9.

25. v mezidobí/ Sbírka

na Rádio Proglas

 

 

7:30

Za Josefa Milotu, dvoje rodiče, celou živou a + rodinu a duše v očistci

9:00

Za manžela, rodiče Svobodovy a bratra Jana, prarodiče, Boží ochranu a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

18:00

Za + rodiče Annu a Josefa Prachařovy a duše v očistci

Farní oznámení

Na faře se každý pátek schází „Klub maminek.“ Přijďte mezi nás i další maminky s dětmi. Scházíme se vždy od 8:30 ve farním sále.

Rozvrh výuky náboženství 2020/2021 ve školách a na faře ve farnosti Velké Meziříčí najdete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti VM ve „Výuka ve školách.“ Výuka začíná od 14. září 2020.

Prosíme, abyste při všech bohoslužbách v kostele nosili roušky!! Dále prosíme, aby se věřící před ranní bohoslužbou doma vždy nasnídali a napili.

Autobus na Nový Jeruzalém v úterý 15. září v Pavlově pojede v 17:10 z Vídně, 17:15 z Mostišť, 17:20 z Velkého Meziříčí od zámeckých schodů.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Matoušova evangelia, 25 – 28 kapitola

Otázka pro děti: Kolik panen bylo rozumných?

Otázka pro dospělé: Co Pán Ježíš říká o posledním soudu?

Nedělní liturgie     

Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát. Nebeské království je podobné králi, který chtě provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože dlužník neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou ho prosil: „Měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím“. A pán se nad tím služebníkem smiloval a dluh mu odpustil… Mt 18, 21… 

Odpouštět neznamená druhého omlouvat, hledat racionální důvody. Odpuštění neznamená na věc zapomenout. Jsou věci, na které nezapomeneme, i když bychom si to přáli.  Odpuštění neznamená vykonávat spravedlnost. Existují situace, v nichž spravedlnost nemá jinou možnost než odsoudit. Odpouštět neznamená dávat najevo svoji mravní nadřazenost. Tváříme se jako lidé velkomyslní a šlechetní, ale co děláme ve skutečnosti. Svazujeme člověka tím, co jsme se mu rozhodli udělit: „Nezasloužíš si to, ale já ti to však přes to nabízím…, dávej si ale pozor!“ Sami si ovšem musíme dát pozor, abychom ze svého dopuštění neudělali libovůli, která nás ještě více uzavírá.

Odpuštění znamená nezdůrazňovat osobu toho, komu bylo ublíženo, ani toho kdo se provinil. Odpuštění vytváří mezi zúčastněnými trojúhelník, znamená to pustit do vztahu Boha a jeho lásku.  Odpuštění znamená, že jsem schopen říci: „Připouštím, že to provinění bylo útočné a zasáhlo mou osobu tak hluboce, že ho nedokážu úplně prominout a pravděpodobně ho nebudu schopen brzy zapomenout, možná nikdy… Nechci, ale stát v cestě milující lásce, nechci přát zlo, ale dobro.“ Odpuštění potřebuje v dané situaci ponechat místo Bohu.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory  

Neděle 13. 9.

24. v mezidobí

9:45

Za rodinu Sedmidubských a Hedbávných

Pátek 18. 9.

18:00

Dolní Bory: Za živou a + rodinu Kučerovu, Kovaříkovu, Špačkovu, Kubíkovu a Vencálkovu

Neděle 20. 9.

25. v mezidobí/Sbírka na Rádio Proglas

9:45

Za Jaromíra Novotného a rodiče

 

Farní oznámení

Prosíme, abyste při všech bohoslužbách v kostele nosili roušky!!!

Rozvrh výuky náboženství 2020/2021 ve škole v Borech najdete v nástěnkách a na internetových stránkách www.farnostvm.cz, výuka začíná od pondělí 14. září 2020.

Autobus na Nový Jeruzalém v úterý 15. září v Pavlově pojede v 17:10 z Vídně.

Ve čtvrtek 24. 9. od 17:00 začínají dětské mše sv. Zvláště zveme děti, které letos byly anebo příští rok půjdou k 1. sv. přijímání!

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Matoušova evangelia, 25 – 28 kapitola

Otázka pro děti: Kolik panen bylo rozumných?

Otázka pro dospělé: Co Pán Ježíš říká o posledním soudu?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 13. 9.

24. v mezidobí

8:00

Mše svatá s poděkováním za úrodu: Za Bohumila Smejkala, dvoje rodiče, živou a + rodinu, celou přízeň a duše v očistci

Pondělí 14. 9.

Svátek Povýšení svatého kříže

17:30

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 17. 9.

17:30

Mše svatá pro mladé: Za Josefa Vítka, dvoje rodiče a živou a + přízeň

Pátek 18. 9.

18:30

Za Františka Pejchala, dvoje rodiče a zdraví duše i těla celé rodiny

Neděle 20. 9.

25. v mezidobí/Sbírka na Rádio Proglas

8:00

11:00

Za Jitku Sýkorovu, manžela a jejich rodiče a sourozence

Poutní mše svatá v kapli PM Bolestné za živou a + hraběcí rodinu

 

Farní oznámení

Prosíme, abyste při všech bohoslužbách v kostele nosili roušky!!!

Autobus na Nový Jeruzalém v úterý 15. září v Pavlově pojede v 17:40 z Netína.

Připravujeme farní den tradičně o slavnosti sv. Václava v pondělí 28. 9., prosím rezervujte si čas v kalendáři na toto milé farní setkání. Budete mít možnost zúročit vaše znalosti s Bible.

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z Matoušova evangelia, 25 – 28 kapitola

Otázka pro děti: Kolik panen bylo rozumných?

Otázka pro dospělé: Co Pán Ježíš říká o posledním soudu?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Byl zarmoucen tvrdostí jejich srdce.
(Mk 3,5)
Nahoru