Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 16.8. - 23.8.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 16.8. - 23.8.2020

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 16. 8.

20. v mezidobí

 

 

7:30

Za manžela, syna, rodiče Pospíšilovy a Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

9:00

Za rodiče Šanderovy a Žundálkovy, + sourozence, vnuka a duše v očistci

Mše svatá v 10:30 nebude, pojďte na pouť do Netína

18:00

Za Jaroslava Drápelu, Růženu Doležalovu a rodinu Lorencovu s prosbou o Boží ochranu a požehnání

Pondělí 17. 8.

7:00

Za manžela Miroslava, syna Jaroslava, dvoje rodiče a duše v očistci

14:00

Mše svatá v nemocnici a návštěva kněze na pokojích

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

18:30

Mše svatá Lavičky

Úterý 18. 8.

7:00

Za + Růženu Šenkovu, manžela, + Dagmar Sítařovu, manžela, duše v očistci a celou přízeň

Středa 19. 8.

7:00

Za rodiče Špačkovy, Aloisii Kubišovu, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 20. 8.

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

7:00

Za Jana Klobásu a živé a + příbuzné

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Jarmilu Dvořákovu

Pátek 21. 8.

Památka sv. Pia, papeže

8:00

Za živou a + rodinu Komínkovu a Suchánkovu a duše v očistci

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 svátost smíření ve Špitálku

Sobota 22. 8.

Památka Panny Marie Královny

7:00

Za Františka Šoukala a rodiče

11:00

Svatba VM: Radek Černý a Veronika Vávrová

12:30

Svatba VM: Jaroslav Chyba a Martina Kubišová

14:00

Křest VM: Elena Pešková, Monika Nedomová, Natálie Bartušková

14:00

Zádušní mše svatá Mostiště: Za + Františka Vávru

18:00

Za + rodiče Mejzlíkovy, sourozence, Stanislava Michala a živou a + rodinu Michalovu a Trojanovu a duše v očistci

Neděle 23. 8.

21. v mezidobí

 

 

7:30

Za manžela, rodiče Nebohovy, živé a + příbuzné, duše v očistci a Boží ochranu pro celou rodinu

9:00

Za rodinu Rousovu s poděkováním za udělená dobrodiní s prosbou o Boží pomoc a požehnání

10:30

Na poděkování za společný život, čtyři děti s prosbou za + příbuzné

18:00

Za farníky

 Farní oznámení

V neděli 16. srpna zveme na hlavní pouť do Netína. Mše svaté bude v 7:30, 9:00 a 11:00. Po mši svaté v 11:00 bude novokněžské požehnání P. Jana Pavlíčka. Pěší poutníci vycházejí v 6:30 od kostela ve VM, doprovází je P. Jan Pavlíček. Autobus pojede v 9:45 od fary ve VM přes Lavičky, Závist, Olší do Netína a zpátky pak v 13:30 z Netína. Vypravte prosím družičky. Kdo by měl zájem jít v kroji, kontaktujte prosím paní Radku Uchytilovou – tel: 605489638. V 10:30 od černého kříže v Netíně vycházíme společně s kapelou všichni průvodem ke kostelu.

Letos po 20. putujeme pěšky na Velehrad. V úterý 18. 8. vycházíme v 6:30 ze Špitálku ve VM. V sobotu 22. 8. pojede autobus na Velehrad v 5:25 z Vídně a 5:30 z Velkého Meziříčí od Domusu. Na cestu autobusem se přihlašujte přímo u paní Marie Musilové (739402874).

Na faře se každý pátek schází „Klub maminek.“ Přijďte mezi nás i další maminky s dětmi. V letních prázdninách se budeme scházet vždy od 9:00 ve farním sále.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme Matoušova evangelia, 5 – 9 kapitola

Otázka pro děti: Kde postavil rozvážný muž svůj dům?

Otázka pro dospělé: Kdo je pravý učedník?

 

Nedělní liturgie     

Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: „Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí.“ Odpověděl: „Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského.“ Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila: „Pane, pomoz mi!“ On jí však odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají se stolu jejich pánů.“ Nato jí řekl Ježíš: „Ženo, jak veliká je tvá víra! Staň se, jak si přeješ.“ A od té chvíle byla její dcera zdravá. Mt 15,21-28

 

Lidé si obvykle myslí, že Bůh židů je totožný s Bohem křesťanů. Je tomu tak, a zároveň to tak vůbec není: všechno závisí na úhlu pohledu. Trojjediný Bůh, Bůh, který se sklání k mému hříšnému lidství, Bůh, který se stal člověkem a řekl, že nepřišel proto, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil, Bůh, který umírá z lásky ke mně, a Bůh, který nesoudí, ale zachraňuje – něco takového je v judaismu nemyslitelné. „Nepřišel jsem, abych svět soudil, ale abych svět spasil“: tato Ježíšova slova jsou stejně jako Bůh, který mě miluje a přijímá takového, jaký jsem, i se všemi mými nedostatky, nedůslednostmi, pokušeními a stále stejnými chybami, či jako Bůh, který respektuje mou volbu a nic mi nevnucuje, pro věřícího žida něčím zcela nepochopitelným. Představa Boha, který mě miloval jako první ještě předtím, než jsem pro něj cokoli udělal, je židům vzdálená, i když se místy objevuje i v Bibli. V judaismu musím pro to, aby mě Bůh miloval, důsledně dodržovat Zákon, a čím lépe ho dodržuji, tím víc mě Bůh miluje. Je to vztah „něco za něco“. Ostatně i někteří křesťané mají o Bohu podobnou představu. Ježíšova radostná zvěst o tom, že Bůh je miluje jako otec, k nim ještě nedorazila. S křesťanským Bohem jsem objevil jiného Boha, Boha, který mě miluje kvůli tomu, kdo jsem, což samozřejmě není v rozporu s tím, že se snažím žít mravně, protože morální pravidla jsou školou lásky. Právě v tom spočívá smysl slov svatého Augustina: „Miluj a dělej si, co chceš.“                             

Jean-Marie Élie Setbon, Od jarmulky ke kříži

.................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 16. 8.

20. v mezidobí

9:45

Za rodiče Hladíkovy a živou a + přízeň Hladíkovu

Pátek 21. 8.

Památka sv. Pia, papeže

18:00

Dolní Bory: Za vzrůst víry, důvěry a lásky v našich rodinách

Neděle 23. 8.

21. v mezidobí

9:45

Mše svatá se křtem Michaely Kořínkové

Za Bohumila Jakubce, dceru Evu a rodiče

 Farní oznámení

V neděli 16. srpna zveme na hlavní pouť do Netína. Mše svaté bude v 7:30, 9:00 a 11:00. Po mši svaté v 11:00 bude novokněžské požehnání P. Jana Pavlíčka. V 10:30 vycházíme od černého kříže v Netíně  společně s kapelou všichni průvodem ke kostelu.

Letos po 20. putujeme pěšky na Velehrad. V úterý 18. 8. vycházíme v 6:30 ze Špitálku ve VM.V sobotu 22. 8. pojede autobus na Velehrad v 5:25 z Vídně a 5:30 z Velkého Meziříčí od Domusu. Na cestu autobusem se přihlašujte přímo u paní Marie Musilové (739402874).

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme Matoušova evangelia, 5 – 9 kapitola

Otázka pro děti: Kde postavil rozvážný muž svůj dům?

Otázka pro dospělé: Kdo je pravý učedník?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 16. 8.

Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie/Sbírky jsou určeny na opravu střechy kostela

7:00 – 11:00 svátost smíření

7:30

Za otce Františka Sadílka, Jindřicha Kocmana a všechny netínské farníky

9:00

Za Stanislava Kutila, dvoje rodiče, Jana Kulhánka, rodiče a sourozence

11:00

Za poutníky

Po mši svaté novokněžské požehnání P. Jana Pavlíčka

Pondělí 17. 8.

15:15

Mše svatá za poutníky na Velehrad

17:30

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

Pátek 21. 8.

Památka sv. Pia, papeže

18:30

Za rodiče Němcovy, bratra Otu a Boží ochranu pro živou rodinu

Neděle 23. 8.

21. v mezidobí

8:00

Za Leopolda Kunčara, manželku, syna, rodiče a sourozence

 

 Farní oznámení

Děkujeme všem za pomoc s dokončením opravy střechy a s přípravou poutní slavnosti.

V neděli 16. srpna v 10:30 vycházíme společně od černého kříže v Netíně  společně s kapelou všichni průvodem ke kostelu.

Letos po 20. putujeme pěšky na Velehrad. V úterý 18. 8. vycházíme v 6:30 ze Špitálku ve VM. V sobotu 22. 8. pojede autobus na Velehrad v 5:15 z Netína. Na cestu autobusem se přihlašujte přímo u paní Marie Musilové (739402874).

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme Matoušova evangelia, 5 – 9 kapitola

Otázka pro děti: Kde postavil rozvážný muž svůj dům?

Otázka pro dospělé: Kdo je pravý učedník?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Vezměte. To je mé tělo.
(Mk 14,22)
Nahoru