Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 28.6. - 5.7.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 28.6. - 5.7.2020

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 28. 6.

13. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce

7:30

Za rodiče Vaňkovy, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Za ministranty

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Štipákovu, Holubovu, Konečných, Pazderovu a duše v očistci

9:30

Poutní mše svatá v Dolních Radslavicích 100 let od posvěcení zvonice

11:00

Poutní mše svatá v Petrávči

18:00

Za rodiče Cendelínovy, Jaroslava Požára, živou a + rodinu Požárovu a duše v očistci

Pondělí 29. 6.

Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze

7:00

Za Pavla Vondráčka a syna, rodiče Vondráčkovy, Prokopovy a syna, živé

a + rodiny a na vlastní úmysl

8:00

Za + manžela Pavla, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu, duše v očistci a za dar uzdravení

Úterý 30. 6.

7:00

Za rodiče Koštovalovy, syna Jiřího a duše v očistci

Středa 1. 7.

7:00

Za farníky

10:00

Mše svatá v DPS

18:00

Mše svatá Hrbov

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 2. 7.

7:00

Za rodinu Kopeckou, Schreiberovu a Šmídovu

Pátek 3. 7.

Svátek sv. Tomáše, apoštola/ 1. v měsíci/Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za rodiče Rosovy, Antonína Práška, živou a + rodinu Rosovu a Práškovu a duše v očistci

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 svátost smíření ve Špitálku

19:00 – 21:00 svátost smíření ve Špitálku

Sobota 4. 7.

Památka sv. Prokopa, opata/1. v měsíci

7:00

Za rodinu Šebkovu, Peterkovu a Svobodovu

12:00

Svatba VM: Jiří Jelínek a Dagmar Zezulová

18:00

Poutní mše svatá v Mostištích

18:00

Na společný úmysl

1. Za manžela, syna, dvoje rodiče, sestru a duše v očistci

2. Za všechny nenarozené děti

3. Za manžele Bohuslavu a Jiřího Hruškovy a celou živou a + rodinu

Neděle 5. 7.

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy

 

7:30

Za farníky

9:00

Za + rodiče Vlachovy, Cejpkovy, jejich + sourozence, švagra Josefa, živou a + přízeň a duše v očistci

10:30

Mše svatá se křtem Daniela Chytky

Za Karla Sysla, rodinu Syslovu a duše v očistci

9:30

Poutní mše svatá Kochánov

18:00

Za + Josefa Davida, + rodiče, sourozence a duše v očistci

 Farní oznámení

V nemocnici v Mostištích budou ještě v tomto čase probíhat návštěvy nemocných na požádání. Prosíme, aby rodina kontaktovala faru.  Pravidelné pondělní bohoslužby budou obnoveny od 6. 07. 2020.

Během letních prázdnin nebudou ve čtvrtek a v pátek večerní mše svaté v kostele sv.Mikuláše.

Úřední hodiny v době letních prázdnin budou: pondělí, středa a pátek 8:00 – 9:00.

Ve čtvrtek 2. července bude od 9:00 pravidelná návštěva nemocných.

V sobotu 4. července je I. sobota v Netíně. Autobus pojede v 16:45 z Vídně a 17:00 od fary ve VM.

Na faře se každý pátek schází „Klub maminek.“ Přijďte mezi nás i další maminky s dětmi. O letních prázdninách se budeme scházet v 9:00 ve farním sále.

Holky, kluci ještě jednou vás zveme od 9. do 15. 8. 2020 na letní tábor doJimramova. Tentokrát budeme putovat „Za hvězdou s králi“ a snad dojdeme až do Betléma... Přihlášky a podrobné informace najedete vzadu v kostele. Už se na vás všechny, kterým je od 7 do 12 let, moc těšíme! Sp.optimistů.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme ze Skutků apoštolů,  24 - 28 kapitola.

Otázka pro děti: Jak se jmenuje ostrov, u kterého sv. Pavel ztroskotal?

Otázka pro dospělé: Proč se sv. Pavel odvolal k císaři?

                                                             

Nedělní liturgie     

Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok; kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý; kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.“ Mt 10,37-42

Milovat Ježíše celým svým bytím je jasným vyjádřením víry. Ten kdo miluje Boha, nemůže nemilovat svého otce a matku. Láska k Bohu nás zcela logicky vede ke správné lásce k bližním.

Co znamená nalézat a ztrácet život? Mnohé představy o pravém životě jsou spojené s možností si zahřešit. Vnímáme zlo v podstatě jako dobré, že ho aspoň trochu potřebujeme, abychom zakusili plnost života. Zlo vždy působí jako jed a člověka nepovznáší, ale pokořuje. Ztrácíme život, když život pro vlastní potěšení přiživuji hříchem.

Dnes v souvislosti s tím zaznívá výzva k nesení kříže. Nést kříž znamená: nést statečně obtíže života, umět se postavit ke konfliktům a neutíkat před nimi.  

Učme se rozlišovat, co můžeme a máme změnit, a co máme nést. Kříž je nástrojem našeho posvěcení.

„Prosme Pána o milost žít křesťansky a hlavně nemít strach z kříže a  pokoření, protože to je cesta, kterou zvolil k naší spáse, totiž schopnost nést kříž, schopnost snášet pokoření“.

papež František

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory 

Neděle 28. 6.

13. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce

9:45

Mše svatá s 1. svatým přijímáním našich dětí

Za živou a + rodinu Vaňkovu a Vlachovu

Pondělí 29. 6.

Slavnost sv. Petra a Pavla apoštolů

18:00

Horní Bory: Za Albínu Vogtovu a syna Luboše

Pátek 3. 7.

Svátek sv. Tomáše, apoštola/1. v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za Josefa Zmeškala

Neděle 5. 7.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy

9:45

Za Cyrila Marka, rodiče, rodiče Prudkovy, bratra a živou a + přízeň

11:00

Poutní mše svatá Cyrilov

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 2. července bude od 9:00 pravidelná návštěva nemocných.

V sobotu 4. července je I. sobota v Netíně. Autobus pojede v 16:45 z Vídně a 17:00 od fary ve Velkém Meziříčí.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme ze Skutků apoštolů,  24 - 28 kapitola.

Otázka pro děti: Jak se jmenuje ostrov, u kterého sv. Pavel ztroskotal?

Otázka pro dospělé: Proč se sv. Pavel odvolal k císaři? 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín 

Neděle 28. 6.

13. v mezidobí/ Sbírka na bohoslovce

8:00

Za Bohuslava Peška

Pondělí 29. 6.

Slavnost sv. Petra a Pavla apoštolů

18:00

 

Pátek 3. 7.

Svátek sv. Tomáše, apoštola/1. v měsíci

18:30

Za Jiřího Tomana, otce a duše v očistci

Sobota 4. 7.

Památka sv. Prokopa, opata/1. v měsíci

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 5. 7.

Slavnost sv. Cyril a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy

8:00

Za rodiče Jamborovy, Svobodovy, vnuka a zetě a celou přízeň

9:30

Poutní mše svatá v Kochánově

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme ze Skutků apoštolů,  24 - 28 kapitola.

Otázka pro děti: Jak se jmenuje ostrov, u kterého sv. Pavel ztroskotal?

Otázka pro dospělé: Proč se sv. Pavel odvolal k císaři? 

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru