Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 23.2. - 1.3.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 23.2. - 1.3.2020

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 23. 2.

7. v mezidobí/

Sbírka Haléř sv. Petra

 

7:30

Za + manžela, živou a + rodinu Kališovu a Vaňkovu, celou přízeň a duše v očistci

9:00

Za živou a  + rodinu Neubauerovu a Stránských, Boží ochranu a požehnání a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za rodiče Pazderovy, bratra Bohumila s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro živou rodinu

18:00

Za farníky

Pondělí 24. 2.

7:00

Na dobrý úmysl

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:00

Mše svatá Oslavice(přesunuto z 26.2.)

17:00

Mše svatá Vídeň(přesunuto z 26.2.)

Úterý 25. 2.

 7:00

Za Jaroslava, Anežku a Janu Mejzlíkovy, rodiče Studených a duše v očistci

Středa 26. 2.

POPELEČNÍ STŘEDA/den přísného postu

7:00

Za obrácení hříšníků

 8:00

Za + dvoje rodiče, jejich děti, celou přízeň a duše v očistci

18:00

Za Valerii Nedomovu, dvoje rodiče a živou rodinu

Čtvrtek 27. 2.

7:00

Za dar života, Boží požehnání a ochranu pro rodiny dětí a + rodiče a prarodiče

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Mše svatá pro děti: Za Jiřího Bradáče, + rodiče, sourozence s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu

Pátek 28. 2.

8:00

Za + rodiče Novotných s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Jarmilu Královu

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za nenarozené děti

Po mši svaté křížová cesta

Sobota 29. 2.

 

7:00

Za živou a + rodinu Chmelovu, Kozelkovu, Kracherovu, Lojkovu, Peňázovu, Harvey, Cahovu, + paní Navrátilovu a duše v očistci

11:00

Svatba VM: Tomáš Hort – Eliška Vostalová

18:00

Za P. Josefa Skácela, Annu Skácelovu a manžele Petrlíkovy

Neděle 1. 3.

1. postní

 

7:30

Za farníky

9:00

Za rodiče, rodinu Lavických a Celých a duše v očistci

10:30

Mše svatá se křtem Aloise Nováka

 Za Marii a Eduarda Oulehlovy

14:30

Pobožnost křížové cesty

18:00

Za rodiče Sedláčkovy a Vaňkovy, jejich sourozence a celou přízeň

  Farní oznámení

Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet každý pátek od 8:30 ve farním sále. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti.

V neděli 23. února od 15:00 ve farním sále zveme na dětský karneval, organizuje klub maminek.

V pátek 28. února v 16:00 v kostele sv. Mikuláše zveme na první schůzku s rodiče dětí, které letos půjdou poprvé ke svatému přijímání. Přípravy na první svaté přijímání zahájíme v úterý 17. března 2020.

Na stolku vzadu si můžete vzít krabičky na Postní almužnu 2020, kterou jako každoročně pořádá Oblastní Charita ve Žďáru nad Sázavou.

Připravujeme farní tábor „Po stopách sv. Zdislavy“ v Netíně ve dnech 26.7. – 1.8.2020.  Odkaz na přihlašování najdete na webových stránkách farnosti VM.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 1 knihy Samuelovy, 18-22 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti: Jak se jmenovala dcera krále Saula a žena Davida?

Otázka pro dospělé: Kdo vyšel vstříc Davidovi ve městě Nóbu?

Lístky se všemi odpovězenými otázkami  a jménem a příjmením vhazujte prosím do připravené krabice označené logem:“Společně čteme Bibli“ vzadu na stolku pod kůrem v posledním týdnu měsíce února(24.2.-1.3.2020).

 

Nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Oko za oko, a zub za zub'. Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit, a vzít tvé šaty, (tomu) nech i plášť; a když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej, a od toho, kdo si chce od tebe vypůjčit, se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Miluj svého bližního a měj v nenávisti svého nepřítele'. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ Mt 5,38-48

Ježíš zjevuje Lásku Nebeského Otce. Tato Boží láska je bez podmínek, pro člověka často nepochopitelná. Ježíš učedníky vybízí ke svatosti, k jednotě s Bohem, k radikálnímu odpuštění, k radikální lásce. Toho bude učedník schopen, když bude patřit Bohu.

Láska se stává mostem k Bohu. Druhé lidi nemilujeme proto, že jsou dobří, ale stávají se dobrými proto, že je milujeme. Chceme-li čelit zlu, nestačí jen odsuzování a tresty, dlouhé diskuse. Zlu je možné čelit jedině láskou. Ve filmu „Nábřežní mlha“ se dezertér z války svěřuje své dívce, že je sám sobě odporný; ta ho přeruší a říká: „ty nemůžeš být špatný, protože já tě miluji!“ Tolik zla je kolem nás jen proto, že jsme se proti němu stavěli jen zhnusením, pobouřením a odsuzováním, místo abychom bojovali s láskou.

Bože, ty sám ve mně miluješ mé bližní, kteří mě ublížili, kteří po mě neustále něco žádají.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 23. 2.

7. v mezidobí/

Sbírka Haléř sv. Petra

9:45

Za rodiče Křížovy, dceru, dva syny a manželky

Středa 26. 2.

POPELEČNÍ STŘEDA/ den přísného postu

18:00

Horní Bory: Za živou a + rodinu Matějíčkovu

Čtvrtek 27. 2.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za rodiče Šebkovy a celou přízeň

Pátek 28. 2.

18:00

Dolní Bory: Za + Marii Janečkovu a manžela

Neděle 1. 3.

1. postní

 

9:45

Za Annu a Bedřicha Fňukalovy

14:30

Pobožnost křížové cesty

Farní oznámení

Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet od každý pátek od 8:30 ve farním sále ve VM. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti.

Ve čtvrtek 27. února v 16:00 na faře pokračuje příprava na 1. svaté přijímání.

Na stolku vzadu si můžete vzít krabičky na Postní almužnu 2020, kterou jako každoročně pořádá Oblastní Charita ve Žďáru nad Sázavou.

Připravujeme farní tábor „Po stopách sv. Zdislavy“ v Netíně ve dnech 26.7. – 1.8.2020.  Odkaz na přihlašování najdete na webových stránkách farnosti VM.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 1 knihy Samuelovy, 18-22 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti: Jak se jmenovala dcera krále Saula a žena Davida?

Otázka pro dospělé: Kdo vyšel vstříc Davidovi ve městě Nóbu?

 

Lístky se všemi odpovězenými otázkami  a jménem a příjmením vhazujte prosím do připravené krabice označené logem:“Společně čteme Bibli“ vzadu na stolku pod kůrem v posledním týdnu měsíce února(24.2.-1.3.2020).

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 23. 2.

7.v mezidobí/

Sbírka Haléř sv. Petra

8:00

Mše svatá se křtem: Za Věru Chalupovu, rodiče Wolfovy, Čermákovy, Chalupovy, dva syny a švagra

POPELEČNÍ STŘEDA/ den přísného postu

18:00

Za Františka Sojku, Miroslava Homolu a celou přízeň Sojkovu a Homolovu

Pátek 28. 2.

18:30

Za rodiče Chalupovy a syna, rodinu Vondrákovu a celou živou a + přízeň

Neděle 1. 3.

1. postní

 

8:00

 Za rodiče Kudláčkovy a dceru a rodiče Poulovy

14:30

Pobožnost křížové cesty

 Farní oznámení

Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet od každý pátek od 8:30 ve farním sále ve VM. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti.

Na stolku vzadu si můžete vzít krabičky na Postní almužnu 2020, kterou jako každoročně pořádá Oblastní Charita ve Žďáru nad Sázavou.

Připravujeme farní tábor „Po stopách sv. Zdislavy“ v Netíně ve dnech 26.7. – 1.8.2020.  Odkaz na přihlašování najdete na webových stránkách farnosti VM.

 

Společně čteme Bibli

V tomto týdnu čteme z 1 knihy Samuelovy, 18-22 kapitola. Doporučujeme číst ekumenický překlad Bible  nebo Jeruzalémskou Bibli.

Otázka pro děti: Jak se jmenovala dcera krále Saula a žena Davida?

Otázka pro dospělé: Kdo vyšel vstříc Davidovi ve městě Nóbu?

Lístky se všemi odpovězenými otázkami  a jménem a příjmením vhazujte prosím do připravené krabice označené logem:“Společně čteme Bibli“ vzadu na stolku pod kůrem v posledním týdnu měsíce února(24.2.-1.3.2020).

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Přestaňte jednat zle.
(Iz 1,16)
Nahoru