Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 19.1. - 26.1.2020

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 19.1. - 26.1.2020

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 19. 1.

2. v mezidobí

 

 

7:30

Za Ludmilu Bartošovu, manžela a přízeň

9:00

Za + manžele Vochiánovy, Bohumila Šanderu a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

18:00

Za živou a + rodinu Kosourovu a Šitkovu, celou + přízeň a duše v očistci

Pondělí 20. 1.

7:00

Za + Miroslavu, Marii, Josefa a za rodiny dětí, duše v očistci a Boží požehnání

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř - zámek

17:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 21. 1.

Památka sv. Anežky, panny a mučednice

7:00

Za Boží požehnání, pomoc a ochranu

Středa 22. 1.

7:00

Za + Štěpána Bílka

17:00

Mše svatá Mostiště

17:00

Mše svatá Hrbov

Čtvrtek 23. 1.

7:00

Za + manžela, sestru, dvoje rodiče, Boží ochranu pro syny a jejich rodiny a duše v očistci

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Mše svatá pro děti: Za + dvoje rodiče, + bratra, + švagra a švagrovou a jejich tatínka

Pátek 24. 1.

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

8:00

Za Aloise a Marii Severovy a jejich rodiny

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za živou a + rodinu Procházkovu, Boží vedení, požehnání a ochranu, víru, uzdravení a poděkování a duše v očistci

Sobota 25. 1.

Svátek Obracení sv. Pavla, mučedníka

7:00

Za + Jiřího Hajného, manžela a dvoje rodiče

18:00

Za Zdeňka Mejzlíka a celou živou a + rodinu

Neděle 26. 1.

3. v mezidobí/Neděle Božího slova

 

 

7:30

Na poděkování za 78. let života, + sourozence, + rodiče, rodinu Dvořákovu a Dubovu a duše v očitsci

9:00

Za dvoje + rodiče, bratry, duše v očistci, poděkování za dary Ducha svatého a prosbu za udržení víry v rodinách

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Oulehlovu a Boučkovu, Boží ochranu a duše v očistci

18:00

Za farníky

Farní oznámení

Novinka: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet každý pátek od 8:30 ve farním sále. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti.

V neděli 19. ledna v 15:00 zveme koledníky a vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky na setkání do farního sálu a v 16:00 se bude pokračovat kinem v Jupiter clubu.

Ve středu 22. ledna v 19:00 v kostele a ve čtvrtek 23. ledna v 19:00 v Husově domě zveme na ekumenické setkání v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů.

Ve čtvrtek 23. ledna v 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů na téma:“ Kázání, vyznání víry a přímluvy.

V sobotu 25. ledna v 15:00 zveme na  chvály OverFlow v Husově domě.

Modlitby na úmysly Nového Jeruzaléma jsou v kostele od středy 15. ledna: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, sobota, neděle v 17:00 a v pátek po večerní mši svaté.

V sobotu 8. února od 20:00 zveme na Křesťanský ples ve Vídni. Předprodej vstupenek bude od 20. ledna v Květiny Verunka. Dary do tomboly můžete nosit jak do Květiny Verunka, tak v úředních hodinách na faru ve VM. Účastí podpoříte domácí Hospic Vysočina

 

Nedělní liturgie

Na druhý den (Jan) viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: `Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.' Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven izraelskému národu." A Jan vydal svědectví: "Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: `Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.' A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží." Jan 1,29-34

Pro snílka by mohla být přitažlivá představa světa, v němž by nikdo nedělal nic zlého, všichni byli hodní, dělali jen dobré věci a měli se dobře. Marxismus si dokonce tuto skutečnost sliboval od beztřídní společnosti, a slibuje jí nějak stále. 

Jenže Bůh není snílek, ale realista.  Proto počítá s tím, co nechtěl a nechce a co tu přesto je: tedy s hříchem lidí. Hřích je vše to, co odděluje člověka od Boha. A Bůh nesouhlasí s hříchy, nezabrání hříchům a přece není vůči hříchům bezmocný. Je mocnější než hříchy, protože je dokáže sejmout, trvale odstranit, osvobodit od nich viníka, ač byly reálně vykonány. 

Proto posílá Ježíše, aby nám toto řekl, ukázal a udělal. On je beránek. Ne superhrdina, který zadupe do země všechny hříšníky. Ale beránek mocný, který dokáže to, co my, lidé, nedokážeme: Sejmout hříchy. Proto člověk, obtížený hříchy, k němu může s důvěrou přijít. Vlastně mu nic jiného nezbývá, pokud chce být od svých hříchů osvobozen. 

https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/buh-neni-snilek-ale-realista

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 19. 1.

2. v mezidobí

9:45

Za Pavla Prokopa, rodiče Prokopovy, Hladíkovy a Štegnerovy

Pátek 24. 1.

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

18:00

Dolní Bory: Za Stanislava Kujala a živou a + rodinu Žákovu

Neděle 26. 1.

3. v mezidobí/ Neděle Božího slova

9:45

Za Stanislava Ďáska, rodiče a Janu Badalíkovu

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 19. 1.

2. v mezidobí

8:00

Za rodiče Králíčkovy, syna a přízeň

Čtvrtek 23. 1.

17:30

Mše svatá pro děti: Za rodinu Pokornou, Poulovu a Annu Šopíkovu

Pátek 24. 1.

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

18:30

Za Bohumila Trojana

Neděle 26. 1.

3. v mezidobí/ Neděle Božího slova

8:00

Za rodiče Němcovy, syna a dceru a rodiče Roušovy

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
„Já ti pomohu,“ říká Bůh.
(Iz 41,13)
Nahoru