Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 15.12. - 22.12.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 15.12. - 22.12.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 15. 12.

3. adventní

7:30

Za manžela, syna, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

9:00

Za rodiče Slabých, děti a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

18:00

Za rodiče Markovy, dceru s manželem, syna a rodiče Dvořákovy

Pondělí 16. 12.

7:00

Za Václava a Marii Štěpánkovy, jejich rodiče a sourozence, přízeň a Emílii a Josefa Homolovy, jejich rodiče, sourozence a přízeň

14:00

Mše svatá v nemocnici

Úterý 17. 12.

7:00

Za + Marii Turčíkovu

10:30

Pohřební mše svatá: Za + Otilii Peksovu

Středa 18. 12.

7:00

Za nová kněžská a řeholní povolání

Čtvrtek 19. 12.

6:00

Rorátní mše svatá na úmysly všech přítomných

7:00

Za dobrodince farnosti

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola, 16:30 schůzka ministrantů

Bohoslužba slova pro děti se svatým přijímáním

Pátek 20. 12.

8:00

Za rodiče Štoksovy, Ludmilu Švarcovu a duše v očistci

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za rodiče Smejkalovy a Šanderovy, na poděkování za Boží pomoc a ochranu Panny Marie a duše v očistci

19:00 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 21. 12.

7:00

Za celou rodinu Kališovu, Pospíšilovu a děti

18:00

Za Vladimíra a Miluši Kružíkovy

Neděle 22. 12.

4. adventní

7:30

Za farníky

9:00

Za Bedřicha a Věru Staňkovy, dvoje rodiče a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za rodinu Kazdovu, Syslovu a Dvořákovu

18:00

Za živou a + rodinu Konečných a Pařízkovu, sestru a švagra, Boží požehnání  a duše v očistci

 

Farní oznámení

 V neděli 15. prosince ve 14:00 ve farním sále zveme na společenství mládeže s přednáškou na téma: „Světové dny mládeže v Panamě.“

Ve čtvrtek 19. prosince v 16:00 na faře příprava dospělých na křest.

Novika: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet v pátek od 8:30 ve farním sále. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti.

V sobotu 21. prosince v 19:15 v kostele sv. Mikuláše ve VM zveme na Večer chval.

V neděli 22. prosince v 19:00 v kostele bude nácvik ministrantů před Vánocemi.

Rozpis zpovídání před Vánocemi 2019 a přehled vánočních bohoslužeb najdete na nástěnkách a na internetových stránkách.

V sobotu 28. prosince od 17:00 do 19:00zveme ministranty na turnaj v bowlingu.

Předvánoční zpověď v kostele sv. Mikuláše 2019

15. 12. 2019

Neděle

17:00 – 19:00

16. 12. 2019

Pondělí

6:30 – 8:00

   

17. 12. 2019

Úterý

6:30 – 8:00

   

18. 12. 2019

Středa

6:30 – 8:00

 

16:00 – 18:00

19. 12. 2019

Čtvrtek

6:30 – 8:00

 

 

20. 12. 2019

Pátek

6:30 – 9:00

14:00 – 17:00

19:00 – 21:00

21. 12. 2019

Sobota

7:00 – 9:00

 

17:00 – 19:00

22. 12. 2019

Neděle

 

14:00 – 18:00

Nedělní liturgie

Jan (Křtitel) slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: "Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?" Ježíš jim odpověděl: "Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nepohorší nade mnou." Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: "Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou (přece) v královských palácích. Proč jste tedy vyšli? Vidět proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: 'Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.' Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on." Mt 11,2-11

Janovo srdce bylo zahořklé a pro něj nebe zastřené. „Jsi ten, který má přijít?“ Tato otázka je položena správnému respondentu, Bohu, který je člověkem. V modlitbě je možno ukázat Bohu i své třesoucí se srdce, které téměř již není funkční a neví už ani, jak dlouho mu ještě vystačí síly. V srdci, které se modlí, zůstává vždy víra, jež dostává dostatečnou odpověď: „Jděte, a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte ... a blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší“. Po celou dobu života prožíváme advent, neboť my křesťané očekáváme toho, který má přijít. My též sedíme v žaláři: ve vězení smrti, nezodpovězených otázek, vlastní slabosti, vlastní ubohosti, tísně a tragiky života. Živí se z toho nedostaneme. Poselství naší víry a naší modlitby chceme každý den podávat vstříc tomu, který přijde. Toto adventní poselství se vždy navrátí s odpovědí: „Hle,přicházím, a blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší“.

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/advent-viry-karl-rahner

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 15. 12.

3. adventní

9:45

Za rodiče Scholerovy, dva syny, Stanislava Juřička a manžele Martinkovy

Pátek 20. 12.

18:00

Dolní Bory: Za dobrodince a pomocníky ve farnosti

Sobota 21. 12.

6:00

Horní Bory: Rorátní mše svatá na úmysly všech přítomných

Neděle 22. 12.

4. adventní

9:45

Za rodiče Zikmundovy, Bohumila jakubce, sestru Evu a celou rodinu

 

Nedělní liturgie

Sbírky o vánočních svátcích budou na opravy farního kostela Borech.

V neděli 15. prosince 2019 ve 14.30 hodin v kostele v Radostíně nad Oslavou srdečně vás zveme na Adventní koncert žáků, lektorů a hostů Školy umění v Měříně. Těšíme se na vás.

Novika: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet v pátek od 8:30 ve farním sále na faře ve Velkém Meziříčí. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti.

Na Štědrý den Vás zveme na vánoční bohoslužbu pro děti v 16:00. Při této mši svaté plánujeme scénku o narození Ježíše. Aby vše dobře proběhlo, chtěl bych Vaše děti pozvat na 3.setkání třičtvrtěhodinu před premiérou, tedy na Štědrý den v 15:15. Za vaše nasazení děkuje a dotazy zodpoví kaplan o. Karel Adamec (mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; tel.: 604 968 996).

V pondělí 23.prosince v 10:30 v kostele v Horních Borech bude nácvik ministrantů před Vánocemi.

V sobotu 28. prosince od 17:00 do 19:00 zveme ministranty na turnaj v bowlingu.

Předvánoční zpověď ve farnosti Bory

15. 12. 2019

Neděle

Horní Bory

po nedělní mši sv.

17. 12. 2019

Úterý

Horní Bory

17:30 – 19:00

cizí zpovědníci

20. 12. 2019

Pátek

Dolní Bory

17:00 – 18:00

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Netín

Neděle 15. 12.

3. adventní

8:00

Za rodiče Lázničkovy z Olší a celou přízeň

Pátek 20. 12.

18:30

Za rodiče Němcovy a dceru

Sobota 21. 12.

6:00

Rorátní mše svatá na úmysly všech přítomných

Neděle 22. 12.

4. adventní

8:00

Za Annu a Josefa Žváčkovy, dvoje rodiče a přízeň

 

Nedělní liturgie

V neděli 15. prosince spolčo mladých Vás zve na misijní snídaní, která se bude konat na faře v Netíně po mši svaté. Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni.

Novika: Klub – společenství maminek s dětmi se bude scházet v pátek od 8:30 ve farním sále na faře ve Velkém Meziříčí. Maminky zvou další maminky, děti zvou děti.

Sbírky o vánočních svátcích budou na opravy střechy farního kostela PM v  Netíně.

V pondělí 23. prosince v 9:00 v kostele v Netíně bude nácvik ministrantů v kostele před Vánocemi.

V sobotu 28. prosince od 17:00 do 19:00 zveme ministranty na turnaj v bowlingu.

Předvánoční zpověď v kostele v Netíně

 15. 12. 2019

   Neděle

   7:00 – 7:50

 

 16. 12. 2019

   Pondělí

 18:30 – 20:00

  cizí zpovědníci

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
„Já ti pomohu,“ říká Bůh.
(Iz 41,13)
Nahoru