Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 8.12. - 15.12.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 8.12. - 15.12.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 8. 12.

2. adventní/ v našem farním kostele pouť

7:30

Za farníky

9:00

Za živou a + rodinu Němcovu a Kohoutovu

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Kutlvašrovu, Pospíchalovu, Skryjovu, přízeň a duše v očistci

18:00

Za Emílii a Stanislava Krejčovy, živou a + rodinu Krejčovu, Kryštofovu, Františka Borůvky a duše v očistci

Pondělí 9. 12.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

7:00

Za Jitku Fialovu, Boží ochranu, požehnání  a ochranu Svaté Rodiny  a na poděkování za 50. let života

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:00

Mše svatá Kochánov

17:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 10. 12.

7:00

Za Marii Hortovu, manžela, dva syny, zetě, snachu a rodiče Smejkalovy a syna

Středa 11. 12.

7:00

Za P. Josefa Šikulu, rodiče a děti

17:00

Mše svatá Mostiště

17:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 12. 12.

6:00

Rorátní mše svatá na úmysly všech přítomných

7:00

Za rodiče Tomáše a Hedviku Hladíkovy z Kadolce a živou a + rodinu Hladíkovu, Panáčkovu a Štěpánkovu a duše v očistci

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Mše svatá pro děti: Za živou a + rodinu Valičkovu a Žákovu a Boží pomoc a ochranu

Pátek 13. 12.

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

8:00

Za manžele Halačkovy a živé a + příbuzné, duše v očistci a Olgu Malouškovu

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za živou a + rodinu Němcovu a Drápelovu a duše v očistci

Sobota 14. 12.

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

7:00

Za P. Antonína Dudu a jeho rodinu

11:00

Křty dětí – Aleš Baloun, Barbora Vávrová a Lada Hammerová

18:00

Za Jaromíra Kratochvíla, dvoje + rodiče, + Petra Muchu a duše v očistci

Neděle 15. 12.

3. adventní

7:30

Za manžela, syna, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, živou a + přízeň a duše v očistci

9:00

Za rodiče Slabých, děti a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

18:00

Za rodiče Markovy, dceru s manželem, syna a rodiče Dvořákovy

 

Farní oznámení

V neděli 8. prosince o pouti k svatému Mikuláši, jste zváni do farní kavárny, v 15:30 v kostele přednášku psychologa Františka Hroníka o mezigenerační komunikaci a další tvoření pro děti. Více informací na vývěskách, internetu  a facebooku.

Ve čtvrtek 12. prosince v 17:00 zveme na Nový Jeruzalém v Olešnici s naším panem kaplanem P. Jaroslavem Laštovičkou. Autobus pojede v 15:00 z Vídně, 15:05 z Mostišť, 15:10z VM od zám. schodů a 15:20 z Laviček – rozcestí.

V pátek 13. prosince bude setkání mladších biřmovanců ve farním sále a starších biřmovanců ve Špitálku.

V neděli 15. prosince ve 14:00 ve farním sále zveme na společenství mládeže s přednáškou na téma: „Světové dny mládeže v Panamě.“

Rozpis zpovídání před Vánocemi 2019 najdete na nástěnkách a na internetových stránkách.

Průvodce Adventem si můžete zakoupit vzadu na stolku za cenu 9 Kč.

 

Předvánoční zpověď v kostele sv. Mikuláše 2019

 15. 12. 2019

Neděle

17:00 – 19:00

 16. 12. 2019

Pondělí

6:30 – 8:00

   

 17. 12. 2019

Úterý

6:30 – 8:00

   

 18. 12. 2019

Středa

6:30 – 8:00

 

16:00 – 18:00

 19. 12. 2019

Čtvrtek

6:30 – 8:00

 

 

 20. 12. 2019

Pátek

6:30 – 9:00

14:00 – 17:00

19:00 – 21:00

 21. 12. 2019 

Sobota

7:00 – 9:00

 

17:00 – 19:00

 22. 12. 2019

Neděle

14:00 – 18:00

Nedělní liturgie: 

V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: "Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království." Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok Izaiáš: "Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!" Jan měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás, živil se kobylkami a medem divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a celý kraj kolem Jordánu, dávali se od něho křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Když však viděl, že k jeho křtu přichází mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: "Zmijí plemeno, kdo vám ukázal, jak uniknout trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, že můžete říkat: 'Naším otcem je Abrahám!', neboť vám říkám: Bůh může oživit tyhle kameny a Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera je už přiložena ke kořenu stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili. Ale ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu a pročistí (obilí) na svém mlatě. Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným." Mt 3,1-12

Prorok Jan ostrým jazykem vybízí k obrácení a pokání. Zvláště k farizeům a saduceům je nekompromisní a zdůraznujě, že strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. Nejen vykazovat činnost, ale jaké ovoce to vše přináší; život vždy musíme vnímat celkově. Pascal tvrdil, že všechno lidské neštěstí, má jen jedinou příčinu: lidé se neumějí zastavit a setrvat na jednom místě. Vypadá to, že máme potřebu žít v jednom dni sedm životů, přebíhat bez dechu z místa na místo, v úzkostech se rozptylovat řadou nesouvisejících věcí a trpět nespavostí. Kam to, ale jdeme? Je docela možné, že když bychom měli někomu vysvětlit skutečné důvody své zvrácené aktivity, honby po všech možných koutech a neustálého pohybu od jedné věci k druhé, neuměli bychom to. A tak i od této neschopnosti odpovědět raději utíkáme. Co je plodem naší práce a všech různých aktivit?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 8. 12.

2. adventní

9:45

Za Josefa Dohnala, sestru a rodiče, rodiče Vencálkovy a syna

Pátek 13. 12.

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

18:00

Dolní Bory: Za Františka Zikmunda, rodiče Zikmundovy, Kostelencovy a syny

Sobota 14. 12.

Památka sv. Jana od Kříže, kněze

6:00

Horní Bory: Rorátní mše svatá na úmysly všech přítomných

Neděle 15. 12.

3. adventní

9:45

Za rodiče Scholerovy, dva syny, Stanislava Juřička a manžele Martinkovy.

 

Sbírky o vánočních svátcích budou na opravy farního kostela Borech.

V neděli 8. prosince od 13.00 do 15.30 Vás zveme na výstavu betlémů v zasedací místnosti Obecního úřadu Bory

Ve čtvrtek 12. prosince v 17:00 zveme na Nový Jeruzalém v Olešnici s naším panem kaplanem P. Jaroslavem Laštovičkou. Autobus pojede v 15:00 z Vídně.

V neděli 15. prosince 2019 ve 14.30 hodin v kostele v Radostíně nad Oslavou srdečně vás zveme na Adventní koncert žáků, lektorů a hostů Školy umění v Měříně. Těšíme se na vás.

Na Štědrý den Vás zveme na vánoční bohoslužbu pro děti v 16:00. Při této mši svaté plánujeme scénku o narození Ježíše. Aby vše dobře proběhlo, chtěl bych Vaše děti pozvat na 2. nácvik o týden později 12. 12. v 15:30, 3.setkání třičtvrtěhodinu před premiérou, tedy na Štědrý den v 15:15. Za vaše nasazení děkuje a dotazy zodpoví kaplan o. Karel Adamec (mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; tel.: 604 968 996).

Předvánoční zpověď ve farnosti Bory

15. 12. 2019

Neděle

Horní Bory

po nedělní mši sv.

17. 12. 2019

Úterý

Horní Bory

17:30 – 19:00

cizí zpovědníci

20. 12. 2019

Pátek

Dolní Bory

17:00 – 18:00

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 8. 12.

2. adventní

8:00

Za rodiče Kudláčkovy, dceru a rodiče Poulovy

Pondělí 9. 12.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

17:00

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 12. 12.

17:30

Mše svatá pro děti: Za Zdeňka Nečase, rodinu Nečasovu a Němcovu

Pátek 13. 12.

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

14:00

Pohřební mše svatá: Za + Františka Buďu

18:30

Za rodiče Šobovy, Tomanovy a celou přízeň

Sobota 14. 12.

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

6:00

Rorátní mše svatá na úmysly všech přítomných

Neděle 15. 12.

3. adventní

8:00

Za rodiče Lázničkovy z Olší a celou přízeň

 

V neděli 8. prosince v 17:00 v kostele v Netíně zveme na tradiční adventní koncert.

Ve čtvrtek 12. prosince v 17:00 zveme na Nový Jeruzalém v Olešnici s naším panem kaplanem P. Jaroslavem Laštovičkou. Autobus pojede v 15:30 z Netína.

V neděli 15. prosince spolčo mladých Vás zve na misijní snídaní, která se bude konat na faře v Netíně po mši svaté. Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni.

Sbírky o vánočních svátcích budou na opravy střechy farního kostela PM v  Netíně.

Předvánoční zpověď v kostele v Netíně

 15. 12. 2019

   Neděle

   7:00 – 7:50

 

 16. 12. 2019

   Pondělí

 18:30 – 20:00

  cizí zpovědníci

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
„Já ti pomohu,“ říká Bůh.
(Iz 41,13)
Nahoru