Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 1.12. - 8.12.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 1.12. - 8.12.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 1. 12.

1. adventní/ žehnání adventních věnců/ Sbírka na církevní školství

7:30

Za Josefa Chylíka a rodinu Chylíkovu

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za rodinu Dřímalovu a všechny zemřelé, uzdravení duše a duše v očistci

18:00

Za Josefa Janouška, rodiče Bartuškovy a živou a + rodinu

Pondělí 2. 12.

7:00

Za Jana Petránka

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

18:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 3. 12.

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

7:00

Za zetě Kamila a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro jeho rodinu

Středa 4. 12.

7:00

Na poděkování za dar života, požehnání pro členy našich rodin, naše zemřelé a duše v očistci

10:00

Mše svatá v DPS

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Marii Dvořákovu

17:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 5. 12.

6:00

Rorátní mše svatá na úmysly všech přítomných

7:00

Za Evu Matoušovu, jejího manžela, rodiče, sourozence a přízeň

16:00

Mše svatá Stránecká Zhoř se sv. Mikulášem

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Mše svatá pro děti: Za syna Stanislava, jeho živou rodinu a duše v očistci

Pátek 6. 12.

Památka sv. Mikuláše, biskupa/1.v měsíci/Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za manžela, syna, dvoje rodiče a děti s rodinami

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za Marii Rosovu a živé a + členy rodiny Rosovy a Dohnalovy

19:00 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 7. 12.

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve/ 1.v měsíci

7:00

Za Marii a Františka Vondráčkovy a jeho sourozence

18:00

Na společný úmysl

1.Za rodiče Marii a Josefa Jašovy a živé a + členy rodiny Jašovy a Bílkovy

2.Za Josefa Požára, živou a + rodinu a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

3.Za manžela a živou a + rodinu Halámkovu a Kotrašovu

4.Za Bohuslava a Zdenu Příhodovy, zdraví a sílu v nemoci, štastnou hodinu smrti a na vlastní úmysl

5.Za dvoje + rodiče, syna Jana, duše v očistci a živé a + příbuzné

6.Za nemocnou neteř s prosbou o uzdravení a Boží požehnání pro rodinu

Neděle 8. 12.

2. adventní/ v našem farním kostele pouť

7:30

Za farníky

9:00

Za živou a + rodinu Němcovu a Kohoutovu

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Kutlvašrovu, Pospíchalovu, Skryjovu, přízeň a duše v očistci

18:00

Za Emílii a Stanislava Krejčovy, živou a + rodinu Krejčovu, Kryštofovu, Františka Borůvky a duše v očistci

Farní oznámení

V neděli 1. prosince od 15:30 jste zváni na adventní koncert a tvořivé dílny pro děti. Více informací najdete v nástěnkách, na internetových stránkách farnosti VM a na facebooku.

 Pod kůrem v kostele si můžete zakoupit Průvodce adventem. Cena je 9,- Kč

Ve čtvrtek 5.prosince bude pravidelná návštěva nemocných.

Ve čtvrtek 5. prosince v 16:00 na faře bude setkání katechumenů.

Prosíme o příspěvek vánočního cukroví do poutní farní kavárny, který je možné přinést s receptem v pátek 6. prosince během dne do 15.00 na faru.

V sobotu 7. prosince je I. sobota v Netíně. Autobus pojede v 15:00 od fary ve VM po pravidelné trase.

V neděli 8. prosince o pouti k svatému Mikuláši, jste zváni do farní kavárny, přednášku psychologa Františka Hroníka o mezigenerační komunikaci a další tvoření. Více informací na vývěskách, internetu  a facebooku.

Z nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: "Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době Noemově: Jako totiž v době před potopou (lidé) jedli a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn člověka. Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána. Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete." Mt 24,37-44

„Hle, přichází Bůh, náš Spasitel“. Tato biblická antifona je jakýmsi vstupem do období adventu. Na počátku adventní doby tak sugestivně zaznívají dvě slova: „Bůh přichází“. Důležité je, že tato slova nezaznívají v minulém čase: „Bůh přišel“, ani v budoucím: „Bůh přijde“, ale v přítomném: „Bůh přichází“. Jde tedy o činnost, která probíhá stále. Advent nás vybízí: „Probuď se a rozpomeň se, že Bůh přichází! Dnes, tady, teď!“ Benedikt XVI.

Občas nás zarazí, jak ten čas běží: v trávě se ještě válejí ohořelé rachejtle, a už zase slavíme Silvestra; lidé, které člověk znal v kočárku, už vozí svoje děti; stojíme nad hrobem člověka, u kterého jsme nečekali, že nás předejde… Možná nás napadne myšlenka: "Kolik mám vlastně ještě času já?" "A na co vlastně?" Kdosi pravil, že když Bůh stvořil čas, udělal ho dost. Dal nám dost času na to, co je podstatné - "... abychom se naučili milovat, a tak se připravili na setkání s Věčnou láskou".
I když nás ovlivňují i omezují okolnosti našeho života, vždy zůstává jistota, že každý z nás je stvořen z lásky a pro lásku a že tento Boží plán se mnou nemůže nikdo a nic zvenčí zničit.
Život je trocha času, který nám byl dán, abychom se naučili milovat,
a tak se připravili na setkání s Věčnou láskou.
(Abbe Pierre)

"O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou"

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 1. 12.

1. adventní/ žehnání adventních věnců/ Sbírka na církevní školství

9:45

Za Josefa Dostála

Čtvrtek 5. 12.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za Cyrila Marka, rodiče Prudkovy, bratra a živou a + přízeň

Pátek 6. 12.

Památka sv. Mikuláše, biskupa/1.v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za Jindřicha Fňukala a rodiče

Sobota 7. 12.

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve/ 1. v měsíci

6:00

Horní Bory: Rorátní mše svatá na úmysly všech přítomných

Neděle 8. 12.

2. adventní

9:45

Za Josefa Dohnala, sestru a rodiče, rodiče Vencálkovy a syna

 Farní oznámení

Ve čtvrtek 5. prosince bude pravidelná návštěva nemocných.

V sobotu 7. prosince je I. sobota v Netíně. Autobus pojede ve 14:40 z Horních Borů.

V sobotu 7. prosince  od 15.00 do 16.00 a v neděli 8. prosince od 13.00 do 15.30 Vás zveme na výstavu betlémů v zasedací místnosti Obecního úřadu Bory

Sbírky o vánočních svátcích budou na opravy farního kostela Borech.

Průvodce adventem si můžete zakoupit vzadu v kostele za cenu 9 Kč

Na Štědrý den Vás zveme na vánoční bohoslužbu pro děti v 16:00. Při této mši svaté plánujeme scénku o narození Ježíše. Aby vše dobře proběhlo, chtěl bych Vaše děti pozvat na nácvik: 1. zkouška po dětské mši svaté 5. 12., mše začíná v 17:00, zkouška v 18:00, 2. nácvik o týden později 12. 12. v 15:30, 3.setkání třičtvrtěhodinu před premiérou, tedy na Štědrý den v 15:15. Za vaše nasazení děkuje a dotazy zodpoví kaplan o. Karel Adamec (mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ; tel.: 604 968 996).

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 1. 12.

1. adventní/ žehnání adventních věnců/ Sbírka na církevní školství

8:00

Za Mons. Bohuslava Brabce, rodiče, sourozence a celou přízeň

Pondělí 2. 12.

17:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

Čtvrtek 5. 12.

16:00

Mše svatá Stránecká Zhoř se sv. Mikulášem

Pátek 6. 12.

Památka sv. Mikuláše, biskupa/1.v měsíci

18:30

Za rodiče Mikyskovy, syny, snachy a zetě

Sobota 7. 12.

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve/ 1. v měsíci

 

6:00

Rorátní mše svatá na úmysly všech přítomných

15:00

Svátost smíření

16:00

Za poutníky a + manžela Boleslava Kazdu

Neděle 8. 12.

2. adventní

8:00

Za rodiče Kudláčkovy, dceru a rodiče Poulovy

 

Farní oznámení

V neděli 8. prosince v 17:00 v kostele v Netíně zveme na tradiční adventní koncert.

Sbírky o vánočních svátcích budou na opravy střechy farního kostela PM v  Netíně.

Průvodce adventem si můžete zakoupit vzadu v kostele za cenu 9 Kč.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
„Já ti pomohu,“ říká Bůh.
(Iz 41,13)
Nahoru