Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 29.9. - 6.10.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 29.9. - 6.10.2019

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 29. 9.

26. v mezidobí/ Poděkování za úrodu

7:30

Za rodiče Klímovy a Gajdošovy, děti a vnoučata a duše v očistci

9:00

Za Jana Prehradného a + z rodiny Stojanovy a Prehradných

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za Václava Kubíčka a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Hrbov

14:00

Pouť ke kapli sv. Václava u Lhotek, odchod procesí od kaple sv. Anny

ve Lhotkách v 13:30

18:00

Za Terezii Střechovu, Scholastiku Kuklovu, Františka Anděla a duše v očistci

Pondělí 30. 9.

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

7:00

Za živou a + rodinu Charvátovu, Herinkovu, Hajátkovu a Šoltézovu

14:00

Mše svatá v nemocnici

18:00

Setkání III. řádu Karmelu v kostele

Úterý 1. 10.

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

7:00

Za rodinu Plachetskou a Feldmanovu

Středa 2. 10.

Památka svatých andělů strážných

7:00

Za manžela Františka, dvoje rodiče, švagra, bratra a duše v očistci

10:00

Mše svatá v DPS

18:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 3. 10.

7:00

Za rodiče Smejkalovy a Bartošovy

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Mše svatá pro děti: Za Anežku Drápelovu, Františka Drápelu, Jana Šoukala, jejich + rodiče a živou přízeň

Pátek 4. 10.

Památka sv. Františka z Assisi/1. v měsíci/ Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za + manžela, dvoje rodiče, Boží požehnání pro celou rodinu a celou přízeň

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za rodiče Střechovy, jejich přízeň, pana Gabriela a jeho syna a duše v očistci

19:00 – 21:00 Svátost smíření

Sobota 5. 10.

1. v měsíci

7:00

Za manžela, rodiče Peškovy a Vlachovy a syna

10:30

Svatba VM: Hynek Šoukal – Kateřina Plodíková

18:00

Na společný úmysl

1. Za Stanislava Jiráka, všechny živé a + příbuzné, na poděkování a na vlastní úmysl

2. Za Zdeňka Mejzlíka a celou živou a + rodinu

Neděle 6. 10.

27. v mezidobí

7:30

Za farníky

9:00

Za sestru Marii, synovce Josefa a rodinu Ondráčkovu a duše v očistci

10:30

Mše svatá se křty dětí – Ina Crhonková, Jan Šišpela, Jan Nedoma Za živou a + rodinu Stehlíkovu a duše v očistci

18:00

Za Elišku Filipovu, Elišku Práškovu, Miladu Pospíchalovu, Růženu Pickovu, jejich živé a + příbuzné a duše v očistci

Farní oznámení

V neděli 29. září v 19:00 na faře proběhne setkání Spolku Ludmila.

Ve čtvrtek 3. října bude pravidelná návštěva nemocných.

Děkuji všem, kdo se zapojili do přípravy farního dne.

Děkuji všem, kdo se zapojili do díla fondu PULS, který podporuje pastoraci a kněze brněnské diecéze. Další přihlášky můžete vkládat do schránky, která je pod kůrem a je označena logem fondu PULS.

V sobotu 6. října je I. sobota v měsíci. Autobus pojede v 17:00 od fary ve VM.

Rozvrh náboženství ve farnosti Velké Meziříčí ve školním roce 2019/2020 najdete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti. Výuka začíná již od 1.10.2019.

Výuka náboženství na faře pro 5.- 9. třídu začne ve středu 9. října ve 14:10.

Objednaná DVD z primice P. Jaroslava Mrni si můžete vyzvednout ve farní kanceláři v úředních hodinách.

 

Z nedělní liturgie

Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořádal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žebrák – jmenoval se Lazar – plný vředů a rád by utišil hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova stolu; a (ještě k tomu) přicházeli psi a lízali mu vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do Abrahámova náručí. Pak umřel i boháč a byl pohřben. V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdálky Abraháma a v jeho náručí Lazara. A zvolal: `Otče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň koneček prstu ve vodě a ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto plamenu.' Abrahám však odpověděl: `Synu, uvědom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od vás k nám.' (Boháč) řekl: `Prosím tě tedy, otče, pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž pět bratrů, ať je varuje, aby se také oni nedostali do tohoto místa muk.' Abrahám odpověděl: `Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!' On však odporoval: `Ne, otče Abraháme! Ale když k nim někdo přijde z mrtvých, pak se obrátí.' Odpověděl mu: `Jestliže neposlouchají Mojžíše a Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby vstal někdo z mrtvých.'“ Lk 16,19-31

Ježíš připomíná, že ve světě není sociální spravedlnost. Člověk zajištěný často přehlíží potřeby druhých a centrem jeho aktivit je pěstovat pro sebe pohodlí a vytvářet dostatek zážitků. Tento fenomén se řešil už v prvotní církvi v Korintě, tam si jedni při slavení eucharistie nacpávali břicha a druzí odcházeli hladoví. Společná účast na jednom chlebě a kalichu vyžaduje taky sdílení lásky a to i v hmotné pomoci. Neseme odpovědnost za hladový svět.

Svatý Vincenc učí, že na bližní se musíme učit dívat s opravdovou vírou - v chudém - v tom, kdo potřebuje naši pomoc, potkáváme samotného Krista. I přes drsné a neohrabané vystupování k nám přichází Kristus. Kristus sám si zvolil chudobu, aby se stal blízký všem. V utrpení téměř ztratil lidskou podobu, pohané ho pokládali za blázna a židé se pohoršovali. Ale jen v něm může člověk dojít spásy.

Léon Bloy: „ že jsem nevykonal to, co ode mne Bůh žádal, je jisté. Snil jsem naopak o tom, co od Boha chci, a ted tu v šedesáti osmi letech stojím a nemám v rukách nic než papír“.

Žít v realitě světa, vyjít ze svých snů. Ani bohatý, ni chudý nemá předem zajištěnou, nebo zavřenou cestu do Božího království.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

Neděle 29. 9.

26.v mezidobí

9:45

Za rodiče Bajerovy, syna, rodiče Soškolovy, syna, Josefa Kmenta, manžele Švandovy a živou a + přízeň

Památka sv. Františka z Assisi/

1. v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za Františka Mičku, rodiče, rodiče Zikmundovy a celou přízeň

Neděle 6. 10.

27.v mezidobí

9:45

Za Jiřího Dvořáka, manželku, dvoje rodiče a živou a + přízeň

  

Farní oznámení

V pátek 4. října bude pravidelná návštěva nemocných.

V sobotu 5. října je I. sobota v měsíci. Autobus pojede v 16:40 z Borů.

Výuka náboženství na základní škole v Borech bude zahájena v pondělí 7. října 2019(1., 2. a 3. třída) a ve středu 9. října(4.,5. a 6. – 9. třída). Rozvrh hodin najdete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti Velké Meziříčí.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

Neděle 29. 9.

26.v mezidobí

8:00

Za Annu a Josefa Ekslerovy a celou přízeň

Čtvrtek 3. 10.

17:30

Mše svatá pro děti: Za Marii Poulovu, jejího manžela Josefa Bratránka, rodinu Juráčkovu a Bratránkovu

Památka sv. Františka z Assisi/ 1. v měsíci

18:30

Za Františka Jůdu, dvoje rodiče, celou přízeň a Jaroslava Švomu

Sobota 5. 10.

1. v měsíci

17:00

Svátost smíření

18:00

Za poutníky

Neděle 6. 10.

27.v mezidobí

8:00

Za Františka Havlíčka, dvoje rodiče a celou přízeň

 

Farní oznámení

V neděli 29. září proběhne v Netíně na faře farní den.Všichni jste srdečně zváni.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
„Já ti pomohu,“ říká Bůh.
(Iz 41,13)
Nahoru