Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 22.9. - 29.9.2019

Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 22.9. - 29.9.2019

Pořad bohoslužeb

Farnost Velké Meziříčí

Neděle 22. 9.

25. v mezidobí/ Sbírka na fond PULS

7:30

Za manžela Josefa Koloucha, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

9:00

Za + manžela Miroslava, rodiče Svobodovy a bratra a prarodiče Hoškovy a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za Boženu Maďarovu a živou a + rodinu Burešovu

18:00

Za farníky

Pondělí 23. 9.

Památka sv. Pia z Pietrlciny, kněze

7:00

Za rodiče Žákovy, syny Václava a Stanislava, tetu Anežku a duše v očistci

14:00

Mše svatá v nemocnici

Úterý 24. 9.

7:00

Za Jaroslava Mejzlíka, Janu Mejzlíkovu, rodiče Studených a duše v očistci

Středa 25. 9.

7:00

Za Viléma Jahodu a vnuka Viléma, rodiče Jahodovy a Hlavovy

18:00

Mše svatá Mostiště

18:00

Mše svatá Vídeň

Čtvrtek 26. 9.

7:00

Za Boží požehnání pro rodiny dcer a víru v jejich rodinách

18:00

16:45 nácvik zpěvů – dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Mše svatá pro děti: Za živou a + rodinu Kamanovu

Pátek 27. 9.

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

8:00

Za + rodiče Přibylovy, Zadražilovy, Jaroslava Brázdu a sestru

10:30

Domov seniorů

14:00 – 16:00 Svátost smíření

17:00

Za + rodiče Indrovy, syna Vladimíra a celou živou rodinu

Sobota 28. 9.

Svátek sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

7:00

Za + Andělu Langovu

8:00

Na poděkování za dar manželství a za rodinu a děti

11:00

Svatba VM: Martin Bublán – Marie Křenková

13:00

Svatba VM: Jiří Filip – Jitka Milčáková

18:00

Za farníky

Neděle 29. 9.

26. v mezidobí

7:30

Za rodiče Klímovy a Gajdošovy, děti a vnoučata a duše v očistci

9:00

Za Jana Prehradného a + z rodiny Stojanovy a Prehradných

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za Václava Kubíčka a duše v očistci

11:00

Poutní mše svatá Hrbov

14:00

Pouť ke kapli sv. Václava u Lhotek

18:00

Za Terezii Střechovu, Scholastiku Kuklovu, Františka Anděla a duše v očistci

 

Farní oznámení

Ve čtvrtek 26. září v 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů na téma: „ Úvod do slavení mše svaté“.

V neděli 29. září poděkujeme společně v naší farnosti za úrodu.

V neděli 29. v 19:00 na faře proběhne spoledk Ludmila.

Ve čtvrtek 10. října se uskuteční poutní zájezd seniorů do Čihoště, Sedlece a Kutné hory. Přihlašujte se na faře ve VM, cena 500 Kč (cesta, vstupné, oběd). Odjezd od fary ve VM v 7:30.

Rozvrh náboženství ve farnosti Velké Meziříčí ve školním roce 2019/2020 najdete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti. Výuka začíná 1. 10. 2019.

 

Z nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že prý zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a řekl mu: `Co to o tobě slyším? Slož účty ze svého správcovství! Správcem už dál být nemůžeš.' Správce si řekl: `Co si počnu, když mě můj pán zbavuje správcovství? Kopat neumím, žebrat se stydím. Už vím, co udělám, aby mě (lidé) přijali k sobě do domu, až budu zbaven správcovství.' Zavolal si dlužníky svého pána, každého zvlášť, a zeptal se prvního: `Kolik jsi mému pánovi dlužen?' Odpověděl: `Sto věder oleje.' Řekl mu: `Tady máš svůj úpis, honem si sedni a napiš padesát.' Pak se zeptal druhého: `Kolik ty jsi dlužen?' Odpověděl: `Sto korců pšenice.' Řekl mu: `Tady máš svůj úpis a napiš osmdesát.' Pán pochválil nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Synové tohoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravější než synové světla. A já vám říkám: Získávejte si přátele z nespravedlivého mamonu, abyste – až ho nebude – byli přijati do příbytků věčných. Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké věci, a kdo je v maličkosti nepoctivý, je nepoctivý i ve velké věci. Jestliže jste tedy nebyli věrní v nespravedlivém mamonu, kdo vám svěří pravé (bohatství)? Jestliže jste nebyli věrní v cizím, kdo vám dá, co je vaše? Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ Lk 16,1-13

Od správce se prozíravost očekává, ale taky se čeká poctivost. Když není správce poctivý a prozíravý nemůže úřad konat. Ježíš připomíná, že je třeba se stále učit být věrný i v malé věci, protože tento návyk nás vede dál k hodnotám věčným, k pravému bohatství.

Člověk je jednota ducha duše a těla. Každý den je třeba hledat harmonii a jednotu mezi těmito třemi rovinami lidské skutečnosti. Žádnou z nich nelze vyloučit ze života. Chválíme Boha a docházíme spásy duše tím, že uvádíme do souladu protiklady všedního života: starost o to, jak získat prostředky na živobytí svoje i své rodiny se snahou hledat Pána, vystupování po žebříčku kariérního postupu s vědomím vlastní malosti před Bohem, setkání a rozhovory s lidmi a se samotou srdce při modlitbě, permanentní chvat v práci a doma s okamžiky oddechu.

Připomeňme si jednu arabskou pověst o tom, jak vznikla poušť. Na počátku byl svět krásnou kvetoucí zahradou. Bůh řekl člověku při stvoření: „Pokaždé, když uděláš něco nepěkného, spustím na zemi jedno zrnko písku.“ Lidé si to nevzali k srdci. Čím je sto nebo milion zrníček v záplavě květů. Míjejí léta a počet lidských vin roste: potoky zrnek písku zatopili svět. Tak vznikli pouště, které se stále zvětšují…

Maličkosti se neberou moc vážně, protože se nevěří v sílu malých věcí. Ale z nich vyrůstá život!

 

Pořad bohoslužeb

Farnost Netín

Neděle 22. 9.

25.v mezidobí/ Sbírka na fond PULS

8:00

Mše svatá s poděkováním za úrodu: Za rodinu Brabcovu, Doleželovu a celou přízeň

Pátek 27. 9.

18:30

Za rodiče Ambrožovy a děti

Sobota 28. 9.

Svátek sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

8:00

Za Václava a Jarmilu Hladíkovy a celou živou a + přízeň

16:00

Poutní mše svatá Stránecká Zhoř

Neděle 29. 9.

26.v mezidobí

8:00

Za Annu a Josefa Ekslerovy a celou přízeň

 

Farní oznámení

V neděli 29. září proběhne v Netíně na faře farní den.Všichni jste srdečně zváni.

Ve čtvrtek 10. října se uskuteční poutní zájezd seniorů do Čihoště, Sedlece a Kutné hory. Přihlašujte se na faře ve VM, cena 500 Kč (cesta, vstupné, oběd). Odjezd od fary ve VM v 7:30.

 

 

Pořad bohoslužeb

Farnost Bory

Neděle 22. 9.

25.v mezidobí/ Sbírka na fond PULS

9:45

Mše svatá se křtem: Za rodiče Soškolovy, syna, manželku, rodiče Hořínkovy, syna a živou a + přízeň

Čtvrtek 26. 9.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za rodiny Zástěrovy, Kališovy, celou živou a + přízeň a duše v očistci

Pátek 27. 9.

18:00

Dolní Bory: Za Jaroslava Dřímala, rodiny Dřímalovu, Královu, Sedmidubských, Chylíkovu a Petra Ženatého

Sobota 28. 9.

Svátek sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

8:00

Horní Bory: Na úmysl dárce s poděkováním za dar života

Neděle 29. 9.

26.v mezidobí

9:45

Za rodiče Bajerovy, syna, rodiče Soškolovy, syna, Josefa Kmenta, manžele Švandovy a živou a + přízeň

 

 

Farní oznámení

Výuka náboženství na základní škole v Borech bude zahájena v pondělí 7. října 2019(1., 2. a 3. třída) a ve středu 9. října(4.,5. a 6. – 9. třída). Rozvrh hodin najdete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti Velké Meziříčí.

Ve čtvrtek 10. října se uskuteční poutní zájezd seniorů do Čihoště, Sedlece a Kutné hory. Přihlašujte se na faře ve VM, cena 500 Kč (cesta, vstupné, oběd). Odjezd od fary ve VM v 7:30.

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
„Já ti pomohu,“ říká Bůh.
(Iz 41,13)
Nahoru