Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Archiv aktualit

Aktuality

Rozpis poutí a významných slavností ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 2024

Rozpis poutí a významných slavností ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín 2024 

07.04.

NEDĚLE

 

OSLAVICE

BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

28.04.

NEDĚLE

 

MOSTIŠTĚ

SV. MAREK

12.05.

NEDĚLE

 

OLŠÍ N. O.

SV. JAN NEPOMUCKÝ

19.05.

NEDĚLE

 

SVAŘENOV

SV. JAN NEPOMUCKÝ

19.05.

NEDĚLE

 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

19.05.

NEDĚLE

 

NETÍN

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

25.05

SOBOTA

 

VM - MORÁŇ

NEJSVĚJŠÍ TROJICE

26.05.

NEDĚLE

 

HORNÍ BORY

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

26.05.

NEDĚLE

 

LAVIČKY

SV. ZDISLAVA

26.05.

NEDĚLE

 

ZADNÍ ZHOŘEC

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

30.05.

ČTVRTEK

 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

BOŽÍ TĚLO

02.06.

NEDĚLE

 

SKLENÉ N. O.

PANNA MARIA

02.06.

NEDĚLE

 

NETÍN

BOŽÍ TĚLO

02.06.

NEDĚLE

 

BORY

BOŽÍ TĚLO

09.06.

NEDĚLE

 

RADENICE

SV. ANTONÍN

16.06.

NEDĚLE

 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

POUŤ – VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

23.06.

NEDĚLE

 

DOLNÍ RADSLAVICE

SV. LADISLAV

30.06.

NEDĚLE

 

PETRÁVEČ

SV. PETR A PAVEL

04.07.

ČTVRTEK

 

MOSTIŠTĚ

SV. PROKOP

05.07.

PÁTEK

 

KOCHÁNOV

SV. CYRIL A METODĚJ

07.07.

NEDĚLE

 

CYRILOV

SV. CYRIL A METODĚJ

14.07.

NEDĚLE

 

STRÁNECKÁ ZHOŘ

SV. BENEDIKT

14.07.

NEDĚLE

 

VÍDEŇ

SV. ANNA

21.07.

NEDĚLE

 

LHOTKY

SV. ANNA

27.07.

SOBOTA

 

LAVIČKY

SV. JÁCHYM A ANNA + 120. LET SDH + RODÁCI

28.07.

NEDĚLE

 

KÚSKY

SV. ANNA

28.07.

NEDĚLE

 

OSOVÉ

SV. ANNA

04.08

NEDĚLE

 

OSLAVICE

SV. ANNA

04.08.

NEDĚLE

 

ROUSMĚROV

PANNY MARIE SNĚŽNÉ

11.08.

NEDĚLE

 

ZÁVIST

PANNA MARIA

18.08

NEDĚLE

 

NETÍN

PANNA MARIA

01.09.

NEDĚLE

 

DOLNÍ BORY

SV. JILJÍ

28.09.

SOBOTA

 

STRÁNECKÁ ZHOŘ

SVATÝ VÁCLAV

29.09.

NEDĚLE

 

HRBOV

SV. VÁCLAV

29.09.

NEDĚLE

 

LHOTKY

KAPLE SV. VÁCLAV

27.10.

NEDĚLE

 

MOSTIŠTĚ

MŠE SV. ZA + POBOŽNOST ZA ++

02.11.

SOBOTA

 

VM - MORÁŇ

MŠE SV. + POBOŽNOST ZA ++

10.11.

NEDĚLE

 

HORNÍ BORY

SV. MARTIN

10.11.

NEDĚLE

 

MARTINICE

SV. MARTIN

08.12.

NEDĚLE

 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

SV. MIKULÁŠ

29.12.

NEDĚLE

 

VÍDEŇ

SVATÁ RODINA

                 

Seminář život v Duchu

Seminář obnovy v Duchu svatém1

Cílem tohoto semináře je pomoci účastníkům, aby zakusili nové, mocné, život proměňující vylití Ducha svatého, skrze společnou modlitbu, rozjímání Božího slova a sdílení ve skupinkách. Jedná se tedy o deset týdnů intenzivního poznávání toho, kdo jsem já, kdo je Bůh, a jak v mém životě působí Duch svatý. 

Seminář bude probíhat v Komunitním centru Osová Bítýška (pravidelně ve čvrtek 19 - 21 hodin).

Úvodní setkání je naplánováno na 18. 1. 2024, závěrečné 21. 3. 2024

Mimořádně se sejdeme v neděli 18. 2. 2024 při  Bohoslužbě smíření a 3. 3. 2024 k Modlitbě za vylití Ducha.

Čtvrteční setkání bude obsahovat: chvály, katechezi a sdílení ve skupinkách. Na každý týden je vždy připraven program pro osobní duchovní růst - texty z Božího slova k osobnímu rozjímání. 

Kontaktní osoba: P. Jan Patty Pavlíček, 720 612 426, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Zápis z Pastorační rady farnosti Velké Meziříčí - 4. října 2023

Pastorační rada farnosti Velké Meziříčí 04.10.2023

Zahájeno v 18h ve farním sále Velké Meziříčí.

 

Poradu vedl O.Jiří Kaňa, farář

* Představení hosta: Marie Prášková, ustanovená Biskupstvím brněnským jako moderátorka pastoračních aktivit pro velkomeziříčské děkanství

 

Body z minulé porady

* Výběr zástupců PRF na setkání zástupců PRF s Otcem biskupem: 11.10.2023 Nové Město na Moravě (17 hod. mše svatá a od 18 setkání v Kulturním domě). Jsou to tito:

Martin Prášek

Pavla Kamanová

Marie Marková

Petr Bradáč

* K otázce sjednocení liturgických postojů v diecézi: není možné si při liturgii „dělat, co chci“, ale to, čím nás chce sjednotit papež nebo biskup. Návrh členů na „moderovanou“ neděli, kdy bude každá mše svatá doprovázena komentářem s vysvětlením liturgických úkonů. Text komentáře zajistí O.Jiří.

* Příprava na biřmování

* otázka vstupního věku: odsouhlasen středoškolský a starší věk

* termíny katechezí: každý pátek (s výjimkami) od 20 hod na faře

* vedoucí: každá skupinka nejméně dva vedoucí (biřmovaný z minulého biřmování a starší dospělý farník), scházet se bude Po skupinkách – bude vyblokovaná celá fara

* přihlášky co nejdřív: mailem i  písemně – zveřejnit co nejdříve

* Na vědomí: Město vyhlásilo záměr prodat dům sousedící s kostelem Špitálek. Farnost musí do konce října vyklidit pronajaté prostory („sakristie“) a uvést je do původního stavu (zazdít dveře apod.)

* Město hodlá přemístit poškozený zvon z nádvoří u Špitálku ke kostelu, v rámci plánované obnovy náměstí: navrhujeme jeho „důstojné“ umístění u kostela, popřípadě návrh na nápis odkazující na to, že zvon je jedinečná památka připomínající odlévání zvonů v Martinicích (navíc v unikátním ladění C1)

* Rozvoj Vstupů do škol, příprava na vánoční „vstupy škol do kostela“:

** výzva k zapojení do této aktivity z řad dalších farníků (zejména maminek)

** nejbližší kurz (téma: Dušičky a Mendel) dne 6.10. na faře a téma Vánoce bude školeno tamtéž 29.11., účastníci obdrží materiály a kvalifikační osvědčení

** předvánoční vstupy do škol se budou pro školy z VM konat v kostele(!) – program zajistí členové DCŽM - MAMRE z Osové Bitýšky

** vesnické školy budou před vánocemi normálně navštíveny lektory Vstupu do škol

* Farní ples: plánuje se na KD ve Vídni (volné termíny 20. a 27. ledna 2024)… nutno dojednat podrobnosti

* Ve spolupráci s městem (klub Jupiter) se plánuje společný přehledný kalendář adventních a vánočních kulturních akcí. Za farnost nabídneme především:  velká pouť, koncert kontrabasů (oboje 3.12.), betlémské světlo, kostelní betlém (předvánoční a vánoční dny), půlnoční (24.12. v 16 a 22 hod.), vánoční koncert (Geneze) a štěpánský koncert (FF enesmble)… v jednání je případné vystoupení chrámového sboru na adventních akcích města

* Kurs pro pomocníky v pastoraci se bude konat společně se žďárským děkanátem o 4 sobotách v lednu - březnu v Novém Městě (13/1, 27/1, 24/2, 9/3). Určen bude pro služby související s eucharistií: akolyté (starší ministranti), kostelníci, dobrovolnice ve službě mezi starými a nemocnými

* Dochází k posílení služeb ve farnosti dalšími dobrovolníky:

** Dobrovolnice v domově pro seniory, v nemocnici

** Dobrovolnice ve výzdobě kostela (4 skupiny po 2-3 ženách). Koordinace této služby nejen v našem kostele, ale i v ostatních kostelech a kaplích naší farnosti bude svěřena Martině Sedláčkové z PRF. Při této příležitosti vyslovuje PRF poděkování za dlouholetou službu Veronice Dvořákové z Květinářství Verunka.

** Další dobrovolní akolyté – prozatím by se učili přinášení sv. přijímání nemocným o nedělích po mši svaté a to zaučovaní stávajícími akolyty, proto se hledají se tatínkové, kteří by byli ochotní takto nosit sv. přijímání nemocným (i v doprovodu manželky nebo dětí), zatím jako praxe pod vedením O.Jiřího a potom by absolvovali kurz pro Pomocníky v pastoraci (základní minimum) a nato požádáme o pověření od Otce biskupa.

* Všechny služby ve farnosti (např. akolyté, lektoři, kostelníci atd.) musí být nejen praktickým, ale i modlitebním společenstvím (příklad: členky farního Spolku Ludmila navštěvují s blahopřáním seniory a zároveň se pravidelně setkávají k poradě a modlitbě)

* Zajištění dárků pro děti (Mik.besídka) a pro seniory a nemocné (rozdávání před vánocemi):

** Mikulášská besídka (3.12.): Farnost objedná perníkové Mikuláše v počtu z r. 2022 a nalepí na ně text modlitby.

** Perníky pro imobilní nemocné a staré v domovech a domácnostech farnosti: Dobrovolnice z farnosti napečou perníčky v počtu z r. 2022 (koordinuje M.Marková). Nazdobí je maminky s dětmi (koordinují: M.Kazdová, A.Rosová a M.Sedláčková). V rámci balení dekorativních perníčků může proběhnout předvánoční workshop pro děti s rodiči.

* Společné udělování svátosti nemocných ve farnostech Bory, Netín a Velké Meziříčí bude v neděli 22.10. Ve VM při mimořádné mši svaté v 16 hod (od 15.hod svátost smíření). Umožnit, prosím, účast i imobilním farníkům.

* Kamélie nabízí možnost zapojení svých uživatelů do života farnosti – například úklid v sále. Bližší informace zjistí O.Jiří

* Dotace z MěÚ – žádáme o stejnou podporu aktivit jako minulý rok, nově na sportovní aktivity (fotbálek, Kolečko).

* Řeší se oživení www stránek farnosti: Proběhlo jednání s vedením XArtu ohledně modernizace farních stránek. Bude nám nabídnut nový redakční systém. Děkujeme vedení XArtu za vstřícnost! PRF následně vyzvána k tomu, aby shromažďovala návrhy na strukturu těchto stránek (vstřícnou jak farníkům a pravidelným návštěvníkům, tak jednorázovým návštěvníkům, hostům a turistům…)

Další podněty členů PRF:

* Charita: Oblastní Charita by byla ráda, kdybychom jí pomáhali vytipovávat lidi v hmotné nouzi. Koordinátor za naši farnosti, P. Kamanová, bude prostředníkem této komunikace.

* Zpětná vazba ohledně čtvrtečních dětských mší zvláště z pohledu rodin s nejmenšími dětmi: jde např o: na koho je mše primárně zaměřena, čas a délka mše, forma scénky a v prostoru Dětského koutku je hůř slyšet při mši svaté, zejména za sloupem (A.Rosová)

Názory: O.Jiří: Význam bohoslužeb pro děti spočívá zejména ve vytváření společenství a kamarádství na základě modlitby a liturgie – proto je „dětská“ mše svatá vhodná spíše pro děti prvního stupně ZŠ

Názory z pléna: Předškoláčci mohou využít katechezi před dětskou mší svatou a v dohledné době zejména Katechezi Dobrého Pastýře (atrium se plánuje na faře).

S časem mše svaté ve čtvrtek je obtížné pohnout kvůli různým navazujícím aktivitám (ministranti, schola, ale hlavně příprava na 1. sv. přijímání)

* Návrh maminek udělat nějaký program pro děti k Dušičkám a Všem Svatým jako protiklad k Halloweenským akcím, které mají děti ve školách a školkách... „Bál všech svatých“? a s předstihem pro velký úspěch z loňska zopakovat roráty pro děti se snídaní na faře? Ideálně asi v sobotu 23.12.? (M.Kazdová)

Názory z pléna: Letos už nebudeme takovou akci plánovat pro nabitý program v tomto období, nevylučuje se příští rok. Se závěrečnými roráty pro děti s následnou snídaní se počítá v sobotu 23.12. (v 7 hodin)

* Návrh (A.Rosová): Přímo na Štědrý den by mohly jít rodiny s dětmi navštívit nemocné, staré, opuštěné apod., předal by se perníček a zazpívala koleda (+ třeba rozneslo betlémské světlo).

Názory z pléna: Letos to vynecháme – Štědrý den je neděle, ale je to dobrý nápad pro příští roky.

* Návrh z pléna na uspořádání jednorázového „maxispolča“ pro manžele se zajištěním hlídání dětí s duchovně společenskou náplní

* Biskupstvím ustanovená Moderátorka pastoračních aktivit velkomeziříčského děkanství, Marie Prášková, prezentovala návrh pastoračního plánu pro naše děkanství pro rok 2023/24

Příští porada bude 22.11.2023 v 18 hod.

Prosím členy PRF, aby ještě v dřívějších termínech reagovaly na rozdané úkoly.

 

Zapsáno 05.10.2023 a zakončeno požehnáním O.Jiřího

Farní kopaná pro děti - 25. 9. 2023

kopaná 1

Farní kolečko

farní kolečko

Služba přímluvné modlitby ve farnosti Velké Meziříčí

Přímluvná modlitba plakát

Dětské mše svaté v kostele sv. Mikuláše v novém školním roce 2023/2024

page1 1

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
My kážeme Krista ukřižovaného.
(1Kor 1,22)
Nahoru