Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Archiv aktualit

Aktuality

SPOLEČNĚ ČTEME BIBLI - ČERVEN 2020

SPOLEČNĚ ČTEME BIBLI - ČERVEN-1

Noc kostelů jinak - 2020

Noc kostelu jinak Brno 2020-web 1 Copy page-0001

Termíny 1. sv. přijímání a zpovědí

První svaté přijímání a sv. zpověď v našich farnostech 2020

 Velkém Meziříčí 

  • První svaté přijímání: neděle 21. 6. 2020 při mši svaté v 10:30.
  • První svatá zpověď: pátek 19. 6. od 16:00.

Netín 

  • První svaté přijímání: neděle 21. 6. 2020 při mši svaté v 8:00.
  • První svatá zpověď: sobota 20. 6. v kostele od 16:00.

Bory 

  • První svaté přijímání: neděle 28. 6. 2020 při mši svaté v 9:45.
  • První svatá zpověď: sobota 27. 6. od 9:45, po ní bude nácvik dětí na slavnost sv. přijímání. 

Více informací v sekci Eucharistie

Slovo faráře - rozvolňování opatření od 25. května 2020

Moji milí farníci, opatření se dál uvolňují, od pondělí 25. 5. děti prvního stupně mohou nastoupit do školy, bohoslužeb se bude moci účastnit 300 osob. Proto v následujícím týdnu budou zahájeny přípravy na první svaté přijímání dětí( úterý 26.5. a středa 27.5. podle skupin), od prvního pátku v červnu 5. 6. plánujeme obnovit setkání biřmovanců. Nedělní bohoslužby v rozvolněném režimu budou probíhat do 7. 6., do tohoto data budou přenášeny bohoslužby online. Pak se vrátíme k obvyklému pořadu bohoslužeb a všech akcí. Zpravodaj vyjde naposled za týden.

o. Pavel Šenkyřík

Úřední hodiny na faře ve Velkém Meziříčí od 25. května 2020

 

Od pondělí 25. května 2020 se na faře ve Velkém Meziříčí rožšiřují úřední hodiny:

Pondělí - 8:00 - 11:00

Úterý - neuřední den

Středa - 8:00 - 11:00 a 16.00 - 18:00

Čtvrtek - neúřední den

Pátek - 8:00 - 11:00 

Bohoslužby ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín - od 11. 5. 2020

Milí farníci, jak už asi všichni víte, postupné uvolňování opatření jak bylo původně vládou naplánováno a jak bylo v minulých číslech zpravodaje oznámeno, zrychluje. Od pondělí 11. 5. se bohoslužeb může účastnit 100 osob za dodržení všech dalších předpisů, jako jsou rozestupy, dezinfekce… Bohoslužby ve všední dny od pondělí 11. 5. budou otevřené pro všechny příchozí věřící. Protože ve všední dny běžná účast na bohoslužbách 100 osob nepřesahuje. Pro neděli jsme se rozhodli rozvolnit bohoslužby tak, že budou slouženy mše svaté ještě mimo farní kostely, abychom dodržely patřičné předpisy. Bohoslužby budou slouženy navíc v kostelích a kaplích farností, kde je dostatek prostoru, pro shromažďování většího počtu věřících. Stálý pořad bohoslužeb bude zachován a doplněn dál podle možnosti času a prostoru. Prosím, sledujte pozorně ohlášky.

Páteční výstav NSO ve Velkém Meziříčí, odpolední zpověď a večerní mše svatá budou z důvodu opravy varhan od 8. 5. přesunuty do kostela Povýšení Svatého Kříže (Špitálek, ulice Komenského VM).

Svátost smíření bude udílena v obvyklých časech před bohoslužbami ve všední den i v neděli a v pátek odpoledne.

Vybízím k obnovení májových pobožností v kaplích farností.

Další informace na: https://www.farnostvm.cz/porad-bohosluzeb                                                           

o. Pavel

Modlitba za příznivé počasí a za hojnou úrodu - neděle 17. 5. 2020

Poboznost za urodu2020

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Očekáváme vykoupení těla.
(Řím 8,23)
Nahoru