Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Archiv aktualit

Aktuality

Výzva brněnského otce biskupa Vojtěcha k postu za ukončení pandemie koronaviru

VÝZVA OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K POSTU ZA UKONČENÍ PANDEMIE KORONAVIRU

Milé sestry, milí bratři,
už řadu měsíců prožíváme dobu nejistoty a mimořádných opatření, která zcela obrátila naše zaběhané každodenní zvyklosti. Dobu, ve které si intenzivněji uvědomujeme hodnotu života a zdraví, protože stojíme před tváří nemoci i smrti.

I tato doba, ve které padají masky, za kterými ukrýváme realitu svého nitra, se může stát požehnaným časem nového setkání s Ježíšem Kristem a s nadějí, o které sv. Pavel v páté kapitole listu Římanům píše, že nezklame.

Děkuji vám všem za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty i obav. Děkuji za vaše modlitby a za všechno, co děláte pro potřebné. Děkuji za vaši víru, naději i lásku, které se v posledních měsících mohly tříbit a možná i upevňovat. Bůh nás provází časem zkoušky, ve které zakoušíme křehkost světa, vlastní křehkost i křehkost nebo pevnost vztahů nejen mezi nejbližšími, ale i ve vztahu s Bohem. V již zmíněném dopise sv. Pavla je o tři kapitoly dále věta: „pro ty, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému“. Možná prožíváme tuto, zvláštní dobu, abychom si hlouběji uvědomili nejen úžasný dar života a křtu, ale abychom s vděčností také děkovali za to, co jsme dosud brali jako naprosté samozřejmosti. Prožití i této doby může přinést požehnání.

Přesto chceme prosit Pána o jeho lásku, blízkost a pomoc, a prosit také o ukončení pandemie koronaviru covid -19, jak už to většina z nás od letošního jara dělá. Ovšem prostředky nás věřících jsou mnohem širší, než je jen modlitba. Patří k nim také půst a almužna. Využijme možnosti určitého „uvěznění v čase“, které doba přinesla, a otevřeme svá srdce Bohu. Nabídněme mu sami sebe.

Na čtyři středy (11., 18. a 25. listopadu a 2. prosince 2020) vyhlašuji v brněnské diecézi dobrovolný vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž můžeme přidat také almužnu na nějaký dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Vyhlášené dny budu takto prožívat s každým, kdo se připojí.

S modlitbou za vás všechny ze srdce žehná                                          

 Vojtěch Cikrle, diecézní biskup brněnský

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha - "Všichni jsme na cestě ke svatosti"

Pastýřský list 1.11. page-0001

Seká se vám přímý přenos?

"Seká" se vám přenos bohoslužby?

V poslední době si někteří z vás stěžovali na to, že při sledování přenosu bohoslužby se jim obraz tzv. sekal, tedy nebyl plynulý a občas zamrznul. Je zde snadná pomoc: Snižte si rozlišení. Obraz sice nebude tak pěkně vyhlazený, ale zato půjde plynuleji.

Na tomto odkazu naleznete postup pro snížení rozlišení přehrávaného videa na počítači, v mobilu i televizi.

A přímý přenos naleznete na YouTube kanálu farnosti Velké Meziříčí

Charita nabízí pomoc a zároveň o ni prosí

Charita nabízí pomoc seniorům a lidem v karanténě a izolaci,
zároveň sama prosí o ochotné dobrovolníky!

pomoc senioři a lidé v karanténě a izolaci

Hledáme dobrovolníky

Mše svaté ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín od pondělí 26. 10. 2020

Od pondělí 26. 10. 2020 budou mše svaté ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín slouženy bez účasti věřících.

Kostel sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí bude možné navštívit k soukromé modlitbě vždy od 7:30do 19:00, mimo čas přenosů online bohoslužeb( pátek 18:00 a neděle 9:00).

Dále pak v dušičkovém čase od 25. 10. 2020 - 8. 11. 2020 je možné denně příjmout svátost smíření a svaté přijímání. Přehled najdete v "Aktualitách" a v "Pořadu bohoslužeb."

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Očekáváme vykoupení těla.
(Řím 8,23)
Nahoru