Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Archiv aktualit

Aktuality

Doporučujeme vánoční divadlo

Teátr Pavla Šmída uvolnil ke zveřejnění oblíbené a nápadité vánoční představení (nejen) pro děti. Představení si tak můžete pustit v klidu a teple domova - napříč generacemi. Přejeme vám pokojem naplněné Vánoce, které letos budou asi trochu jiné...

Více informací a on-line shlédnutí na vanoce.vira.cz

Děti, obdarujte potřebné

Milé děti,
jako svatý Mikuláš obdarovává Vás , tak i Vy můžete v adventu někoho obdarovat - třeba staré a nemocné lidi v Domově pro seniory nebo v nemocnici v Mostištích.

Zde si můžete stáhnout šablony, které si vytisknete (nejlépe na tvrdý papír) vybarvíte, vystřihnete a složíte. Na zadní stranu nebo zvláštní papír můžete napsat přání nebo vzkaz. Popř. na stránkách deti.vira.cz najdete ještě jiné inspirace.

Vytvořené andílky přineste do 15. 12. na faru ve VM, do kostela v Horních Borech nebo v Netíně. My pak vaše dárky předáme dál.

Svátost smíření

Na našich www stránkách v sekci svátost smíření jsme nově přidali pomůcku pro zpytování svědomí.
Toto zpovědní zrcadlo i vysvětlení průběhu svátosti naleznete na https://www.farnostvm.cz/svatosti/svatost-smireni

On-line adventní duchovní obnova

Adventní duchovní obnova online

Adventní úkoly

Přijď a obnov tvář země 

Advent

 

https://kc.biskupstvi.cz/prijd-a-obnov-tvar-zeme-adventni-projekt-2020/

Žehnání adventního věnce v rodině

Adventní věnec se svícemi je oblíbeným symbolem v předvánočním čase. Světlo čtyř svící, které se postupně zapalují v průběhu čtyř adventních týdnů, nese poselství Božího světla a připomíná slova Pána Ježíše: "Já jsem světlo světa". Zelený adventní věnec je symbolem života a společenství, je znamení naděje, že Boží láska vítězí nad temnotou a smrtí, vždyť Boží Syn, Pán Ježíš Kristus, se pro nás stal člověkem.

Rodina se shromáždí kolem zhasnutého adventního věnce. Žehnání koná jeden z rodičů. V místnosti mohou být podle vhodnosti zhasnutá světla.

Ten, kdo modlitbu vede, ji zahá jí slovy: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Všichni zazpívají píseň Ejhle, Hospodin přijde (kancionál č. 101a během ní se zapálí první svíčka.

Někdo z přítomných přečte text z Písma svatého.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipanům.

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. 

Ten, kdo modlitbu vede, se pomodlí následující nebo podobnou modlitbu. Protože se jedná o laika, má přitom ruce sepjaté a nedělá znamení kříže.

Věčný Bože, ty znáš touhu lidského srdce, dáváš se nám poznat a voláš nás k sobě. Děkujeme ti za to, že nás nenecháváš bez pomoci, ale sesíláš nám své světlo a svou spásu. Prosíme tě, požehnej tento věnec, ať je pro nás znamením toho, že nám, kteří žijeme v čase, dáváš účast na svém věčném životě bez začátku a konce. A svíčky, které na něm rozsvěcíme, ať nám připomínají, žes nám poslal svého Syna a chceš, abychom ho následovali a žili jako děti světla. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Všichni odpoví: Amen.

Mohou se připojit následující nebo podobné prosby. Odpověď: Prosíme tě, vyslyš nás.

– Bože, tys poslal na svět svého Syna, dej, ať nás navštíví a přinese nám tvůj pokoj.

– Otče, tvůj Syn je světlo, které přemáhá všechny temnoty, dej, ať nás navštíví a rozptýlí temnotu hříchu, smutku a beznaděje.

– Bože, Pán Ježíš volal k pokání, dej, ať nás navštíví a dá nám touhu po svatosti.

– Otče, tvůj Kristus znovu přijde, dej, ať nás navštíví a zapálí ohněm své lásky.

Prosebná modlitba se zakončí modlitbou Páně: Otče náš…

Nakonec ten, kdo modlitbu vede, říká:

Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.

Všichni se při těchto slovech žehnají křížem a odpovědí: Amen.

Na závěr je možné připojit vhodnou adventní nebo mariánskou píseň.

Průvodce Adventem 2020 - elektronicky

Průvodce adventem pro android

 pruvdce

Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos vylepšenou aplikaci „Průvodce adventem 2020“, která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. Aplikace je určena těm, kteří mají touhu a odhodlání prožít advent v blízkosti Božího slova, které je jádrem každodenního rozjímání, meditace.

Každý den předkládá nově tři záložky: Záložka Písmo nabídne všechna nezkrácená biblická čtení, která se tento den čtou při liturgii.

Texty v záložce Průvodce adventem obsahují několik veršů z Božího slova; myšlenky různých autorů: papež František, emeritní papež Benedikt XVI, Józef Augustyn, Vojtěch Cikrle, Zbigniew Czendlik, Timothy Dolan, Anselm Grün, Guy Gilbert, Fabrice Hadjadj, Ladislav Heryán, Charles Journet, Joseph Langford, Thomas Leoncini, James Mallon, Josef Maureder, Jean Mercier, Aleš Opatrný, Angelika Pintířová, Josef Prokeš, Helmut Schlegel, Matka Tereza, Marek Orko Vácha, Markéta Zahradníková, Michal Zamkovský; nástin meditace nabízí jednu z cest, kudy se v meditaci můžeme vydat..

Zcela nová záložka Modlitba doplňuje předchozí texty modlitbami od různých autorů. Texty modliteb nenajdete v tištěné podobě Průvodce adventem, ty jsou dostupné pouze v této aplikaci.

Zde je odkaz na aplikaci: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.biskupstvi.pruvodceadventem

Každý den také naleznete texty Průvodce na stránkách Pastoračního střediska: https://pastorace.biskupstvi.cz/.

 

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Anděl Páně v noci otevřel dveře žaláře.
(Sk 5,19)
Nahoru