Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Pořad bohoslužeb
  3. Velikonoční zpravodaj 2021 - farnost Bory, Netín a Velké Meziříčí

Velikonoční zpravodaj 2021 - farnost Bory, Netín a Velké Meziříčí

 Velikonoční zpravodaj

Veškeré informace k Velikonocům naleznete na stránkách farnosti https://www.farnostvm.cz

 

Slovo faráře

Milí farníci, přátelé, zdravím vás všechny ve Svatém týdnu. Tyto dny jsou vrcholem celého liturgického roku. Velikonoční bohoslužby jsou sice v několika dnech od čtvrtku do neděle, ale jsou jako jedna bohoslužba, která postupně zahrnuje rozjímání a oslavu Ježíšovy oběti a jeho vzkříšení. Během roku často v Božím slově čteme o tom, jaký zájem měl Ježíš o lidi; naslouchal jim, povzbuzoval, napomínal, vyučoval, uzdravoval, byl jim blízko v jejich utrpení a křivdách. V těchto dnech chceme my být blíž Ježíši v jeho utrpení a pak v jeho oslavě. I když už dnes víme, jak velikonoční drama dopadlo a on vstal z mrtvých. Jeho utrpení bylo reálné.

Žijeme ve světě, kdy bolest umíme tlumit, často nejsme ochotni utrpení nést. Zde je třeba připomenout, že netlumíme jen bolest, ale s tím tlumíme i radost. A tak jsme sice chráněni, ale často jako mátohy bez zájmu, bez jiskry v oku.

Radost, zájem o život, jiskrný pohled, to bych nám všem moc přál. A tak vás zvu ke slavení Velikonoc.

V současné době jsou již bohoslužby obsazené. V neděli v poledne bylo přihlašování takový adrenalinový sport. Systém byl zahlcen, mnozí si s tím nevěděli rady, a tak klikali a klikali. Pak to otec Karel spravoval a spravoval. I to je jedna z tváří letošních svátků. Jak už jsem předeslal v ohláškách v neděli, na dny Zelený čtvrtek 18.00, Velký pátek 18:00 a neděle Božího hodu v 7:30, 9:00, 10:30, budou nainstalovány reproduktory taky venku kolem kostela, abyste měli možnost účastnit se bohoslužeb i touto formou.  Během bohoslužeb se bude podávat svaté přijímání i venku. Venku může být přítomno maximálně 100 lidí, každý musí mít na ústech respirátor, rozestupy 2 metry, pokud nejsou jedna domácnost a sektory budou maximálně po 20 lidech. I k této účasti je třeba se registrovat. Registrace byla na tuto variantu zpuštěna v pondělí. V Netíně, protože nám to areál kolem kostela dovolil, registrace k této účasti venku, za stanovených podmínek probíhá od neděle. V Netíně i ve Velkém Meziříčí budou k dispozici lavičky.

Bez registrace můžete využít možnost účasti na adoraci v Getsemanské zahradě po obřadech na Zelený čtvrtek (19:30, 20:00, 20:30), během adorace bude možné přijmout svaté přijímání. Pobožnost křížové cesty bude na Velký pátek (15:00) také spojena s možností přijmout svaté přijímání.

Některé rodiny si zvykly v neděli slavit takzvanou domácí liturgii. Tímto jim děkuji, že berou odpovědnost za život víry a slavení svátečního dne nijak nezanedbávají. Vím, že tato výzva je pro mnohé náročná, ale o svátcích k tomu zvu i další. Pro inspiraci budeme tvořit materiály, které nabídnou, jak je možné takovou domácí bohoslužbu prožít. Budou k dispozici společně i s velikonoční katechezí pro děti na našich internetových stránkách https://www.farnostvm.cz/. Dále vás prosíme, vyfoťte něco z toho, jak prožíváte Velikonoce doma a pošlete nám fotografii na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a my pak vytvoříme koláž VELIKONOCE 2021, která bude vyvěšena v předsíni kostela.

Před pár dny, jsem slyšel: „Je třeba povzbudit ty, kdo se podílí na úklidu kostela“. Ano, kostel se stále pravidelně uklízí a je vás opravdu hodně, kteří jste zapojeni. Chci vám všem za to poděkovat. A tak mě napadlo, že vám nazpíváme jako poděkování písničku. Když jsem to vyslovil nahlas, došlo mi, že poděkování patří také všem dalším, kteří ve farnosti vykonávají jakoukoli službu. Proto na motivy písně: „Ten dělá to a ta zas tohle“ vzniklo video, které budete moci shlédnout od Božího hodu na youtube kanále naší farnosti (tam, kde se připojujete k bohoslužbám online). Kdo se chce k poděkování připojit, dejte tomuto videu svůj lajk. Během svátků bude v každé naší farnosti sloužena mše svatá za všechny služebníky a spolupracovníky, za vás, kteří jakkoli pomáháte a tím se podílíte na budování Božího království.

Vzkříšený Ježíš je naší nadějí. Život v naději nám přináší pokoj. Připojme se k modlitbě sv. Františka „Učiň mne, Pane, nástrojem svého pokoje, abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost“

Požehnané Velikonoce.

o. Pavel

 

Pašije

Když jsem se snažil něco dozvědět o pašijích, moc jsem toho nenašel… Jisté je, že toto slovo pochází z latinského „passiones“, což překládáme slovem utrpení. Každý musí uznat, že tento název je pro příběh umučení Ježíše Krista naprosto vystihující. I když je jasné, že v celém dění nejde v prvé řadě o utrpení. Jde o to, proč Ježíš tak šílené útrapy podstoupil. Že soulad s Otcem a touha zachránit člověka – to bylo pro Ježíše mnohem víc než nesnesitelné tělesné strádání. Celé toto téma by si zasloužilo rozebrat více do hloubky.

A přesto všechna ta slova v předešlém odstavci ve mně vlastně nic nezanechávají, zaměstnávají pouze rozum. Na rozdíl od samotných pašijí. Na rozdíl od zážitku z pašijí. Když slyším čtenáře, jak přednáší pašije. Nebo když je dokonce zpívají zpěváci! Pašije ve mně vyvolávají cosi impozantního. Chce se mně plakat nad Kristovým utrpením. Cítím se jak ženy v 8. zastavení křížové cesty, kterým se řinou slzy do očí, protože neví, co by mohly udělat lepšího. Zároveň se mi chce jásat nad tím, že to pro mě Ježíš udělal, že mu to stálo za to, že nezvolil nějaké pohodlnější řešení. Nakonec ve mně zvítězí to nejrozumnější: zůstat stát a na chvíli padnout na kolena v němém úžasu. Ty, Bože, kvůli mně? Děkuji! Nemám slov. Díky. o. Karel

 

Exultet

Během obřadů velikonoční vigilie má význačné místo hymnus Exultet, nazývaný podle začátečního slova znamenajícího Zajásejte. Doprovází žehnání velikonoční svíce – tzv. paškálu. Obsahuje vlastní liturgickou zvěst o zmrtvýchvstání Kristově. Je to starobylý chvalozpěv, pocházející nejspíše ze 6. stol., vyznačující se poetickým vzletem, vroucností slov, krásou formy a melodie. Za původce je podle tradice považován sv. Augustin.

Celý hymnus se skládá z velkého úvodu a třech částí. V úvodu jsme zváni k díkůčinění za vzkříšení Páně. Dále se opěvuje velikost noci ve Starém a Novém zákoně, kde se uvádějí význačné události dějin spásy odehrávající se právě v noci. Dokonce se vzpomíná šťastná vina, kterou se rozumí prvotní hřích Adama a Evy, pro kterou přišel Vykupitel tak vznešený a veliký. Ano, je to do jisté míry nadneseno, ale Pán Ježíš přišel proto, aby hřích Adamův napravil.

Jménem církve se obětuje svíce, která je vyrobena ze včelího vosku, který pro tuto vzácnou svíci připravila pilná včela. Velebí se její plamen jako symbol Pána Ježíše Vykupitele, jenž vítězně vyšel z hrobu. Tak se oznamuje slavnostním způsobem Kristovo zmrtvýchvstání a vyprošuje se radost z něho všemu lidu.

Celý chvalozpěv nás obrací od smutku z bolestného ukřižování k radosti, že Kristus nezemřel, ale žije.

(Text kurzívou je citací hymnu) o. Jaroslav

 

Žehnání velikonočních pokrmů v rodinách

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života.

Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou. Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13.

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

Velikonoce očima farníků

Největší svátky v roce. Dny, ve které si každoročně připomínáme Ježíšovu obětavou lásku, kterou dovršil svojí smrtí na kříži. Moje Velikonoce byly každoročně hodně nabité. Cvičili jsme se sborem písničky na velikonoční bohoslužby a na velikonoční koncert, chodili jsme na hrkačku, doma jsme uklízeli a každý den jsme jezdili na bohoslužby a k Božímu hrobu k soukromé modlitbě. V neděli jsme malovali vajíčka voskem a brácha si pletl pomlázku… Celý Svatý týden neskutečně rychle utekl a byl pryč. Co mě na tomto neobyčejném týdnu oslovuje, je symbolika každého dne tohoto týdne. Zelený čtvrtek - den, který nese tradici, že se má uvařit něco zeleného k obědu. Na čtvrteční bohoslužbě mě oslovuje znázornění poslední večeře, kdy kněz (jakožto symbol Ježíše) umývá dvanácti mužům - dvanácti apoštolům nohy. Úkon, kterým lidem znovu ukazuje, že se nad nás nepovyšuje. Velký pátek, pro nás křesťany den přísného postu a den kdy si připomínáme ukřižování Ježíše Krista. Při velkopátečních obřadech mě vždy donutí zpozornit u zpívaných pašijí. Silný hlas davu volající: „Ukřižuj, ukřižuj ho!“  Z těchto slov mě úplně mrazí. Jak vůbec někdo z lidí může používat tak silná slova, slova odsouzení. Smutný páteční den se nachýlil ke konci a nastává Bíla sobota, sobotní vigilie. Tma, ticho, smutek se při této bohoslužbě změní v radost a naději ze vzkříšení Krista, do kostelů se vrací zvony a zvuk varhan. O této noci je čas obnovy našich křestních slibů, čas pro znovu uvědomění si toho, proč věřím a v koho věřím. Tato bohoslužba začíná přinesením paškálu do kostela - ten okamžik, kdy je v celém kostele tma a jedno malinké světýlko vneseno do této tmy nadějí prozáří prostor kostela. To je atmosféra, která mě každoročně překvapuje. Dále pak neděle…Píseň Velikonoční, ve které se zpívá kámen je odvalený. Ve třech dnech si tyto události každoročně připomínáme. Pondělí nás ještě čeká Velikonoční pondělí, jinak řečeno Červené pondělí. Čekání na koledníky a hlavní velikonoční svátky jsou za námi. Krásné, ale docela rychlé. Velké přípravy, ale hlavní Velikonoční svátky jsou v pár dnech pryč. Možná právě loni v době pandemie jsme je prožili pomaleji, já tedy alespoň ano. Vše se zavřelo, nikam jsme nemohli. První Velikonoce online J a bez kontaktu s lidmi, žádné společné hrkání, žádný velikonoční koncert, žádné velikonoční zábavy…Nic jsme nemohli, a přece nás čekaly největší svátky v roce. Loňské Velikonoce jsem strávila doma s rodinou. Už Květnou neděli jsme slavili doma v obýváku

 symbolicky jsme si k počítači přinesli kočičky k posvěcení a podobně jsme prožili i Svatý týden. Bylo zvláštní nesmět jít na mši tak, jak jsme byli zvyklí, brali jsme to jako samozřejmost. Nezbylo nám nic jiného, než tuto dobu přijmout a vytěžit z ní maximum. Byli jsme vděční za vymoženosti doby a techniku, prostřednictvím které jsme mohli alespoň virtuálně být přítomni na bohoslužbách. Také si pamatuji, že tradici hrkání jsme udrželi tím, že jsme hrkali před domem a spojili jsme se s ostatními, kteří taktéž hrkali před svými domy. Minulý rok to byly Velikonoce jiné, možná i trošku zvláštní, ale myšlenka je, byla i bude stejná - čas připomenutí si ukřižování Ježíše, který vzal na sebe naše hříchy. Tak na to nikdy nezapomínejme! Pro velký úspěch těch loňských online Velikonoc si je letos opět zopakujeme J.

Hanka Rosecká ze Zadního Zhorce

 

Jsme skoro na konci doby postní a připravujeme se na další svátky Velikonoční v nouzovém stavu. Letos je to ještě malinko náročnější, protože naše rodina je navíc v karanténě. Máme 3 malé děti a zvláště kvůli nim nám chybí účast na bohoslužbách. Při sledování on-line přenosů není úplně jednoduché zapojit děti a naladit se na mši svatou, ale jsme moc rádi, že můžeme i letos alespoň takhle společně s ostatními farníky prožít naše největší svátky. Velmi si této služby našich kněží vážíme. Snažíme se dětem předat, proč jsou Velikonoce pro nás tak důležité a povídáme si o tom, co v těchto dnech před mnoha lety pro nás Pán Ježíš udělal. Mezitím prožíváme drobné jarní a velikonoční radosti. Práci na zahradě, jako je třeba stříhání stromků a úspěchy v chovu ovcí. V sobotu se nám narodilo první jehně. Z toho mají děti vždycky radost. Je to beránek a jmenuje se Semíšek. Taky budeme jako vloni ve stanovených časech s dětmi hrkat na zahradě. Je příjemné slyšet celou vesnici. I když se na první pohled může zdát, že jsme trochu sami, není to tak. Blížící se svátky nás všechny spojují.

Všem vám přejeme požehnané Velikonoce.

Marian a Ivka Valovi z Borů

 

Kovidové Velikonoce s sebou přinesly nové výzvy. Běžné střídání se na večerních liturgiích v kostele, kvůli hlídání dětí, nahradily společně prožívané online přenosy s usínajícími dětmi. K tomu se přidaly naše "nedokonalé" liturgie v rodinném kruhu. Křížová cesta, ač "pro děti", byla možná vlivem naší snahy o dokonalost příliš dlouhá. Hezká však byla slavnost světla, kdy jsme po západu slunce zapálili první jarní ohýnek, v jeho světle přečetli liturgické texty a po té na jeho plamenech slavnostně opekli buřty a slavili vigilii vzkříšení. Zdá se však, že dětem v paměti nejvíce utkvěl zvuk hrkaček, se kterými nadšeně běhaly po zahradě.

Jirka a Marťa Vávrovi z Mostišť

Velikonoce2021 Bory copy

Velikonoce2021 Netin copy

Velikonoce2021 VM copy copy copy

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Anděl Páně v noci otevřel dveře žaláře.
(Sk 5,19)
Nahoru