Farnost Velké Meziříčí

  1. Úvodní stránka
  2. Archiv aktualit
  3. Svatý Martin

Svatý Martin

Svatý Martin, biskup - 11. listopadu

Obrázek

Narodil se kolem roku 316 v panonské Sabarii (v dnešním Szombathely v Maďarsku). Jeho rodiče byli pohané, v patnácti letech byl přijat mezi čekatele křtu (katechumeny). Vypráví se, že za velmi nepříznivého počasí, když byl kontrolovat vojenské hlídky, se setkal u městské brány s polonahým žebrákem, který prosil o almužnu. Uvádí se, že Martin neměl sebou peníze, ale nerozpakoval se a mečem rozpůlil svůj vojenský plášť, aby ubožáka ochránil před následky prochlazení. Následující noci se mu ve snu zjevil Kristus zahalený polovinou jeho pláště a zaslechl jeho slova: "Martin, ještě jako katechumen, mne zakryl tímto pláštěm."Po skončení přípravy se dal pokřtít. Mezitím se dostal jako voják do Galie, opustil vojenskou službu a rozhodl se žít v ústraní po vzoru egyptských poustevníků. S pomocí biskupa Hilaria založil kolem roku 361 blízko Poitiers klášter. Stal se knězem, shromáždil kolem sebe své žáky a spolu s nimi slovem i příkladem hlásal křesťanství okolním vesničanům. Když se kolem roku 371 stal biskupem, věnoval se dále této činnosti, a bydlel převážně mezi svými žáky v novém klášteře, který založil v Marmoutieru, poblíž svého biskupského města Toursu. Zakládal na venkově malé kláštery, které se staly ohnisky křesťanského života mezi vesničany. Začal zřizovat venkovské farnosti a konat pastorační vizitace; zemřel při jedné z nich 8. XI. 397 v Candes a 11. XI. pak byl pohřben v Toursu.

V našem okolí si sv. Martina zvláště připomínáme v Horních Borech, kde je mu zasvěcen kostel a také v Martinicích.

 

Obrázky sv. Martina, které nakreslily děti z farnosti Velké Meziříčí, Netín a Bory najdete ve "Fotogalerii".

nadcházející události
Biblický citát na dnešní den: www.vira.cz
Bůh byl s ním.
(1 Sam 3,19)
Nahoru