Společenství - úvod

Společenství

 

Společenství je místem setkávání, kde věřící společně sdílí svoji víru, modlí se a čtou Písmo svaté. Kde zároveň sdílí své životní osudy a společně se modlí za potřeby své, svých blízkých a potřebných, za farnost, církev a svět.

Předpokladem je vzájemná důvěra a otevřenost mezi členy společenství.

Zároveň se stává, že členové se svými rodinami společně tráví i volný čas (společné odpoledne, víkendy, dovolené), ale též si vzájemně pomáhají (při práci apod.).

Společenství se zapojují do života farnosti, pomocí při organizaci farních dnů, živého betléma, večerů chval, setkávání mládeže apod.

 

Ve farnosti velkomeziříčské se schází několik společenství -  společenství mladých, společenství rodin s malými  a staršími dětmi, společenství věřících důchodového věku.

Kontaktní osobou za všechna společenství:

Jan Doležal

mobil   776508862 
e-mail: jan.dolezal.60@seznam.cz

Děkanství Velkomeziříčské

Rozesílání aktualit

(spam ochrana)