Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Netín a Bory

14.12.2018

16.12.2018 - 23.12.2018

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 16. 12.

3. neděle adventní

 

7:30

Za manžela, syna, rodiče Pospíšilovy, Kotrbovy, + přízeň a duše v očistci

9:00

Za rodiče Marii a Josefa Jašovy a živé a + členy rodiny Jašovy a Bílkovy

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

18:00

Za + rodiče Annu a Josefa Prachařovy a duše v očistci

Pondělí  17. 12.

7:00

Za Františka Anděla

14:00

Mše svatá v nemocnici

Úterý 18. 12.

7:00

Za manžela a živou a + rodinu Pavlasovu a Michalovu

Středa 19. 12.

7:00

Za seslání Ducha svatého pro celou rodinu

Čtvrtek 20. 12.

  6:00

Rorátní mše svatá na úmysly všech přítomných

7:00

Za rodiče Střechovy a jejich příbuzné, pana Gabriela a jeho syna

a duše v očistci

18:00

16:45 nácvik zpěvů - dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Bohoslužba slova

Pátek 21. 12.

8:00

Za + manžele Halačkovy a Čápovy a živé příbuzné

13:30

Domov pro seniory - Bohoslužba slova

14:00 - 16:00 Svátost smíření

17:00

Bohoslužba slova

19:00 - 21:00 Svátost smíření

Sobota 22. 12.

7:00

Za Ladislava Kadlece, rodiče Kadlecovy a Drápelovy, živé a + členy jejich rodin a duše v očistci

18:00

Za Vladimíra Kružíka a Miluši Kružíkovu

Neděle 23. 12.

4. neděle adventní

 

7:30

Za P. Antonína Dudu a jeho rodinu

9:00

Za + rodiče Smejkalovy, živou a + rodinu Šanderovu a na poděkování za Boží ochranu a pomoc Panny marie a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Na úmysl dárce

18:00

Za farníky

 

 Farní oznámení

 

 • V neděli 16. prosince v 17:00 ve Špitálku zveme na renesanční adventní skladby

  ze 16. století "Zpívané adventní rozjímání." Bližší informace v nástěnkách a internetu.

 • Rorátní mše svaté budou vždy ve čtvrtek v 6:00 ráno. 

 • Rozpis zpovídání před Vánocemi 2018 a pořad vánočních bohoslužeb najdete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti VM.

 • Betlémské světlo bude přineseno do kostela ve VM v neděli 23. prosince.

   

   

Předvánoční zpověď v kostele sv. Mikuláše

 

 16. 12. 2018

Neděle

 

 

17:00 - 19:00

 17. 12. 2018

Pondělí

6:30 - 8:00

 

 

 18. 12. 2018

Úterý

6:30 - 8:00

 

 

 19. 12. 2018

Středa

6:30 - 8:00

15:00 - 17:00

 

 20. 12. 2018

Čtvrtek

6:30 - 8:00

 

 

 21. 12. 2018

Pátek

7:00 - 10:00

14:00 - 17:00

 19:00 - 21:00

 22. 12. 2018 

Sobota

7:00 - 9:00

 

 17:00 - 19:00

 23. 12. 2018

Neděle

 

14:00 - 18:00

 

Nedělní liturgie

 

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Flp 4,4-7

Možná že nyní - když čteme tyto řádky, nemáme k jakémukoli jásotu vůbec žádný důvod.  A i kdyby -  víme o mnoha lidech, kteří se trápí. A kvůli tomu i naše radost dostává jakýsi šedý závoj, nebo se úplně ztrácí. 

Lze v tomto světě, kde se děje tolik zlého či tragického, "radovat se v Pánu"?

Záleží zřejmě na tom, jestli se dovedeme radovat pouze z toho, co vnímáme jen jako osobní zisk, anebo také z toho, co vnímáme jako krásné, dobré, obšťastňující i pro někoho jiného, cizího. Nezávisle na tom, co momentálně prožíváme my osobně.

Jinak řečeno, záleží na tom, jestli jsme zatím poznali Boha jen jako více či méně spolehlivého pomocníčka, který má fungovat na zavolání, anebo jestli v něm vidíme zdroj a původ všech skutečných krás, které jsme schopni vnímat očima, ušima, srdcem. V prvém případě by z "povinné" radosti a jásotu mohla být spíš neupřímná křeč. V druhém případě můžeme zpívat Bohu chvalozpěv i v osobních těžkostech a bolestech. To proto, že naše aktuální nesnáze či bolesti sice nejsou (a pochopitelně nemůžou být!) zdrojem momentální radosti, ale na kráse Boží a krásách stvořeného světa nic nemění. P. Aleš Opatrný

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

 Farnost Netín

 

Neděle 16. 12.

3. neděle adventní

8:00

Na úmysl dárce

Pátek 21. 12.

18:30

Bohoslužba slova

Sobota 22. 12.

  6:00

Rorátní mše svatá na úmysly všech přítomných

Neděle 23. 12.

4. neděle adventní

8:00

 

 

Farní oznámení

 • Rorátní mše svaté budou vždy v sobotu v 6:00 ráno.

 • Rozpis zpovídání před Vánocemi 2018 najdete v ohláškách, v nástěnkách a

  na internetových stránkách farnosti.

                        

Předvánoční zpověď v kostele v Netíně

 16. 12. 2018

   Neděle

   7:00 - 7:50

 

 19. 12. 2018

   Středa

 17:00 - 19:00

  cizí zpovědníci

 23. 12. 2018

   Neděle

   7:00 - 7:50

 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................. 

 Farnost Bory

 

Neděle 16. 12.

3. neděle adventní

9:45

Za Pavla Krejčího a živou a + přízeň

Pátek 21. 12.

18:00

Bohoslužba slova

Sobota 22. 12.

6:00

Rorátní mše svatá v Horních Borech

Neděle 23. 12.

4. neděle adventní

9:45

Za Bohumila Jakubce, dceru Evu a rodiče

 

 Farní oznámení

 • Rorátní mše svaté budou vždy v sobotu v 6:00 ráno.

 • Rozpis zpovídání před Vánocemi 2018 najdete v ohláškách, v nástěnkách a

  na internetových stránkách farnosti VM.

   

Předvánoční zpověď v kostele v Horních a Dolních Borech

 16. 12. 2018

   Neděle

Horní Bory

 po nedělní

 mši svaté

 18. 12. 2018

   Úterý

Horní Bory

 17:30 - 19:00

cizí zpovědníci

 23. 12. 2018

   Neděle

Horní Bory

 po nedělní

 mši svaté

Děkanství Velkomeziříčské

Rozesílání aktualit

(spam ochrana)