Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Netín a Bory

30.11.2018

02.12.2018 - 09.12.2018

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 2. 12.

1. neděle adventní/

žehnání adventních věnců

 

7:30

Za farníky

9:00

Za rodiče Slabých, děti a duše v očistci

10:30

Mše svatá se křty dětí - Lukáš Kotouček, Nikol Skačáni, Nela Novotná

Za rodinu Dřímalovu, všechny zemřelé, za uzdravení duše a duše v očistci

18:00

Za Josefa Chylíka a rodinu Chylíkovu

Pondělí  3. 12.

Památka

sv. Františka Xaverského, kněze

7:00

Za rodiče Chytkovy a Krčálovy, jejich rodiče a sourozence a duše v očistci

14:00

Mše svatá v nemocnici

16:00

Mše svatá Stránecká Zhoř

17:00

Mše svatá Hrbov

Úterý 4. 12.

7:00

Za Stanislava Krejčího, živou a + rodinu Krejčovu, Kryštofovu, Františka Borůvky a duše v očistci

Středa 5. 12.

7:00

Za + paní Janovu

10:00

Mše svatá v DPS

17:00

Mše svatá Lavičky

18:00

Mše svatá Oslavice

Čtvrtek 6. 12.

Památka sv. Mikuláše, biskupa

  6:00

Rorátní mše svatá na úmysly všech přítomných

1. Na poděkování za 50. let života

7:00

Za Marii Hortovu, manžela, dva syny, snachu a zetě, rodiče Smejkalovy a syna a Radomíra Putnu

18:00

16:45 nácvik zpěvů - dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Za živou a + rodinu Drozdovu, Boží pomoc a ochranu a duše v očistci

Pátek 7. 12.

Památka sv. Ambrože, biskupa

a učitele církve/

1. v měsíci/ Celodenní a celonoční adorace

8:00

Za rodiče Smejkalovy a Bartošovy

10:30

Domov pro seniory

14:00 - 16:00 Svátost smíření

17:00

Za Marii a Františka Vondráčkovy a jejich sourozence

19:00 - 21:00 Svátost smíření

Sobota 8. 12.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskrvny prvotního hříchu

8:00

Mše svatá na zahájení adventní duchovní obnovy: Za život všech počatých dětí až do jejich přirozené smrti a duše v očistci

11:00

Svatba VM: Ondřej Kabrda a Martina Bílková

18:00

Za živou a + rodinu Kohoutovu a Němcovu

Neděle 9. 12.

2. neděle adventní/

v naší farnosti pouť

 

7:30

Za + Marii Vondráčkovu

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Kutlvašrovu, Pospíchalovu, Skryjovu, celou přízeň, duše v očistci a na poděkování za Boží požehnání

18:00

Za Karla Kunčara, rodiče Blažíčkovy, Palečkovy, prarodiče, celou živou rodinu a duše v očistci

 

Farní oznámení

 • V neděli 2. prosince v 17:00 v kostele v Netíně srdečně zveme na adventní koncert.

  Bližší informace najdete na plakátku v nástěnce.

 • V neděli 2. prosince v 19:00 v kostele zveme na setkání nad Božím slovem, pak bude následovat adorace.

 • Rorátní mše svaté budou vždy ve čtvrtek v 6:00 ráno.  

 • Ve čtvrtek 6. prosince bude od 9:00 pravidelná návštěva nemocných.

 • V sobotu 8. prosince zveme na adventní duchovní obnovu s P. Markem Husákem. Duchovní obnova bude zahájema mši svatou v 8:00 v kostele, pak v sále na faře v 9:30 a v 11:00 přednáška. Ukončení kolem 12 hodiny.  

 • V neděli 9. prosince bude v naší farnosti pouť. Na začátku mše svaté v 10:30 bude požehnán nový prapor včelařů a na konci příjde sv. Mikuláš.  

 • V době adventní zveme na koncert našich mladých interpretů 9. prosince v 16:30 v kostele a 16. prosince v 17:00 ve Špitálku na renesanční adventní skladby ze 16. století "Zpívané adventní rozjímání." Bližší informace v nástěnkách

  a na internetových stránkách farnosti.

   

Nedělní liturgie

Ježíš řekl svým učedníkům: "Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na (celý) svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka." Lk 21,25-28.34-36

 "Hle, přichází Bůh, náš Spasitel". Advent nám připomíná, že "Bůh přichází" navštívit svůj lid, aby přebýval mezi lidmi a vytvářel s nimi společenství lásky a života. Evangelium vyjadřuje tajemství vtělení takto: "Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi".

Bůh není Bohem, který přebývá někde v nebi a přitom se o nás nezajímá. Je Bohem - přicházejícím. Je Otcem, který na nás nikdy nepřestává myslet a zároveň chová respekt k naší svobodě. Touží nás potkat a navštívit: chce přijít a zůstávat s námi. Jeho advent = "příchod" je důsledkem jeho rozhodnutí osvobodit nás od zla, smrti a ode všeho, co brání našemu pravému štěstí. Bůh nás přichází spasit.  Stvořitel světa přišel z lásky přebývat mezi lidi.

Víra nás (nejen v adventu) vybízí, abychom svůj zrak obrátili k Bohu, abychom se s Bohem setkávali v modlitbě a v konání dobra, abychom zvali Ježíše do svého života a společně s Ním budovali příbytek Boží mezi lidmi. Dnes, tady, teď.

"Probuď se a rozpomeň se, že Bůh přichází! Dnes, tady, teď!"

Je možné mu otevírat své nitro - srdce, zvát ho do svého života, do svých konkrétních životních okolností... Benedik XVI.

 ...................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 

Neděle 2. 12.

1. neděle adventní

8:00

Mše svatá s žehnáním adventních věnců

Za Mons. Bohuslava Brabce, rodiče, sourozence a přízeň

Pondělí  3. 12.

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

16:00

Mše svatá Stránecká Zhoř, po mši svaté příjde sv. Mikuláš

Pátek 7. 12.

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve/1. v měsíci

18:30

Za rodiče Mikyskovy, syny, snachy a zetě

Sobota 8. 12.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskrvny prvotního hříchu

  6:00

Rorátní mše svatá na úmysly všech přítomných

Neděle 9. 12.

2. neděle adventní

8:00

Za rodinu Poulovu, Šromovu, za kněze z obou rodin a za spásu duše  Josefa Šroma

 

Farní oznámení

 • V neděli 2. prosince v 17:00 v kostele v Netíně srdečně zveme na adventní koncert.

  Bližší informace najdete na plakátku v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti.

 • Rorátní mše svaté budou vždy v sobotu v 6:00 ráno.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 

Neděle 2. 12.

1. neděle adventní

9:45

Mše svatá s žehnáním adventních věnců: Za Josefa Dostála, bratra a rodiče

Čtvrtek 6. 12.

Památka sv. Mikuláše, biskupa

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za Cyrila Marka, rodiče, rodiče prudkovy, bratra, živou a + přízeň

Pátek 7. 12.

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve/1. v měsíci

18:00

Dolní Bory: Za Jinřicha Fňukala a rodiče

Sobota 8. 12.

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskrvny prvotního hříchu

  6:00

Rorátní mše svatá v Horních Borech

Neděle 9. 12.

2. neděle adventní

9:45

Mše svatá sse křtem Niny Polové

Za Josefa Dohnala, sestru a rodiče, rodiče Vencálkovy, syna a celou přízeň

  

Farní oznámení

 • V neděli 2. prosince v 17:00 v kostele v Netíně srdečně zveme na adventní koncert. Bližší informace najdete na plakátku v nástěnce.

 • V pátek 7. prosince bude pravidelná návštěva nemocných.

 • Rorátní mše svaté budou vždy v sobotu v 6:00 ráno.

   

Děkanství Velkomeziříčské

Rozesílání aktualit

(spam ochrana)