Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Netín a Bory

9.11.2018

11.11.2018 - 18.11.2018

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 11. 11.

32. v mezidobí

7:30

Za Leopolda Skryju, rodiče, sourozence a duše v očistci

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za Ludmilu a Františka Bártovy a jejich rodiče

11:00

Poutní mše svatá v Martinicích

18:00

Za rodinu Dvořákovu a Fňukalovu, Josefa Brabce a živou a + přízeň

Pondělí  12. 11.

Památka sv. Josafata, biskupa

a mučedníka

7:00

Na poděkování za dožití požehnaného věku 90. let s prosbou o Boží pomoc

a ochranu

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Miluši Mikuláškovu

11:30

Pohřební rozloučení vkostele: Za + Josefa  Motyčku

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:00

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 13. 11.

Památka sv. Anežky České, panny

7:00

Za rodinu Plachetskou a vnučku Terezku

Středa 14. 11.

7:00

Za Jaroslava Mejzlíka, Janu Mejzlíkovu, rodiče Studených a duše v očistci

17:00

Mše svatá Oslavice

18:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 15. 11.

7:00

Za rodiče Koskovy, celou živou a + přízeň

18:00

16:45 nácvik zpěvů - dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Za rodiče Kratochvílovy, syna, dvoje rodiče, Petra Muchu a duše v očitsci

Pátek 16. 11.

8:00

Za Boží ochranu a požehnání pro rodinu Herinkovu a Charvátovu

13:30

Domov pro seniory

14:00 - 16:00 Svátost smíření

17:00

Na poděkování za dožitých 60. let života s prosbou o Boží ochranu a požehnání a ochranu Panny Marie

Sobota 17. 11.

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

7:00

Na poděkování za 60. let života a za dary Ducha svatého

11:00

Svatba VM: Marek Smejkal a Marie Vávrová

13:00

Křest Natálie Dvořákové a Jolany Strádalové

18:00

Za náš národ a dar svobody

Neděle 18. 11.

33. v mezidobí

7:30

Za Bohuslava Kališe, rodiče Malcovy a celou přízeň

9:00

Za rodinu Doležalovu a Vlachovu, celou přízeň a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

18:00

Za Jiřinu a Josefa Beranovy ze Závisti, Boží požehnání a duše v očistci

 

Farní oznámení

 • Zveme všechny děti od 6 let, které by společně chtěly zazpívat Ježíškovi k narozeninám při dětské mši svaté 25. prosince. Nácvik vánočních písniček bude probíhat každý pátek od 15:00 na faře ve VM. Začínáme  9.11. Více informací najdete v nástěnkách.

 • V úterý 13. listopadu zveme na Nový Jeruzalém v Jamách. Autobus pojede v 15:50 z Vídně a 16:00 z Velkého Meziříčí od starého Domova důchodců.

 • Setkání seniorů  22. listopadu od 8:00 ve farním sále " ostrov Samoa" s P. Karlem.

 • Děkanátní setkání mládeže 24. 11. od 13:00 na faře Velká Bíteš. Zveme všechny mladé.

 • Zapisujeme úmysly mši svatých na rok 2019 v úředních hodinách ve farní kanceláři.

   

Nedělní liturgie


Ježíš učil (zástupy): "Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud." Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů. Zavolal své učedníky a řekl jim: "Amen, pravím vám: tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí." Mk 12,38-44

Věřící ve staém zákoně viděl svůj osud a osud každého tvora v rukou Božích, nespoléhal jen na vlastní práci, nebo na společnost. Odevzdání všech vlastních prostředků k životu bylo výrazem naprostého spolehnutí se na dárce života i na dárce všech prostředků k životu, tedy na Boha. Nešlo tedy ani o úkon sociální spravedlnosti, ani o akt pouhé zbožnosti , ale o úkon prosté a upřímné víry. Když dávali z přebytku, zůstával jim základ, který bohatě stačil k obživě. Byli tedy nezávislí na Bohu. Vdova nikomu nepomohla. Udělala "jen" to, co považovala za nejlepší - dala vše, a tím dala svůj život do naprosté závislosti na Bohu. Pokud došly někomu síly a nemohl pracovat, mohl doufat v Boží pomoc, byť rukama člověka. Ale i ten, kdo byl zdravý a pracoval, měl znát, co říká Ž 103/104 - že vše je závislé na Bohu, a tedy i on sám.

Bůh chce tvé srdce. Nechce jen něco od tebe, ale chce tebe. Uděláš-li svůj život na něm zcela závislým, uděláš prostor pro lásku mezi ním a tebou.

.................................................................................................................................................................................................................

 

Farnost Netín

 

Neděle 11. 11.

32. v mezidobí

7:00 - 7:50 Svátost smíření

8:00

Mše svatá s udělováním svátosti nemocných

Za rodiče Homolovy, Markovy a celou přízeň

Pondělí  12. 11.

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

17:00

Mše svatá Kochánov

Čtvrtek 15. 11.

17:30

Mše svatá pro děti: Za Josefa Šitku, rodiče a přízeň

Pátek 16. 11.

18:30

Za rodiče Štěpánkovy, Novákovy a Jarmilu Novákovu

Neděle 18. 11.

33. v mezidobí

8:00

Za Petra Jůdu, dvoje rodiče a celou přízeň

 

Farní oznámení

 • V úterý 13. listopadu zveme na Nový Jeruzalém v Jamách. Autobus pojede v 16:20

  z Netína.

 • Děkanátní setkání mládeže 24. 11. od 13:00 fara Velká Bíteš. Zveme všechny mladé.

 • Fofo z biřmování je možné vybrat vyzvednou v ateliáru Bradáčova, Novosady VM.

   

   

   

   


......................................................................................................................................................

Farnost Bory

 

Neděle 11. 11.

32. v mezidobí

9:45

Poutní mše svatá v Horních Borech: Za živou a + rodinu Fňukalovu

Křest Růženy Dostálové

Pátek 16. 11.

18:00

Dolní Bory: Za živou a + rodinu Šulovu, Havlišovu a Pohlovu

Neděle 18. 11.

33. v mezidobí

9:45

Za rodinu Ochranovu a Mejzlíkovu a syna Zdeňka

 

 Farní oznámení

 • V úterý 13. listopadu zveme na Nový Jeruzalém v Jamách. Autobus pojede v 15:50 z Vídně

 • Děkanátní setkání mládeže 24. 11. od 13:00 fara Velká Bíteš. Zveme všechny mladé.

 • Foto z biřmování  je možné vybrat vyzvednou v ateliáru Bradáčova, Novosady VM.

 • Od příšní neděle 18. 11. bude možné zapisovat úmysly mši svatých na příští rok.

Děkanství Velkomeziříčské

Rozesílání aktualit

(spam ochrana)