Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Netín a Bory

16.11.2018

18.11.2018 - 25.11.2018

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 18. 11.

33. v mezidobí

7:30

Za Bohuslava Kališe, rodiče Malcovy a celou přízeň

9:00

Za rodinu Doležalovu a Vlachovu, celou přízeň a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

18:00

Za Jiřinu a Josefa Beranovy ze Závisti, Boží požehnání a duše v očistci

Pondělí  19. 11.

7:00

Za + manžela Miroslava, syna Jaroslava, dvoje rodiče a duše v očistci

14:00

Bohoslužba slova v nemocnici

17:00

Mše svatá Vídeň

18:00

Mše svatá Lavičky

Úterý 20. 11.

7:00

Za Josefa a Miladu Studených

Středa 21. 11.

Památka Zasvěcení Panny Marie

v Jeruzalémě

7:00

Za rodiče Tomanovy a Šobovy a duše v očistci

17:00

Mše svatá Hrbov

18:00

Mše svatá Oslavice

Čtvrtek 22. 11.

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

7:00

Na úmysl dárce

18:00

16:45 nácvik zpěvů - dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Za živou a + rodinu, Boží vedení, víru a uzdravení a duše v očistci

Pátek 23. 11.

8:00

Za Františka Pánka, rodiče a duše v očistci

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Antonii Bednářovu

13:30

Domov pro seniory

14:00 - 16:00 Svátost smíření

17:00

Za živou a + rodinu Kamanovu

Sobota 24. 11.

Památka sv. Ondřeje, kněze a druhů, mučedníků

7:00

Za rodiče Bradáčovy

10:00

Pohřební mše svatá v Mostištích: Za + Václava Vávru

12:00

Svatba VM: Jakub Komínek a Nikola Rousová

18:00

Za živou a + rodinu Konečných a Pařízkovu, Boží požehnání a duše v očistci

Neděle 25. 11.

Slavnost

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 

7:30

Za živé a + rodiny Klímovy a Gajdošovy a duše v očistci

9:00

Za Růženu Šenkovu a její živou a + rodinu a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Dvořákovu a Říhovu

s prosbou o Boží požehnání

18:00

Za farníky

 

 Farní oznámení

 • Setkání seniorů  22. listopadu od 8:00 ve farním sále " ostrov Samoa" s P. Karlem.

 • Děkanátní setkání mládeže 24. listopadu od 13:00 na faře Velká Bíteš. Zveme

  všechny mladé.

 • Zapisujeme úmysly mši svatých na rok 2019 v úředních hodinách ve farní kanceláři.

 • V sobotu 8. prosince zveme na adventní duchovní obnovu s P. Markem Husákem.

 • V neděli 9. prosince bude v naší farnosti pouť a příjde i sv. Mikuláš.  

 • V době adventní zveme na koncert našich mladých interpretů 9. prosince v 16:30 v kostele a 16. prosince v 17:00 ve Špitálku na renesanční adventní koncert Marie Rosové.

   

Nedělní liturgie

 

Ježíš řekl svým učedníkům: "V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. Potom pošle anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran, od konce země až po konec nebe. Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Když se už jeho větve nalévají mízou a nasazují listy, poznáváte z toho, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidíte, že se to děje, poznáte, že je blízko, přede dveřmi. Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, dokud se to všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova nepominou. O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec." Mk 13,24-32

Očekáváme příchod Krista. Evangelium nás učí, že tento poslední cíl člověka má své kořeny v přítomnosti. Ve středověku se vícekrát vyskytly periody, kdy lidé očekávali blízký konec světa. Často se tím vyhrožovalo, aby se probudil smysl pro pokání. Dnes toto není moderní, a právem se poukazuje na současné možnosti dobrých skutků, za které budeme po smrti odměněni. Kdy a jak to bude, o to se nemusíme starat.

Jedna řeholnice ošetřovala nemocnou, která hodně trpěla. Sestra ji vyzvala, aby se modlila a ona odpověděla, že kdyby existoval Bůh, v takovém stavu by mě tady nenechal. Sestra ji dál ošetřovala a po čase slyšela: Bůh musí existovat, protože to co pro mě konáte, je tak velká věc, že se to nemůže ztratit.  Dobro vykonané ve světě ve spojení s Kristem dostává věčnou hodnotu.

...................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 

Neděle 18. 11.

33. v mezidobí

8:00

Za Petra Jůdu, dvoje rodiče a celou přízeň

Pátek 23. 11.

18:30

Za Josefa Horkého a rodiče

Neděle 25. 11.

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

8:00

Za rodiče Vaňkovy, syna, dva zetě, celou přízeň a duše v očistci

 

Farní oznámení

 • Děkanátní setkání mládeže 24. 11. od 13:00 fara Velká Bíteš. Zveme všechny mladé.

 • Fofo z biřmování je možné vybrat vyzvednou v ateliáru Bradáčova, Novosady VM.

   

   

.................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Farnost Bory

 

Neděle 18. 11.

33. v mezidobí

9:45

Za rodinu Ochranovu a Mejzlíkovu a syna Zdeňka

Čtvrtek 22. 11.

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech:

Pátek 23. 11.

18:00

Dolní Bory: Za rodiče Lázničkovy a dva syny

Neděle 25. 11.

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

9:45

Za Josefa Mičku, manželku, rodiče a sourozence

  

Farní oznámení

 • Děkanátní setkání mládeže 24. 11. od 13:00 fara Velká Bíteš. Zveme všechny mladé.

 • Foto z biřmování  je možné vybrat vyzvednou v ateliáru Bradáčova, Novosady VM.

 • Od dnešní neděle 18. 11. bude možné zapisovat úmysly mši svatých na příští rok.

   

   

Děkanství Velkomeziříčské

Rozesílání aktualit

(spam ochrana)