Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín

18.1.2019

20.01.2019 - 27.01.2019

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 20. 1.

2. v mezidobí

7:30

Za + dvoje rodiče, sestry, manžele Slabých a poděkování za 60 roků manželství manželů Pařízkových

9:00

Za + manžele Vochiánovy, Bohumila Šanderu a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za farníky

18:00

Na vlastní úmysl a duše v očistci

Pondělí 21. 1.

Památka sv. Anežky Římské,

panny a mučednice

7:00

Za všechny hledající

14:00

Mše svatá v nemocnici

Úterý 22. 1.

7:00

Za + manžela, živou a + rodinu Maškovu a Derahovu a duše v očistci

Středa 23. 1.

7:00

Za nemocné

17:00

Mše svatá Hrbov

18:00

Mše svatá Mostiště

Čtvrtek 24. 1.

Památka sv. Františka Saleského, biskupa

a učitele církve

  7:00

Za + Miroslava, Marii, Josefa, za rodiny dětí, Boží požehnání a duše

v očistci

18:00

16:45 nácvik zpěvů - dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Za učitele a vychovatele

Pátek 25. 1.

Svátek Obrácení svatého, apoštola

8:00

Za misie

13:30

Domov pro seniory

14:00- 16:00 Svátost smíření

17:00

Za živou a + rodinu Rybovu a duše v očistci

Sobota 26. 1.

Památka sv. Timoteje

a Tita, biskupů

7:00

Za obrácení hříšníků

18:00

Za Zdeňka Mejzlíka a celou živou a + rodinu

Neděle 27. 1.

3. v mezidobí

7:30

Na poděkování za 77. let života, rodiče, sourozence a duše v očistci

9:00

Za + dvoje rodiče, duše v očistci a poděkování za dary Ducha svatého a prosba za udržení víry v rodinách

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za živou a + rodinu Oulehlovu a Boučkovu

18:00

Za farníky

  

Farní oznámení

 • Ve čtvrtek 24. ledna od 8:00 se na faře uskuteční setkání seniorů. Téma: "Den Páně".

 • Ve čtvrtek 24. ledna v 19:00 zveme na Ekumenické setkání v kostele sv. Mikuláše.

 • V sobotu 26. ledna srdečně zveme na křesťanský ples ve Vídni. Začátek je ve 20:00.

  Předprodej vstupenek v Květiny Verunka na Novosadech. Dary do tomboly můžete nosit v úředních hodinách do farní kanceláře.

 • Připravujeme přípravu na biřmování. Příprava bude probíhat zvlášť pro mladé od 15 let a pak od 23 let nahoru. První setkání se uskuteční v pátek 8. 2. v 19:30 ve farním sále.

 • Setkání a poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky bude v neděli 3. února v 14:00

  v kině Jupiter club. Koledníci z farností Velké Meziříčí, Netín a Bory sraz v 13:30

  ve farním sále ve VM a ve 13:50 se přesunou do Jupiter clubu.

 • Srdečně zveme na povídání pana kaplana Karla Adamce o "ostrově Samoa" v neděli

  10. února v 16:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí.

   

Nedělní liturgie

 

Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: "Už nemají víno." Ježíš jí odpověděl: "Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina." Jeho matka řekla služebníkům: "Udělejte všechno, co vám řekne." Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování (předepsanému) u židů, a každý džbán byl na dvě až tři vědra. Ježíš řekl (služebníkům): "Naplňte džbány vodou!" Naplnili je až po okraj. A nařídil jim: "Teď naberte a doneste správci svatby!" Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří čerpali vodu, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do této chvíle." To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom se odebral se svou matkou, se svými příbuznými a učedníky do Kafarnaa, ale zdrželi se tam jen několik dní. Jan 2,1-12

Boží Slovo mluví o obnově svazku mezi Bohem a jeho lidem. Pokud jsou v našem společenství manželé nešťastní, manželé bez lásky, manželé, kteří již dlouhou dobu žijí ve vztahu, který se označuje jako rozvod srdcí, tak jistě zachytili, že to slovo je určeno i pro ně, Bůh je věrný a to je velká záruka! On, který jim jednoho dne daroval milost mít se rádi, může opět vzkřísit tuto milost a lásku.

Věci se děli docela obyčejně. Služebníci kádě plnili vodou asi často. Je spousta věcí, které jsme zvyklí dělat. Jenže i banální věc, vykonáme-li s poslušností k Pánu, má zcela jiný rozměr. Má hodnotu té ochoty udělat to tady a teď, když to dělat mám a pro Něho, jakkoli se mi třeba nechce. A jestliže se člověk naučí poslouchat ve věcech, kde to není problém, bude daleko pohotovější v poslušnosti i tehdy když to problém je - a to je vyšší úroveň poslušnosti. Ježíš pak řekl služebníkům, kteří nanosili vodu, "teď naberte a doneste správci svatby". Asi tomu moc nerozuměli, pak ale poslechli a stali se svědky zázraku. Když necháme Krista promluvit do života a vztahů, které žijeme, a budeme mu poslušni, jistě i my se staneme svědky zázraků.

...................................................................................................................................................................................................................

Farnost Bory

 

Neděle 20. 1.

2. v mezidobí

 9:45

Za rodiče Prokopovy, Pavla Prokopa, rodiče Hladíkovy a Štegnerovy

Pátek 25. 1.

18:00

Dolní Bory: Za Stanislava Kujala a živou a + rodinu Žákovu

Neděle 27. 1.

3. v mezidobí

 9:45

Za živou a + rodinu Dostálovu a Jašovu a duše v očistci

 

 Farní oznámení

 

 • V sobotu 26. ledna srdečně zveme na křesťanský ples ve Vídni. Začátek je ve 20:00.

  Předprodej vstupenek v Květiny Verunka na Novosadech.

 • Setkání a poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky bude v neděli 3. února v 14:00

  v kině Jupiter club. Koledníci z farností Velké Meziříčí, Netín a Bory sraz v 13:30 ve farním sále ve VM a ve 13:50 se přesunou do Jupiter clubu.

   

   

Farnost Netín

 

Neděle 20. 1.

2. v mezidobí

 8:00

Za rodiče Michalovy, Smolíkovy a celou + a živou přízeň

Čtvrtek 24. 1.

Památka sv. Františka Saleského, biskupa

a učitele církve

17:30

Mše svatá pro děti: Za Josefa Vítka, jeho rodiče, za Josefa a Hartmanovy

a celou přízeň

Pátek 25. 1.

18:30

Za Bohumila Trojana

Neděle 27. 1.

3. v mezidobí

 8:00

Za rodiče Mičkovy, syna Františka, rodiče Kobylkovy a celou přízeň

 

Farní oznámení

 • Srdečně zveme na povídání pana kaplana Karla Adamce o "ostrově Samoa" v neděli 20. ledna v 15:30 na faře v Netíně.

 • Setkání a poděkování koledníkům Tříkrálové sbírky bude v neděli 3. února v 14:00

  v kině Jupiter club. Koledníci z farností Velké Meziříčí, Netín a Bory sraz v 13:30 ve farním sále ve VM a ve 13:50 se přesunou do Jupiter clubu.

   

Děkanství Velkomeziříčské

Rozesílání aktualit

(spam ochrana)