Pořad bohoslužeb ve farnostech Velké Meziříčí, Bory a Netín

8.2.2019

10.02.2019 - 17.02.2019

Farnost Velké Meziříčí

 

Neděle 10. 2.

5. v mezidobí

7:30

Za živou a + rodinu Střechovu, Havlíčkovu, duše v očistci a Boží ochranu

pro celou rodinu

9:00

Za farníky

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za manžela Pavla Vondráčka a syna, rodiče Vondráčkovy, Prokopovy a syna, za živé a + rodiny a duše v očistci

18:00

Za + rodiče Bürkeovy, celou přízeň a duše v očistci

Pondělí 11. 2.

Panny Marie Lurdské/ Světový den nemocných

7:00

Za vnučku

14:00

Mše svatá v nemocnici

17:00

Mše svatá Kochánov

18:00

Mše svatá Vídeň

Úterý 12. 2.

7:00

Za Daniela Hlouška, odpuštění všech hříchů a trestů a vysvobození

od drogové závislosti

Středa 13. 2.

7:00

Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu

17:00

Mše svatá Hrbov (přesunuto ze 4.2.)

18:00

Mše svatá Lavičky

Čtvrtek 14. 2.

  7:00

Za rodiče Požárovy a Bartuškovy a Boží ochranu pro jejich děti s rodinami

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Aloise Švece

14:00

Pohřební mše svatá: Za + Annu Součkovu

18:00

16:45 nácvik zpěvů - dětská schola, 17:00 schůzka ministrantů

Za Ludmilu Pytnerovu, manžela, živou a + rodinu, přízeň a duše v očistci

Pátek 15. 2.

8:00

Za manžela a celou živou rodinu

10:00

Pohřební mše svatá: Za + Marii Pokornou

13:30

Domov pro seniory

14:00- 16:00 Svátost smíření

17:00

Za všechny živé a + kněze

Sobota 16. 2.

7:00

Za Jaroslava Vondráčka, živou a + rodinu Vondráčkovu, Odstrčilíkovu,

víru v rodinách, Boží pomoc a duše v očistci

11:00

Křty ve VM: Vendula Vávrová a Kryštof Havlíček

18:00

Za + manžela Pavla, dvoje rodiče, prarodiče a duše v očistci

Neděle 17. 2.

6. v mezidobí/ Sbírka Haléř

sv. Petra

7:30

Za + Petra a Annu Zemanovy, všechny živé a + rodiny Zemanovy

a Letmajerovy a duše v očistci

9:00

Za Aloise a Boženu Neubauerovy, dvoje + rodiče a duše v očistci

10:30

Mše svatá pro rodiny s dětmi: Za Eduarda a Marii Oulehlovy

18:00

Za farníky

 

Farní oznámení

 

 • V neděli 10. února v 16:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí srdečně zveme na povídání pana kaplana Karla Adamce o "ostrově Samoa".

 • Autobus na Nový Jeruzalém ve středu 13. února pojede ve 14:45 z Vídně a 14:50 z Velkého Meziříčí.

 • V neděli 17. února od 15:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí zveme na Dětský karneval. Více informací najedete v nástěnkách a na internetových stránkách farnosti.

 • Setkání rodičů dětí, které půjdou letos ke svatému přijímání bude v pátek 22. února v 16:00 v kostele a příprava na první staté přijímání začne v úterý 12. března

  ve farním sále.

 •  Ve čtvrtek 28. února v 8:00 ve farním sále zveme na setkání seniorů na téma:4. přikázání: "Úcta rodičů a dětí."

   

Nedělní liturgie

 

Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: "Zajeď na hlubinu a spusťte sítě k lovení!" Šimon mu odpověděl: "Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě." Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly. Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl: "Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!" Zmocnil se ho totiž úžas - a také všech jeho společníků - nad tím lovem ryb, které chytili; stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: "Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi." Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za ním. Lk 5,1-11

 

Ti, kterým bylo napsáno toto evangelium, buď Petra znali nebo o něm slyšeli. Věděli tedy, že byl opravdu úspěšným "lovcem lidí". Náš příběh ukazuje, v čem to spočívalo. A ukazuje to na "rybářském příkladu". Petr jako rybář na Kristovo slovo udělal to, co by jinak žádný rozumný rybář neudělal, vyjel totiž na hlubinu ve dne, když v noci, kdy jedině se dalo lovit, nic nechytil. Podobné to bylo, když Petr v Jeruzalémě hlásal toho, který byl tamtéž popraven jako zločinec. A když to navíc hlásal Petr, obyčejný rybář, pro velikány v Izraeli nicotná postava. Přestože toto hlásání nemělo lidsky žádnou naději na úspěch, bylo přece jedním z počátků církve. Petr má pravdu, že je hříšný člověk a právem vidí v Ježíšovi člověka plného svatosti. A přece je poslán a není odmítnut. I zde je zdůrazněno, že Ježíš buduje církev z lidí, kteří zdaleka nejsou ideální. Přesto jsou pro Boha užiteční.  www.pastorace.cz/Kazani/5-nedele-v-mezidobi-c-stul-slova-ales-opatrny

.....................................................................................................................................................................................................................

 Farnost Bory

 

Neděle 10. 2.

5. v mezidobí

 9:45

Na úmysl dárce

Čtvrtek 14. 2.

17:00

Mše svatá pro děti v Horních Borech: Za rodiče Šebkovy a celou přízeň

Pátek 15. 2.

18:00

Dolní Bory: Za živou a + rodinu Kučerovu, Kovaříkovu, Špačkovu, Kubíkovu, Josefa Vencálka a duše v očistci

Neděle 17. 2.

6. v mezidobí/ Sbírka Haléř sv. Petra

 9:45

Za Annu a Bedřicha Fňukalovy

 

 

 

Farní oznámení

 • Ve čtvrtek 14. února v 16:00 na faře začne příprava na první svaté přijímání.

 • Autobus na Nový Jeruzalém ve středu 13. února pojede ve 14:45 z Vídně.

 • V neděli 17 . února po mši svaté v kostele bude setkání rodičů dětí, které půjdou letos k prvnímu svatému  přijímání.

 • V neděli 17. února od 15:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí zveme na Dětský karneval.

 • Zájemci z řad stařších o přípravu na biřmování ve Velkém Meziříčí se mohou hlásit u pana děkana nebo pana kaplana.

..................................................................................................................................................................................................................................................................

Farnost Netín

 

Neděle 10. 2.

5. v mezidobí

 8:00

Za Josefa Brabce, rodiče, rodiče Chalupovy, sourozence a celou přízeň

Pondělí 11. 2.

Panny Marie Lurdské/ Světový den nemocných

17:00

Mše svatá Kochánov

Pátek 15. 2.

18:30

Za Aloise Smejkala, rodiče a sourozence

Neděle 17. 2.

6. v mezidobí/

Sbírka Haléř sv. Petra

 8:00

Za rodiče Kolouchovy a sourozence

 

Farní oznámení

 • Autobus na Nový Jeruzalém ve středu 13. února pojede ve 15:10 z Netína.

 • V neděli 17. února od 15:00 ve farním sále ve Velkém Meziříčí zveme na Dětský karneval.

 • Setkání rodičů dětí, které půjdou letos ke svaté

 • Zájemci z řad stařších o přípravu na biřmování ve Velkém Meziříčí se mohou hlásit u pana děkana nebo pana kaplana.

   

Děkanství Velkomeziříčské

Rozesílání aktualit

(spam ochrana)